Januari 2023

GvK-Antwerpen zet ook in 2023 mobiliteit en open ruimte centraal

Beste Antwerpse grootouder voor het klimaat,

Allereerst zenden we u hierbij onze beste wensen voor een gezond en vredevol 2023. Hopelijk ontmoeten we elkaar vaak in onze zorg voor een leefbare toekomst voor onze kleinkinderen.

Ook in 2023 zetten we mobiliteit en het beschermen van open ruimte centraal. Voor onze eerste activiteit laten we ons informeren over de plannen van de stad Antwerpen en De Lijn voor een nieuwe keerlus aan de Drakenhoflaan, en de reden van het grote verzet ertegen.

In deze nieuwsbrief een uitnodiging voor deze infowandeling en verder een stand van zaken over de open ruimte gebieden waar we vorig jaar op stap gingen..

OP STAP
Infomoment keerlus Borgerhout

meer info: https://www.juistespoor.be/

HOE GAAT HET ERMEE ?

1. Kleiputten Terhagen - Rumst

Drie vzw’s gingen in beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen de Omgevingsvergunning om in de Kleiputten 55ha te ontbossen om er 3,6 miljoen kubieke meter Oosterweelgronden te storten. De actiegroepen kregen alvast gelijk: de Omgevingsvergunning werd voorlopig geschorst. Tegen de zomer zou de definitieve uitspraak volgen waarvan de actiegroepen hopen dat hierdoor het gebied gered zal worden.

Een Bodemsaneringsproject (BSP) werd begin 2022 ter goedkeuring bij OVAM ingediend. Om de bezwaren van actiegroepen te weerleggen, (zie https://www.redonzekleiputten.be/downloads/)  werd speciaal een Erkend Bodemsaneringsdeskundige aangenomen. Het BSP is echter nog steeds niet goedgekeurd. De actiegroepen verwachten dat het asbeststort naast de Bosstraat (Boom) spoedig gesaneerd wordt (zie ook artikel in Knack nr.47 van 23 november 2022).

2. Verkaveling Zevenhuizen- Lint

Grootouders voor het Klimaat en vzw Zevenhuizen onthulden op 15 augustus het gedicht "Heartwood/ Harthout" van Robert Mac Farlane en stuurden ook de vraag aan alle partijen in vergunningsgeschillen om ook de beslissing in beroep af te wachten en natuur niet voorbarig te verwijderen. Op 16/9 moesten we in allerijl het gedicht weghalen omdat de projectontwikkelaars met grote tractors de natuur freesden. Maar de Raad voor vergunningsbetwistingen schorste de toelating voor de 'onderhoudswerken', en begin januari volgde ook de nietigverklaring van deze verkavelingsvergunning. Lang duurde de vreugde niet want de projectontwikkelaars lieten intussen alweer waterpijlbuizen plaatsen om een nieuwe vergunningsaanvraag voor te bereiden.

3. Hobokense Polder - CMB Hoogbouw

Wellicht heeft het twee jaar durend protest succes  gehad Dank zij meer dan 15.000 handtekeningen onder een petitie, 1972 bezwaarschriften bij de omgevingsvergunningsaanvraag, een beroep bij de Provincie en onze stap naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen werd bewezen dat het maatschappelijk protest tegen de hoogbouwplannen van MCA breed gedragen is. Het voorgestelde alternatief voorstel stond ook een verschuiving van de MCA-hoogbouw naar de zone aan de D’Herbouvillekaai. De stad Antwerpen zou dit voorstel aan het onderzoeken zijn.

 

4. De Keer - Ranst

In eind 2020 haalde de Vlaamse regering een bestoft dossier uit de schuif: De Keer- Ranst herbestemmen voor industrie in het kader van het Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA).

In maart 2022 huldigden Grootouders er mee de digitale wandeling door dit mooie agrarische gebied in. De actiegroep Red De Keer schreef intussen een brief naar minister van omgeving Demir. Na lang wachten ontvingen ze haar antwoord: " ja open ruimte is belangrijk voor het klimaat, maar ook voor andere bestemmingen, en als regering blijven wij wat de Keer betreft bij onze keuze, namelijk industrie. "

Red de Keer houdt angstvallig de berichten ivm de grote infrastructuurwerken in Antwerpen in het oog, en put verder hoop uit het negatieve advies van de gemeentebesturen van Ranst en Wommelgem.

AGENDA: 

Stuur deze brief door naar geïnteresseerden

Grootouders voor het klimaat Antwerpen
Van Erstenstraat 81 2100 Deurne
Privcacyverklaring

 
Pas je inschrijving aan/uitschrijven    |    Bekijk online