Beste klimaatgrootouder,

 

In deze eerste nieuwsbrief van het jaar kijken we naar onze Duitse buren. Bij hen speelt zich een conflict af dat symbool staat voor waar klimaatrechtvaardigheid in de praktijk op neerkomt en voor conflicten die in de nabije toekomst mogelijk in toenemende mate ook op ons dreigen af te komen.

Het verhaal van Lützerath, een dorpje tussen Mönchengladbach en Keulen, dus maar net over de grens, is hiervan een veelzeggend voorbeeld. Het dorp staat al jarenlang in het middelpunt van de belangstelling omdat het vlak bij een gigantische bruinkoolmijn ligt. Volgende week verdwijnt het dorp – als veertiende in een droevige rij dorpen ! - voorgoed van de aardbodem, zodat het energiebedrijf RWE op gigantische schaal bruinkool kan blijven ontginnen. ‘Gigantisch’ is wel de juiste omschrijving voor de RWE-activiteiten in het gebied: de voorbij jaren heeft het bedrijf over een oppervlakte van 45 km2 tot 250 meter diep bruinkool ontgonnen. Een vergunning die uit de jaren ’70 van de vorige eeuw dateert en steunt op een onteigeningswet uit de naziperiode, laat het bedrijf toe om bruinkool op vervuilende wijze te verbranden in zijn elektriciteitscentrales. Door het hoge aandeel (25%) van bruin- en steenkool in de deels uitgevoerde elektriciteitsproductie, behoort RWE tot de grootste uitstoters van koolstofdioxide in Europa. Overigens kwam het bedrijf ook in 2019 al kwalijk in het nieuws toen het Nederland aanklaagde omdat het de zogenaamde ‘kolenwet’ had aangenomen die vanaf 2030 het gebruik van kolen bij de opwekking van elektriciteit verbiedt.

De bewoners van Lützerath hebben hun dorp intussen al verlaten, maar actievoerders zijn in hun plaats gekomen. Die vinden dat er een einde moet komen aan de vervuilende bruinkoolwinning en verwijzen daarbij naar studies die aantonen dat het vanuit het oogpunt van het energiebeleid niet nodig is de bruinkoolwinning verder te zetten. Door hun acties is het dorpje een symbool geworden in de strijd om de realisatie van de Duitse klimaatdoelen. Het verhaal van Lützerath is in dit filmpje mooi samengevat.

Na dit weekeinde kan de ‘uitzetting’ en afbraak van het dorp op elk ogenblik starten. De ordediensten zijn intussen op grote schaal met de voorbereidingen begonnen. De actievoerders willen het hen daarbij erg moeilijk maken, Overigens komt er met de afbraak van het dorp geen einde aan het protest. Zo komt er op 14 januari een grote betoging en zijn er in vele Duitse steden protestacties gepland.

Een volle bus GvK’ers wil zondag de actievoerders ondersteunen en deelnemen aan de laatste dorpswandeling. We plannen ook een actie om symbolisch afscheid te nemen van de 1,5°C grens. De dag voordien plannen we een bezoek aan de Gasometer in Oberhausen, de ultieme tentoonstelling over ons klimaat en de aarde 'Het Breekbare Paradijs', door velen gezien als de meest indrukwekkende voorstelling van de aarde ooit. 

In deze nieuwsbrief krijg je verder info over de volgende onderwerpen (klik op de titel als je rechtstreeks naar een bepaald onderwerp wil gaan):

      Webinars en evenementen

      Omgekeerde nieuwjaarsbrief

      Op weg naar duurzaam sparen en beleggen

      Wereldmeerdaagse in Brasschaat en Mechelen

      In 2022 installeerde de EU bijna 50% meer zonnepanelen dan in 2021

      Wie had de klimaatcrisis nu kunnen voorspellen?

      Europa en Vlaamse overheid delen eindejaarscadeautjes uit

      Grootouders pijnlijk getroffen door plotse overlijden van ambassadeur Luc De Schepper

 

Webinars en evenementen

·      Op maandag 9 januari om 11.00 u. hebben we Lien Vrijders te gast in een webinar over ‘Toekomstboer(in) zoekt grond’. Lien wil met ons haar ervaringen delen in het vormgeven van kwalitatief hoogstaande landbouw, haar zoektocht naar grond, de kracht van regeneratieve landbouw en hoe het anders kan. Meer info en inschrijven.

·      Op dinsdagvoormiddag 17 januari en dinsdagvoormiddag 14 februari wil BBL de bakens uitzetten voor een creatieve, innoverende en vooral impactvolle campagne’ met het oog op het belangrijke verkiezingsjaar 2024. Via deze campagne willen we onze thema’s en onszelf als milieu- en natuurbeweging in het verkiezingsjaar 2024 klaar en duidelijk op de kaart zetten. Inschrijven.

·      Op maandag 23 januari om 11.00 u. hebben we Peter Wittoeck te gast. Hij was de Belgische hoofdonderhandelaar op de recente klimaatconferentie (COP 27) in Egypte. Hij zal zijn visie op de resultaten van de top en inzichten voor de nabije toekomst met ons delen. Meer info en inschrijven.

·      Op woensdag 25 januari organiseert de Koning Boudewijnstichting in samenwerking met het Departement Omgeving van de Vlaamse regering het ‘Inspiratiefestival: Meer mensen engageren voor het klimaat: op zoek naar verbindende praktijken’. Meer info en inschrijven (uiterlijk op 18 januari).

·      Noteer alvast 6 februari in je agenda. Op die datum zal Koen Wynants van Commons Lab een webinar verzorgen over de rol die commons kunnen spelen bij de oplossing van de klimaatcrisis. Een common of gemeengoed is een groep mensen die samen een bepaalde hulpbron delen en die samen afspraken maken over het gebruik ervan.

·      Belangrijke gebeurtenissen kun je maar best op tijd noteren in je agenda… Daarom deze save the date voor 24 maart 2023. Op die dag vindt het colloquiumBurgerlijke ongehoorzaamheid, een volgende stap in het klimaatactivisme’ plaats, een gezamenlijk initiatief van de Universiteit Antwerpen en GvK. Meer info.

In onze agenda vind je een overzicht van al onze vorige webinars met een link om ze te (her)bekijken.

 

Klimaatacties

 

Omgekeerde nieuwjaarsbrief

Sinds enkele jaren pakken de Grootouders uit met een ‘omgekeerde nieuwjaarsbrief’ waarbij een grootouder zich met vrome voornemens tot haar/zijn kleinkinderen richt. Dit jaar was GvK-ambassadeur Kathy Lindekens graag bereid om zich met haar boodschap tot de kleinkinderen te richten. Wie de brief op nieuwjaarsdag heeft gemist, kan hem hier nog bekijken of nalezen.

 

Op weg naar duurzaam sparen en beleggen

De GvK-werkgroep Onze Centen heeft een bescheiden gids ‘Op weg naar duurzaam sparen en beleggen’ opgesteld. Deze gids vormt de aanloop naar een campagne die binnenkort wordt gestart. De gids past in de campagne Onze centen voor hun toekomst en geeft in bevattelijke taal inzicht in de manier waarop de financiële wereld (banken, verzekeringen, beleggingen…) gebruik maakt van uw spaargeld – en hoe je dat gebruik kunt sturen. De gids wil ook een nuttig hulpmiddel zijn om dat geld goed en duurzaam te (laten) opbrengen.

 

Wereldmeerdaagse in Brasschaat en Mechelen

De Grootouders verlenen hun medewerking aan dit initiatief dat aan zijn twaalfde editie toe is en wordt georganiseerd door de vzw Mundio. De Wereldmeerdaagse richt zich op leerlingen van de eerste graad die via verschillende stands in contact komen met een belangrijke problematiek. Verschillende organisaties verlenen hun medewerking om in totaal 11.000 leerlingen te bereiken. Voor de eerste keer wil GvK een eigen stand op de meerdaagse verzorgen. Die gaat op 31 januari van start in Brasschaat en loopt tot 16 februari. We zijn nog op zoek naar vrijwilligers die gedurende die tijd een of meer halve (school)dagen de stand willen bemensen van 8.30 u. tot 12:00 u. en van 12.30 u. tot 16.00 u. Meer info en inschrijven+

 

Interessant klimaatnieuws


In 2022 installeerde de EU bijna 50% meer zonnepanelen dan in 2021

Door deze sterke stijging is de capaciteit van de EU om elektriciteit uit zonnepanelen op te wekken met 25% gestegen. Zonnepanelen zijn sterk in prijs gedaald door de sterk gestegen productie zodat zonnekracht nu duidelijk de goedkoopste energiebron uit de geschiedenis is geworden. Die groei gaat zich in de toekomst doorzetten voor zover er voor een aantal hindernissen (zoals te weinig goede technici, veranderende regelgeving, dreigende instabiliteit van het elektriciteitsnet, …) oplossingen worden gevonden.

 

Wie had de klimaatcrisis nu kunnen voorspellen?

‘Niemand is dover dan die niet wil horen’, tweette de bekende Belgische klimaatwetenschapper Jean-Pascal Van Ypersele naar aanleiding van bovenstaande uitspraak van de Franse president Macron voor wie ‘de spectaculaire gevolgen van de klimaatverandering’ de voorbije zomer als een grote verrassing kwamen. Zijn uitspraak kwam er één dag nadat in Frankrijk op nieuwjaarsdag om 22.00 u. een temperatuur van 22°C was gemeten. Helaas doen we best niet te lacherig over Macrons flater. Die staat jammer genoeg … ‘symbool voor de economische en politieke leidende klasse die met elkaar verstrengeld zijn en die de omvang van het probleem niet begrijpen’.

 

Europa en Vlaamse overheid delen eindejaarscadeautjes uit

Climaxi vernam dat Fluxys, Arcelor Mittal en de havens van Antwerpen en Gent samen 154 miljoen euro subsidie krijgen van Europa. Dat geld moet dienen om opvanginstallaties te bouwen die C02 moeten opvangen om het vervolgens in de Noordzee onder de grond te stoppen.
De Vlaamse overheid wou deze keer niet achterblijven en besliste eerder al om aan Ineos een eindejaarscadeau te geven in de vorm van een waarborg voor de nieuwe plasticfabriek van het bedrijf. Uit een rapport over subsidies aan grote bedrijven blijkt verder dat onze Vlaamse overheid van 2012 tot 2020 voor 323 miljoen euro emissiesteun heeft verleend, naast een reeks andere subsidies. Het gaat allemaal om subsidies die geen echte oplossingen voor de klimaatcrisis zullen brengen en bovendien niet gekoppeld worden aan duidelijke beleidsplannen en resultaatsverbintenissen. Tegelijk beweert dezelfde Vlaamse overheid wel dat er geen geld is om dringende problemen in bijvoorbeeld de gezondheidszorg of het openbaar vervoer op te lossen.
Meer info.

Tenslotte


Grootouders pijnlijk getroffen door plotse overlijden van ambassadeur Luc De Schepper

In de vakantieperiode bereikte ons het slechte nieuws van het onverwachte en veel te vroege overlijden van Luc De Schepper, GvK-ambassadeur en voormalig rector van de Universiteit van Hasselt. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld in de regionale ontwikkeling van Limburg en heeft onze regionale afdeling enthousiast ondersteund. Wij betonen ons medeleven aan zijn familie en vele vrienden.

 

Grootouders voor het klimaat
Kerkstraat 58, 2640 Mortsel
Privacyverklaring

Pas je inschrijving aan/uitschrijven    |    Bekijk online