Grootouders voor het klimaat Grootouders voor het klimaat
Denk aan de kleinkinderen
Klimaatverandering symptoom van een zieke economie - webinar Paul Verhaeghe 20 maart
Hier inschrijven

Wereldwijd worden we geconfronteerd met twee problemen: de toenemende ongelijkheid en de klimaatverandering. Beide zijn het gevolg van een uit de hand gelopen vrijemarkteconomie, die ons vandaag letterlijk ziek maakt (tien procent van de actieve bevolking is langdurig ziek) en die morgen grote delen van de planeet onleefbaar dreigt te maken
Anders gesteld: het terugschroeven van de CO2 uitstoot volstaat niet als oplossing, en kan in het allerslechtste geval de problemen nog doen toenemen. Het is belangrijk een juiste probleemanalyse te maken om tot juiste oplossingen te komen. De kennis daarover is er reeds, maar wat er ontbreekt, is een mentaliteitswijziging inzake mens- en maatschappijvisie. We moeten het over ideologie hebben! Dat is de stelling die Paul Verhaeghe zal toelichten in zijn webinar.
Paul Verhaeghe onderzoekt sedert 2000 de explosieve groei van het aantal psychische stoornissen en het verband met maatschappelijke veranderingen. Er kwam veel belangstelling voor zijn onderzoek naar de relatie tussen burn-out en depressie en de arbeidsorganisatie. In 2012 lokt Paul Verhaeghe een opgemerkte discussie uit met zijn boek “Identiteit”. Daarin beschrijft hij hoe onze identiteitsontwikkeling wordt bepaald door het maatschappijmodel waarin we leven.
Paul Verhaeghe is van opleiding klinisch psycholoog, van vorming psychoanalyticus en is Prof. em. van de Gentse Universiteit. Hij is ook ambassadeur van de Grootouders voor het Klimaat.

Webinar met Paul Verhaeghe op maandag 20 maart: wachtkamer vanaf 10.45, start om 11u tot 12 u.

 
Hier inschrijven

Als je inschrijft krijg je ten laatste op 26 februari de link. Deze webinar is gratis en staat open voor iedereen. Verwittig geïnteresseerden uit je netwerk.

Deze webinar (en alle vorige) vind je ook op de vimeo-pagina van de Grootouders en op het YouTubekanaal van de Grootouders voor het klimaat. Op die kanalen staan nog andere films i.v.m. klimaat van GvK en anderen. Interessant om eens in te snuisteren…

 
Stuur deze brief door naar mogelijke geïnteresseerden. En... word lid van GvK.

Vernietiging en herstel. Wat betekent Brazilië voor Europa?

Dit is het nieuwe boek van GvK-ambassadeur Luc Vankrunkelsven. “Oeroude ecosystemen in Brazilië worden aangevallen, volkeren verjaagd, vermoord of vergiftigd. Dit alles vanwege de lucratieve monocultuur van soja richting Europa en China.”

Hier meer over dit boek.
Als je voor minstens 20 € lid wordt, kan je dit boek gratis ontvangen. Je maakt onze werking die niet gesubsidieerd is mogelijk.

Je kan ook kiezen voor:

ABC van het klimaat, Co-voorzitter Hugo Van Dienderen schreef het met dochter Ilse en kleindochter Amber Paris.
Een wereld vol verdoken slavernij, eveneens van ambassadeur Luc Vankrunkelsven
Voor 10 € ben je lid zonder boek.
Hier kan je lid worden en eventueel een boek bestellen

 

Grootouders voor het klimaat
Kerkstraat 58, 2640 Mortsel
Privacyverklaring

Pas je inschrijving aan/uitschrijven    |    Bekijk online