Grootouders voor het klimaat Grootouders voor het klimaat
Denk aan de kleinkinderen
Colloquium: Burgerlijke ongehoorzaamheid, een volgende stap in het klimaatactivisme

“Als de bekende en gewone kanalen geen soelaas brengen in het werken aan een zo dringende en noodzakelijke verbetering van het klimaatbeleid, dan moeten we maar een tandje bijsteken en denken aan burgerlijke ongehoorzaamheid”, zo redeneren een groeiend aantal klimaatactivisten.
Is burgerlijke ongehoorzaamheid een volgende stap in het klimaatactivisme? En wanneer en op welke manier kunnen organisaties zoals de Grootouders voor het Klimaat al dan niet aansluiten bij acties van burgerlijke ongehoorzaamheid? En hoe verhoudt burgerlijke ongehoorzaamheid tot de andere minder radicale actiemiddelen?

Het begrip burgerlijke ongehoorzaamheid roept tal van vragen op, die aan bod komen op een COLLOQUIUM, georganiseerd door de Universiteit Antwerpen (faculteit Rechten, faculteit Sociale Wetenschappen en Centrum Pieter Gillis) en Grootouders voor het Klimaat.
Vrijdag 24 maart 2023 10-17.30u

Hier inschrijven.

Programma

09.30 uur Onthaal

10.00 uur Verwelkoming: Probleemstelling en voorstelling Grootouders voor het Klimaat
Bernard Hubeau (covoorzitter Grootouders voor het Klimaat en emeritus faculteit Rechten en faculteit Sociale Wetenschappen UAntwerpen)

10.15 uur Keynote lezing: Vreedzaam demonstreren voor urgente klimaatverbeteringen: welke (on)gehoorzame manieren zijn effectief en geoorloofd?
Kees Schuyt (socioloog en jurist, promoveerde op proefschrift ‘Recht, orde en burgerlijke ongehoorzaamheid’, emeritus hoogleraar in Leiden en Amsterdam, lid van de Raad van State)

11.00 uur Een blik op Thoreau’s werk (grootvader van het milieuactivisme?)
Walter Weyns (gewoon hoogleraar UAntwerpen, faculteit Sociale Wetenschappen)

11.30 uur (Un)civil disobedience en klimaatactie: een filosofische reflectie
Maïté de Haan (Universiteit Antwerpen, Departement Wijsbegeerte, Oprichter van filosofisch platform Troebel, organisator van Klimaatfestival Antwerpen)

12.00 uur Juridische aspecten van burgerlijke ongehoorzaamheid
Eric Lancksweerdt (hoofddocent UHasselt en UGent, faculteit Rechten)

12.30 uur Vragen

12.40 uur Broodjeslunch

13.45 uur Twee concrete verhalen over burgerlijke ongehoorzaamheid:

  • Bos+: Bert De Somviele (directeur)
  • Greenpeace: Zanna Van Renterghem (ondervoorzitter Klimaatcoalitie)

15.00 uur Panelgesprek: Bert De Somviele,  Zanna Van Renterghem, Dirk Tonnard (Grootouders voor het Klimaat), Margriet Goddijn (Nederlandse Grootouders voor het Klimaat), Dirk Holemans (Denktank OIKOS) en Sara Vicca (docent UAntwerpen, faculteit Wetenschappen)
Moderator: Gerlinde Verbist (gastprofessor en onderzoeksleider UAntwerpen, faculteit Sociale Wetenschappen)

16.15 uur Slotwoord Tinneke Beeckman (filosofe en auteur)

16.30 uur Receptie

17.30 uur Einde

Locatie + datum
Universiteit Antwerpen Stadscampus Hof van Liere, de Tassiszaal en Dürerzaal, Prinsstraat 13
Vrijdag 24 maart 2023 10 - 17.30u

Deelnameprijs
Het inschrijvingsgeld bedraagt 25 euro. Deze prijs omvat deelname aan het colloquium, de digitale documentatie en catering (koffie bij onthaal, broodjeslunch ’s middags, afsluitende receptie).

Inschrijving
Grootouders voor het klimaat is blij dat de Universiteit Antwerpen de administratie van inschrijving en inning van de deelnameprijs op zich neemt. Dat gebeurt via Nexus en uitsluitend digitaal. Daarvoor moet je je wel registreren bij Nexus. Ook het vak Functie moet je invullen, bijvoorbeeld  “Andere” en vul dan bv. ‘Grootouders voor het Klimaat’ in. Mocht je vastlopen in de procedure, stuur dan een mailtje naar colloquium@gvhk.be, dan helpen we je verder.
Hier inschrijven.

Bij je inschrijving kun je 25 euro online betalen of een debetnota per e-mail vragen. Je betaalt dan op KBC-rekeningnummer BE69 7350 1176 5478 van Nexus, CST-UAntwerpen, Venusstraat 23, 2000 Antwerpen. Je inschrijving kan niet worden geannuleerd, maar je kunt je inschrijving wel doorgeven. Daarvoor en voor andere vragen kun je terecht bij colloquium@grootoudersvoorhetklimaat.be.

Illustratie © Universiteit Antwerpen

 
Hier inschrijven
Stuur deze brief door naar mogelijke geïnteresseerden in dit colloquium. En... word lid van GvK.

Vernietiging en herstel. Wat betekent Brazilië voor Europa?

Dit is het nieuwe boek van GvK-ambassadeur Luc Vankrunkelsven. “Oeroude ecosystemen in Brazilië worden aangevallen, volkeren verjaagd, vermoord of vergiftigd. Dit alles vanwege de lucratieve monocultuur van soja richting Europa en China.”

Hier meer over dit boek.
Als je voor minstens 20 € lid wordt, kan je dit boek gratis ontvangen. Je maakt onze werking die niet gesubsidieerd is mogelijk.

Je kan ook kiezen voor:

ABC van het klimaat, Co-voorzitter Hugo Van Dienderen schreef het met dochter Ilse en kleindochter Amber Paris.
Een wereld vol verdoken slavernij, eveneens van ambassadeur Luc Vankrunkelsven
Voor 10 € ben je lid zonder boek.
Hier kan je lid worden en eventueel een boek bestellen

 

Grootouders voor het klimaat
Kerkstraat 58, 2640 Mortsel
Privacyverklaring

Pas je inschrijving aan/uitschrijven    |    Bekijk online