Beste klimaatgrootouder,

 

Meer dan vijftig grootouders, ouders en kleinkinderen hebben zondag een bezoek gebracht aan Lützerath, het dorpje dat hoogstwaarschijnlijk gaat verdwijnen om de ontginning van het sterk vervuilende bruinkool door de energiegigant RWE mogelijk te maken. Omdat Lützerath in de voorbije maanden is uitgegroeid tot symbool voor wat er verkeerd gaat met het Duitse klimaat- en milieubeleid, was het een GvK-bezoek meer dan waard.

Met deze actie wilde GvK vooral zijn steun betuigen aan de lokale actievoerders en dat is goed gelukt. Vele dikwijls jonge activisten waren erg blij en verrast met onze komst en drukten hun waardering uit voor onze steun. Ook de Belgische media hebben intussen Lützerath ontdekt en volgen sinds enkele dagen de ontwikkelingen op de voet. Jammer genoeg wordt daarbij vooral ingezoomd op de – gezien de erg gespannen situatie – al bij al beperkte incidenten. Betreurenswaardig, want dat gaat ook ten koste van goede duiding.

Zo wordt er weinig aandacht besteed aan de argumentatie van de actievoerders zoals die ook naar voren komt in het zeer gedegen artikel in het gereputeerde Der Spiegel dat spreekt van een ‘toxische deal’ tussen de deelstaatregering en de nationale regering en RWE. Er wordt o.m. verwezen naar een wetenschappelijke studie van het Duitse Instituut voor Economisch Onderzoek (DIW) en een open brief van Scientist Rebellion die aantonen dat de bruinkoolontginning in Lützerath en omgeving niet nodig is voor de benodigde elektriciteitsproductie op basis van bruinkool. Verder is de politieke beslissing gebaseerd op een aantal erg ruwe schattingen die RWE aanlevert en heeft het bedrijf beslist de windmolens af te breken die het eerder zelf had geplaatst … een sterk staaltje van greenwashing. Het bedrijf stelt zelfs dat de opgraving politieke redenen heeft: ‘Pacificatie zou een motivatie zijn voor verdere blokkades’

Het bezoek heeft bij vele deelnemers een diepe indruk nagelaten. “Bij mij heeft ons bezoek aan Lützerath diepe sporen nagelaten. Er gaat geen uur voorbij zonder aan die dappere jongeren te denken.” schreef een deelneemster. Verder zegt ze: “Het is hallucinant, hemeltergend, je reinste waanzin wat daar gebeurt en wij zouden 'vriendelijk vragen' daarmee te stoppen? Neen, wij eisen dat ze stoppen! Als we erin slagen 100.000 handtekeningen te verzamelen dan kan het zelfs in het Europees parlement op de agenda komen. Dat moet toch lukken?”

Een andere deelnemer schrijft: ‘Gisteren  ben ik voor de Duitse ambassade in Brussel, samen met een twintigtal mensen gaan duidelijk maken hoe belangrijk het is voor ons allen dat ook “bruinkool delven" moet stoppen.’

Klik hier voor meer impressies van ons bezoek aan Lützerath en teken hier de (mogelijk) kortste en krachtigste petitie in de geschiedenis van de milieubeweging, en verspreid ze onder je medestanders. Wij maken je eisen over aan de Duitse ambassade in België.

In deze nieuwsbrief krijg je verder info over de volgende onderwerpen (klik op de titel als je rechtstreeks naar een bepaald onderwerp wil gaan):

·      Webinars en evenementen

·      GvK medeondertekenaar advies om ecocide als misdaad in het strafrecht op te nemen

·      Grote Belgische bank verlaagt zijn advies voor DEME-aandeel

·      Oproep naar klimaatgetuigenissen is erg succesvol

·      Forse toename van de prijs van drinkwater

·      Zonnepanelen: Denemarken steekt België voorbij

·      Gletsjers drukken ons met de neus op de feiten

·      Een tentoonstelling over klimaat en de steden van morgen

·      Rebelse ouderen

 

Webinars en evenementen

·      Op dinsdagvoormiddag 17 januari en dinsdagvoormiddag 14 februari wil BBL de bakens uitzetten voor een creatieve, innoverende en vooral impactvolle campagne’ met het oog op het belangrijke verkiezingsjaar 2024. Via deze campagne willen we onze thema’s en onszelf als milieu- en natuurbeweging in het verkiezingsjaar 2024 klaar en duidelijk op de kaart zetten. Inschrijven.

·      Op maandag 23 januari om 11.00 u. hebben we Peter Wittoeck te gast. Hij was de Belgische hoofdonderhandelaar op de recente klimaatconferentie (COP 27) in Egypte. Hij zal zijn visie op de resultaten van de top en inzichten voor de nabije toekomst met ons delen. Meer info en inschrijven.

·      Op woensdag 25 januari organiseert de Koning Boudewijnstichting in samenwerking met het Departement Omgeving van de Vlaamse regering het ‘Inspiratiefestival: Meer mensen engageren voor het klimaat: op zoek naar verbindende praktijken’. Meer info en inschrijven (uiterlijk op 18 januari).

·      Noteer alvast 6 februari in je agenda. Op die datum zal Koen Wynants van Commons Lab een GvK-webinar verzorgen over de rol die commons kunnen spelen bij de oplossing van de klimaatcrisis. Een common of gemeengoed is een groep mensen die samen een bepaalde hulpbron delen en die samen afspraken maken over het gebruik ervan.

De webinar van Lien Vrijders van vorige maandag – Toekomstboer.in zoekt grond - kan je inmiddels herbekijken. In onze agenda vind je een overzicht van al onze vorige webinars met een link om ze te (her)bekijken.

Klimaatacties

 

GvK medeondertekenaar advies om ecocide als misdaad in het strafrecht op te nemen

Het kabinet van de minister van Justitie vroeg Greenpeace om advies over het initiatief om ecocide als misdaad op te nemen in het Belgische strafrecht. Greenpeace heeft zijn advies samen met Stop Ecocide België opgesteld en het via een oproep ter ondertekening opengesteld voor andere organisaties. GvK heeft positief op deze oproep gereageerd en het advies mee ondertekend. Ook als burger kan je de oproep mee ondertekenen.

 

Grote Belgische bank verlaagt zijn advies voor DEME-aandeel

Midden december riep GvK via deze nieuwsbrief op om een klachtenbrief te sturen naar ING, KBC, Belfius, BNP Paribas voor hun steun aan de schadelijke praktijken van DEME op het vlak van diepzeemijnbouw. Het initiatief van deze actie ging uit van Fairfin dat over deze zaak een dossier heeft uitgewerkt. Blijkbaar heeft tot nu toe alleen KBC zich de moeite getroost om een overigens zorgvuldig uitgewerkt antwoord te schrijven op die klachtenbrief. Of het aan deze actie te wijten is, weten we niet, maar op 16 december verlaagde KBC Securities haar koopadvies voor DEME-aandelen.

 

Oproep naar klimaatgetuigenissen is erg succesvol

Enkele weken geleden lanceerde Klimaatzaak een oproep om klimaatgetuigenissen te delen. Meer dan 300 boeiende en pakkende getuigenissen zijn het resultaat. Daaruit blijkt – toch vrij verrassend – hoeveel mensen op professioneel vlak impact ondervinden van de klimaatverandering. En dan gaat het niet alleen over landbouwers of bosbeheerders, maar evenzo over psychologen, kleuterleidsters, pediaters, architecten en nog veel anderen. Een pak getuigenissen zijn gelinkt aan de overstromingen van juli 2021. Later dit jaar zal Klimaatzaak een aantal portretten brengen van burgers die hierover willen getuigen.

 

Interessant klimaatnieuws


Forse toename van de prijs van drinkwater

De grootste drinkwatermaatschappij van het land verhoogt de prijs van drinkwater erg fors met meer dan 14%, dat is aanzienlijk meer dan in de voorbije jaren. Ook de komende jaren zal de prijs nog sterk verhogen. Dat is voor een deel te wijten aan de klimaatverandering die belangrijke investeringen vraagt om aan de vraag naar water te kunnen blijven voldoen in de lange droge zomers die worden verwacht.

Deskundigen merken overigens op dat drinkwater uit de kraan nog altijd goedkoper blijft dan flessenwater en eigenlijk te goedkoop is. Daardoor zijn er weinig stimulansen om naar alternatieven te zoeken en daarin te investeren. Dat zou ons op termijn zuur kunnen opbreken.

 

Zonnepanelen: Denemarken steekt België voorbij

In een (Engelstalige) studie van Solar Power Energy kunnen we lezen dat Nederland voor het tweede opeenvolgende jaar koploper is wat betreft de opwekkingscapaciteit van zonnepanelen per hoofd van de bevolking. België is van de derde naar de vierde plaats is verhuisd. Ons land werd voorbijgestoken door Denemarken dat o.a. enkele erg grote installaties in gebruik nam. België heeft met de geïnstalleerde capaciteit bijna de doelstelling van het nationale klimaatplan bereikt, maar dat is vooral te danken aan de weinig ambitieuze doelstelling, stelt de studie.

Verder zit zonnestroom wereldwijd sterk in de lift; Solar Power Energy denkt dat de capaciteit binnen drie jaar nog eens kan verdubbelen.

 

Gletsjers drukken ons met de neus op de feiten

Zelfs bij het meest positieve klimaatscenario – de beperking van de temperatuurstijging tot 1,5° C – zal er 26% van het gletsjerijs gesmolten zijn tegen het einde van deze eeuw, blijkt uit een nieuw wetenschappelijk model. Daardoor zullen meer dan de helft van de huidige gletsjers tegen dan verdwenen zijn. Daarnaast draagt het afsmelten van de gletsjers bij tot de stijging met 9 cm. van de zeespiegel. ‘Gletsjers zijn goede indicatoren van hoe het ervoor staat met het klimaat. We zien de gevolgen van klimaatveranderingen voor onze ogen wanneer we de toestand van gletsjers vergelijken met enkele jaren geleden’.

Tenslotte


Een tentoonstelling over klimaat en de steden van morgen

Op initiatief van Leefmilieu Brussel loopt nog geruime tijd een tentoonstelling die uitgaat van de vraag: hoe kan het ondanks de klimaatverstoring nog mogelijk zijn om goed te leven in de stad? Kinderen (10-16 jaar), hun ouders en leerkrachten worden uitgenodigd om op een interactieve manier na te denken over die vraag. Alleen open op weekdagen.

 

Rebelse ouderen

We luisteren te weinig naar mensen van leeftijd, stelt An Peuterman in haar laatste boek en documentaire. Bestaande boeken en programma’s gaan steeds over ouderen, maar worden niet gemaakt met ouderen. Daar wil zij verandering in brengen. Dat doet ze door twaalf 75-plussers aan het woord te laten die tonendat hun leven verre van geleefd is.

 

Grootouders voor het klimaat
Kerkstraat 58, 2640 Mortsel
Privacyverklaring

Pas je inschrijving aan/uitschrijven    |    Bekijk online