Grootouders voor het klimaat Grootouders voor het klimaat
Denk aan de kleinkinderen
RegioDag: onze afdelingen versterken zich - 10 feb
Via de website inschrijven

Eerst was er onze afdeling Limburg, dan de Kempen. Brugge, Gent, Antwerpen, Vlaams-Brabant volgden. Die werkingen kennen een grote autonomie binnen ons Handvest 21. Ze maken gebruik van de mogelijkheden in hun regio om op te komen voor klimaatrechtvaardigheid. Ze doen dat op heel verschillende manieren. Ze kunnen dus heel veel van mekaar leren.
En we hopen dat ook mensen uit regio's waar we nog geen werking hebben zullen komen om daar de handen uit de mouwen te steken. In Mechelen, Sint-Niklaas, Lokeren, Aalst, Kortrijk...
Belangrijke maatschappelijke veranderingen groeien van onderuit.

Onder die titel heeft GvK Limburg al in verschillende scholen, bibliotheken in verschillende Limburgse steden info-borden geplaatst over de klimaatcrisis. GvK-gidsen zorgden voor goede klimaatgesprekken. Dat materiaal is ook elders te gebruiken.
GvK Brugge pleit vanop het standbeeld van Breydel en De Coninck voor een klimaatplan met middelen.
Onze zes regio's vertellen elk hun verhaal:
- waarin zijn ze uniek?
- hoe zijn ze begonnen?
- op welke realisaties zijn we fier?
– wat zijn hunvoornaamste uitdagingen?
- hoe verloopt hun interne werking?
Na elk verhaal volgt een gesprek.
Daarbij is veel aandacht voor mensen die in hun regio wat willen beginnen.
aan de GvK-tand op de Gentse Feesten 2022 GvK Gent op de Gentse Feesten 2022
Tenslotte gaan we per regio samenzitten om besluiten te trekken: elke regio voor zich. Hopelijk zijn er verschillende mensen uit onze blinde vlekken om plannen te smeden.

Na alle verhalen bespreken we mogelijkheden tot samenwerking.
 

Grootouders en schoolkinderen vergroenen hun buurt.
We hopen dat we met deze RegioDag onze werking danig kunnen sterker maken, want de effecten van de klimaatcrisis worden met de dag erger. Vooral voor wie hier en in het Zuiden weinig extra broeikasgassen uitstoot.

GvK VLAAMS-BRABANT roept provincie op om klimaatplannen 2030 op actieniveau te helpen monitoren!

 
Via de website inschrijven
Nog geen GvK-lid? Wordt het in 2023 voor de kleinkinderen

Dit is het nieuwe boek van GvK-ambassadeur Luc Vankrunkelsven. “Oeroude ecosystemen in Brazilië worden aangevallen, volkeren verjaagd, vermoord of vergiftigd. Dit alles vanwege de lucratieve monocultuur van soja richting Europa en China.”

Hier meer over dit boek.
Als je voor minstens 20 € lid wordt, kan je dit boek gratis ontvangen. Je maakt onze werking die niet gesubsidieerd is mogelijk.
Je kan ook kiezen voor:

ABC van het klimaat, Co-voorzitter Hugo Van Dienderen schreef het met dochter Ilse en kleindochter Amber Paris.
Een wereld vol verdoken slavernij, eveneens van ambassadeur Luc Vankrunkelsven
Voor 10 € ben je lid zonder boek.
Hier kan je lid worden en eventueel een boek bestellen

 

Grootouders voor het klimaat
Kerkstraat 58, 2640 Mortsel
Privacyverklaring

Pas je inschrijving aan/uitschrijven    |    Bekijk online