Beste Kempische Grootouders voor het klimaat,

Hopelijk is 2023 voor jullie onder een goed gesternte begonnen en zijn jullie goede voornemens nog actueel.

Ondertussen beleefden we een bijzonder warm einde van 2022 en begin van 2023. Een soort winterse hittegolf met een pak regen. Maar spijtig genoeg nog niet voldoende voor het aanvullen van het grondwater. Gelukkig wordt het de komende week wat winters weer.

In deze nieuwsbrief willen we jullie op de hoogte houden van wat er zoal reilt en zeilt in de Kempen met het klimaat en de biodiversiteit. Veel Leesplezier.

Nieuws uit het bestuur

Schenk je federale energiepremie

Kempen 2030

Plantactie Turnhout

Workshop 'Hoop' Steven Vromman

Bouwproject 'Gaston' Lichaart

Film: Thank you for the rain

Lützerath - protest

Nieuws uit het bestuur

 

° GVK Kempen komt regelmatig samen met  haar 'bestuur'. Dat bestaat uit  acht enthousiaste  mensen : Mieke, Jet, Ludo, Guy DS, Guy B., Marc, Louis en Jef.

In de toekomst willen we daar een open bestuur van maken. Iedereen dus welkom.

Noteer dus alvast volgende data in uw agenda :

Maandag 13 maart om 19 u  in het OC Kasterlee

Woensdag 31 mei om 13u30

Maandag 18 september om 19u. Blijf onze nieuwsbrief volgen voor de locaties van  31 mei en 18 september.

° Grootouders voor het klimaat is een  niet-gesubsidieerde vzw  van en door vrijwilligers. Dat betekent dat we zelf moeten zorgen voor inkomsten voor onze activiteiten. Wist je dat je  al voor 10 € lid kan worden van de Grootouders voor het klimaat? Steun  onze werking, en  klik  hier om lid te worden.

 

Project Gaston - Lichtaart

Elke Kempenaar kent de Kempische Heuvelrug tussen Herentals en Kasterlee als  een mooi bosgebied om te wandelen of te mountainbiken.  Enkele verkavelingen uit de jaren 70 - 80 liggen in het dorp Lichtaart jammer genoeg bovenop de Heuvelrug. Door de aangekondigde betonstops en betonshifts willen eigenaars en promotoren van gronden nog snel hun bouwplannen  doordrukken.  

Project Gaston wil in een bebost binnengebied nog snel een vergunning krijgen voor 27 woningen. Nu moet je weten dat het dorp de Heuvelrug bijna helemaal in tweeën snijdt door zijn ligging. Als dit stuk bos verdwijnt, wordt de verbinding en doorgang voor dieren  op de Heuvelrug zo goed als doorgesneden. Dit project is trouwens een opmaat naar een nog veel groter bouwproject in een grotendeels bebost woonuitbreidingsgebied in de buurt (Pastoor Dergentstraat).

Het actiecomité, gesteund door GvK, heeft al meer dan 1000 handtekeningen verzameld tegen het project

Wij roepen op om de petitie online te tekenen.   Graag zo snel mogelijk want  we gaan ze overhandigen aan de gemeente eind volgende week.

De petitie tekenen kan door hier te klikken.

 

Schenk jouw energiepremie en geef jouw warmte door!

Onlangs kregen we allen het federale basispakket elektriciteit en gas uitbetaald voor de maanden november en december. Voor de maanden januari tot maart 2023 zullen  we die energiepremie ook krijgen.

Onder andere CampinaEnergie en Ecopower riepen recent hun coöperanten op om (een deel van) die energiepremie te schenken aan een lokale armoedevereniging via het Netwerk tegen Armoede.

Wij roepen onze lezers op  om  (een deel van) uw  energiepremie, als u die kunt missen te schenken aan een armoedevereniging in de Kempen.

Schrijf uw bedrag over op rekeningnummer BE86 8939 4407 0450  van Netwerk tegen Armoede, met de vermelding ‘Schenking Energiepremie xxx…’, en vervang de XXX door de naam in van de armoedeverenigingen in de Kempen waarvoor je dit doet  ofwel ’t ANtWOORD (Turnhout), de Fakkel (Herentals),  Al-arm (Geel) of  Ons Huis (Mol).

Kempen 2030 (burgemeestersconvenant)

Op 21 oktober ondertekenden alle Kempense gemeenten in Turnhout het 'Lokaal Energie- en Klimaatpact 2021-2030'. Naar aanleiding van de aangescherpte EU klimaatdoelstellingen (‘Fit for 55’) besliste de Vlaamse regering over een pakket extra maatregelen om de CO2-uitstoot sterk te verminderen. Deze maatregelen werden geïntegreerd in een herwerkt pact, het ‘Lokaal Energie-en Klimaatpact 2.0’. Regio Kempen zet alvast haar schouders onder het hernieuwde pact.

Louis Michiels mocht er namens GvK Kempen een oproep doen  voor (nog) meer klimaatambitie. klik hier voor meer info, filmpje en Louis op sec 43

De tekst van Louis zijn toespraak vind je helemaal onderaan deze nieuwsbrief.

'Hoop' boek en workshop van en met Steven Vromman

Het nieuwe boek HOOP, een kompas in turbulente tijden van Steven Vromman komt dit voorjaar uit. Je kan het vergelijken met de safety instructions die je krijgt als je een vliegtuig binnenstapt. Je hoopt ze niet nodig te hebben, maar je leest ze best toch  even door. De instructies in dit boek gaan over de risico’s die we lopen. 
GvK Kempen wil Steven naar de Kempen halen voor zijn workshop. We willen daarom 15 mensen bij mekaar krijgen. De workshop duurt 1,5 u en we voorzien een nabespreking. De prijs is € 25. Wie geïnteresseerd is laat dat weten aan guy.dsm@gmail.com. Zodra we aan het gewenste aantal deelnemers geraken, gaat het door.

Film : Thank you for the Rain

De mondiale raad van Turnhout organiseert een gratis filmvoorstelling 'Thank you for the rain'  op 13 februari om 20u in de Thomas More Turnhout (Blairon).

De film laat zien wat veerkracht in de praktijk betekent. Regisseur Julia Dahr brengt een pakkend en intiem portret van de grote strijd tegen klimaatverandering van een nobele kleine Keniaanse boer.

Graag roepen wij jullie op om deze filmvoorstelling bij te wonen, en misschien achteraf nog wat bij te babbelen met andere Grootouders voor het klimaat.

These boots are made for walking

Lützerath 14 januari 2023

Vier dappere Gvk'ers uit Antwerpen, Kempen en Limburg trokken op 14 januari naar  het tot verdwijnen gedoemde dorp Lützerath. Samen met Greta Thunberg en minstens 15.000 à 35.000 andere deelnemers betoogden ze tegen het heropenen en uitbreiden van de bruinkoolmijn in die streek.  

Hier enkele foto's van onze actievoerders Liesbet, Ludo, Ria en Erik.  Met dank voor hun deelname en aanwezigheid

In de algemene nieuwsbrief van Gvk van vorige week kon je al meer  lezen over de achtergrond. Vergeet op die pagina niet de petitie te ondertekenen!

Als uitsmijter hier nog eens de link naar het filmpje van het bezoek van vorige week aan Lützerath door 54 Gvk'ers!

Toespraak Louis Michiels voor 'Lokaal Klimaat en Energiepact Kempen' op 21 oktober in Turnhout.

Beste Burgemeesters, schepenen, politici, Mevrouw, Mijnheer,

Wij zijn grootouders, grootouders voor het klimaat. Dat is de reden dat we jullie voor de 3° keer in enkele jaren aanspreken.

Wij, grootouders zijn bezorgd over de toekomst van onze kleinkinderen, over de toekomst van alle kleinkinderen, waar ook ter wereld.

Wij spreken U aan omdat wij, samen mat alle medeburgers, jullie verkozen hebben. We verwachten van jullie een verantwoord beleid. Wij willen dat jullie tenminste proberen de grote problemen van ons land én van deze tijd aan te pakken.

Wij gaan die problemen niet oplossen. Grote problemen los je niet op in een handomdraai. We willen wel dat U de problemen erkent en dat U aan oplossingen werkt. Dag en nacht!

U kent hét probleem van deze tijd. Er is de pandemie, er is de energiecrisis, U ervaart budgettaire problemen, ... Maar klimaat en biodiversiteit vormen wel het grootste probleem van onze tijd. De opwarming gaat razendsnel. Technologie kan de verhitting niet volgen. Er rest ons nauwelijks tijd om onze eigen doelstellingen te halen. Als we het aangescherpte burgemeestersconvenant willen bereiken, dan moeten we vandaag al 25 % CO2 reductie hebben in onze steden en dorpen. Het is jammer dat het meetinstrument zo langzaam data aanpast, maar de vrees is groot dat we er niet gaan geraken. Integendeel, de kans is nog groter dat we bij de opstart van de nieuwe legislatuur in 2025 opnieuw met schaamte moeten toegeven, dat we onze doelstellingen niet haalden.

We zullen het maar meteen bekennen: wij, grootouders, hebben er de afgelopen halve eeuw een puinhoop van gemaakt. Het is niet dat we van kwade wil waren. Veeleer hebben we de waarschuwende tekenen niet begrepen. We geloofden vast dat de technische vooruitgang voor alle problemen vroeg of laat een oplossing zou bieden. We koesterden ons comfortabele leventje. En kijk nu.

Kleinkinderen hebben nog veel jaren te leven op aarde. U ook. Wij een stuk minder. Wij zijn niet zozeer bezorgd over onze eigen toekomst. Maar wij zijn zéér bezorgd over hen die na ons komen.

Daarom verwachten wij van u ingrijpende maatregelen. De tijd dringt, aarzel niet, ook als u bang bent dat u brede groepen in de samenleving voor het hoofd zult stoten. Wel moeten die maatregelen altijd sociaal zijn, dit wil zeggen, dat ze de armsten onder ons niet nog dieper in de armoede duwen. Nooit. De ongelijkheid is zo al schreeuwend genoeg. Daarbij, voor echte oplossingen moet je altijd de hele samenleving meenemen, rijk, arm en alles ertussenin.

Het is uw verantwoordelijkheid, uw plicht, uw grootse opdracht, het leven van ons allemaal om te gooien. Niet minder. Ga niet zitten zuchten achter praktische hinderpaaltjes. Verdwijn niet in een wolk van snel verdampende compromissen. Gooi weg die oude vormen en gedachten. Treed op. Doe. Streef!

Maak van onze straten en pleinen terug speelterreinen en parken. Weet dat het glorieuze tijdvak van de auto voorbij is en dat de elektrische auto geen oplossing biedt.

Stop met verkavelen, verharden, betonneren, kappen, ... Durf vergroenen, ontharden, verparken, behagen, ...

Wij, grootouders, zijn opgegroeid in de vaste overtuiging dat meer altijd beter is. Meer = beter. Dat arme mensen daarvan overtuigd zijn, is volkomen begrijpelijk. Wie te weinig heeft om fatsoenlijk te leven, wil meer, daar hoeft niemand een tekeningetje bij te maken. Maar voor ons, in het rijke Europa, voor ons, in de superrijke Belgische gewesten, is die rekenkunde achterhaald. Wij moeten ervan doordrongen raken dat minder beter is.

Wij leven in razendsnelle tijden. In tien jaar tijd gebeurt meer dan vroeger in een eeuw. Daarom is het raadzaam dat wij allen, grootouders en politici, leren van de jongeren.
Zij willen de zaken keren. Zij komen de straat op. Hun protest klinkt over de hele wereld. Prachtig is dat, die geestdrift, die woede. Maar ook die verbazende kunde. De jongeren laten zich niet van de wijs brengen door schouderophalen, sarcasme, cynisme. Er staat te veel op het spel.

Wij, grootouders, kunnen alleen maar ons stinkende best doen om hen te steunen en aan te moedigen. U, politici, u moet uw stinkende best doen om het jongerenprotest te brengen naar daden. Uw daden zullen botsen op gigantisch eigenbelang, op onmetelijke leugens, op machtig en systematisch verzet. Laat u niet afschrikken. Grootouders en jongeren steunen u. Sterker, wij drijven u voort. Weg van de afgrond. Naar een wereld die nog net leefbaar zal zijn.
Het moment is nu.
Aan het werk.

Grootouders voor het klimaat
Koekoekstraat 5, 2460 Kasterlee
Privcacyverklaring

Uitschrijven   |   Pas je inschrijving aan/uitschrijven   |   Bekijk online
Few words summary View online