Beste klimaatgrootouder,

 

Eind oktober vorig jaar stapten tijdens de ‘March For Future - COP 26 Glasgow’ een twintigtal Grootouders voor het Klimaat van Edinburgh naar Glasgow. Ze eisten toen van de wereldleiders een ambitieuzer en daadkrachtiger klimaatbeleid. Spijtig genoeg werd er aan onze en vele andere gelijkgezinde oproepen weinig gehoor gegeven. 

Wij grootouders laten we ons echter niet ontmoedigen. We hebben een nieuwe actie opgezet in aanloop naar de klimaatconferentie COP 27 die in november plaatsvindt in Egypte. Deze keer hebben we gekozen voor ‘Trappen voor het klimaat’, een fietstocht door Vlaanderen, Wallonië en Brussel. We willen veel ruchtbaarheid geven aan onze tocht en lokale groepen mobiliseren om een stukje mee te fietsen en samen aan Belgische beleidsmakers en wereldleiders te vragen om dringend maatregelen te nemen voor een leefbare toekomst voor de volgende generaties: onze kinderen, kleinkinderen en hun kleinkinderen.

Met een groep van 30 fietsers vatten we de tocht in Oostende aan op 18 oktober om te eindigen op de grote klimaatmars van 23 oktober. Onderweg zullen de fietsers contacten hebben met lokale klimaatactivisten, autoriteiten en deskundigen, en zijn een aantal acties gepland. Het gedetailleerd programma van de tocht vind je hier. De fietsers nodigen jullie en lokale sympathisanten graag uit om een stukje mee te fietsen. Interesse, alleen of in groep? Schrijf je dan hier in.

 

In deze nieuwsbrief krijg je verder info over de volgende onderwerpen (klik op de titel als je rechtstreeks naar een bepaald onderwerp wil gaan):

·      Webinars en evenementen

·      Zevenhuizen: projectontwikkelaar wacht niet op gerechtelijke uitspraak

·      Oproep: ‘Laat ons snel beslissen om trager te rijden’

·      Eerste projectoproep van het Fonds Gezonde Lucht

·      Together4forests-campagne boekt een eerste succes

·      Stewards en vrijwilligers gezocht voor grote klimaatmars op 23 oktober

·      Biodiversiteit en milieu: België is de slechtste leerling van Europa

·      Europa verspilt dubbel zoveel voedsel als tot nu werd gedacht

·      ‘Onze natuur’, de film 


Webinars en evenementen

·        Voor het najaar werden intussen volgende webinars vastgelegd:

o     op 26 september om 11.00 u. spreekt Peter Wittoeck, leider van de Belgische delegatie, over de volgende klimaatconferentie die in het najaar in Egypte zal plaatsvinden;

o     op 10 oktober om 11.00 u. vertelt Stefaan Goemare ons hoe Papillon, een initiatief van SAAMO West-Vlaanderen, mensen met energiearmoede ondersteunt; info en inschrijven;

o     op 28 november om 11.00 u. komt Marc Suykens aan het woord; hij zal ideeën en inspiratie aanreiken voor het gemeentelijk klimaatbeleid. Marc was jarenlang de dynamische voorzitter van de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten en is ook GvK-ambassadeur.

Wie vorige maandag het erg ontluisterende webinar met Aviel Verbruggen (Superwinsten van multinationals, conflicten en oorlogen) heeft gemist, kan het hier bekijken. In onze agenda vind je een overzicht van al onze vorige webinars met een link om ze te (her)bekijken.

·        Op zaterdag 24 september van 10.00 u. tot 13.00 u. heeft in Leuven de startdag plaats van GvK Vlaams-Brabant. Een unieke gelegenheid voor alle Brabantse GvK’ers om met elkaar kennis te maken en te luisteren naar enkele boeiende sprekers zoals Katrien Rycken (verantwoordelijke voor het Leuvense klimaatplan) en Geert van Istendael. Meer info en inschrijven.

·        Van 1 tot 18 oktober vindt in Brugge het Klimax Klimaatfestival plaats met een erg breed boeiend programma. Zo kan je, op 5 oktober, naar een voorstelling van Steven Vromman gaan; een dag later en ook op 10 oktober kan je leren hoe een goed klimaatgesprek te voeren.

·        Op woensdag 12 oktober om 20.00 u. vindt in Roma (Antwerpen) de voorstelling plaats van ‘Alles komt goed’, het boek van Thomas Goorden dat … ‘graaft naar de fundamenten van het systeem dat Vlaanderen deed vervellen tot de ecologische pechstrook van Europa’.

·        Op dinsdag 18 oktober om 20.00 u. organiseren De Landgenoten een lezing over: ‘Hoe kunnen we landbouw en ecologie verzoenen?’. Locatie: De Nieuwe Vrede, Antwerpen.

·        Op 20 oktober om 15.00 u. organiseert BBL een webinar (via zoom) met als thema: 'Leidt een klimaatneutrale economie ook tot duurzame jobs?'.

·        Noteer alvast de studiedag ‘Het recht als wapen in de klimaatstrijd’, die zal plaatsvinden op 28 oktober in de Pianofabriek in Brussel. Meer info volgt later.

·        Noteer verder 17 november om 18.00 u. in je agenda. Op die dag organiseert het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling van de UGent in samenwerking met Dominicus Gent het symposium: Transitie naar een duurzame wereld: een rol voor ecologische spiritualiteit? Karen Armstrong, Tine Hens en Hendrik Vos hebben hun medewerking al toegezegd. Meer info.

 

Klimaatacties

 

Zevenhuizen: projectontwikkelaar wacht niet op gerechtelijke uitspraak

In juli heeft vzw Zevenhuizen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen een beroep ingediend tegen de eerder verleende verkavelingsvergunning voor de bouw van 205 woningen in overstromingsgevoelig gebied en waardevolle natuur. Tegen het project werden bijna 1.800 bezwaren ingediend. Vorige week pleitten de advocaten van de vzw over het verzoek tot schorsing in afwachting van de behandeling ten gronde. De beslissing van de Raad wordt over enkele weken verwacht.

Tot ieders verbijstering heeft de projectontwikkelaar de uitspraak niet afgewacht en is hij op het terrein begonnen met ‘onderhoudswerken’ die de facto neerkomen op een vernietiging van waardevolle natuur (bekijk de schade in het middengebied van Zevenhuizen en het berkenbos). De  burgemeester was op de hoogte en noemt de ‘onderhoudswerkzaamheden’ een recht van de eigenaar. De rechterlijke macht wordt helemaal miskend. Niettemin stellen juridische experten dat de promotor binnen de grenzen van de Vlaamse wet en reglementeringen handelt. Zoals zo dikwijls het geval, worden als het er écht op aan komt, natuur- en milieubelangen – en bij uitbreiding de belangen van de komende generaties – opgeofferd voor kortetermijn commercieel gewin. Arm Vlaanderen.

 

Oproep: ‘Laat ons snel beslissen om trager te rijden’

Alle experten zijn het erover eens: een vermindering tot 100 km/u. van de snelheid op de autostrades is een zeer goede maatregel: door een lager verbruik sparen we er (veelal fossiele) energie mee uit en verminderen we zo onze afhankelijkheid van die energiebron, de uitstoot van broeikasgassen wordt verminderd, de lagere snelheid komt de verkeersveiligheid ten goede en in vele gevallen bereik je zelfs sneller je bestemming. Enkele landen hebben deze maatregel al ingevoerd. In België wordt de invoering van deze maatregel vooral vanuit de politiek tegengehouden. GvK tekende mee een oproep tot snelle invoering van de maatregel en hoopt dat het gezond verstand snel zegeviert.

 

Eerste projectoproep van het Fonds Gezonde Lucht

Meer dan vijf jaar geleden stapte Greenpeace naar de rechter omdat de Vlaamse overheid te weinig doet om haar inwoners te beschermen tegen luchtvervuiling. Na een juridische strijd werd de Vlaamse overheid veroordeeld om dwangsommen te betalen voor het niet naleven van de Europese regels inzake luchtvervuiling. Met de toegekende dwangsommen richt Greenpeace nu het Fonds Gezonde Lucht op. Burgers en organisaties die mee het verschil willen maken, kunnen op het fonds een beroep doen voor de financiering van hun acties; het fonds stelt 250.000 € ter beschikking.

 

Together4forests-campagne boekt een eerste succes

In het verleden hebben we mee omgeroepen om een petitie te ondertekenen die gericht was aan de leden van het Europees parlement om een strenge en ondubbelzinnige wet in te voeren die de wereldwijde ontbossing waarvoor Europa medeverantwoordelijk is, aan banden moet leggen. De petitie met meer dan 200.000 handtekeningen werd aan het Europese Parlement overhandigd en de campagne heeft nu een eerste overwinning geboekt: het Europees Parlement heeft gestemd voor een krachtig voorstel tegen ontbossing dat voor het eerst producten uit onze winkels zou weren die verband houden met ontbossing en mensenrechtenschendingen. Maar de weg naar een oplossing ten gronde is nog lang. Het is nu aan de nationale parlementen, de Commissie en het Europees Parlement om tot een deugdelijke wet te komen.

 

Stewards en vrijwilligers gezocht voor grote klimaatmars op 23 oktober

Op zondag 23 oktober, enkele dagen voor de start van de volgende VN-klimaatconferentie, vindt in Brussel de grote jaarlijkse klimaatmars plaats waarop meer dan 50.000 deelnemers worden verwacht. De betoging start om 13.00 u. Promotiemateriaal (posters, flyers, stickers) kan je hier bestellen.

De organisatoren willen op vraag van de politie een groot aantal stewards inzetten die op de dag van de betoging zelf een gedegen briefing krijgen - overeenkomstig de afspraken die met de politie zijn gemaakt - alvorens nadien de betoging te begeleiden. Tot nu toe zijn de grote klimaatmarsen steeds goed verlopen en de verstandhouding tussen organisatoren en politie is prima. We willen dat zo houden. Via deze link kan je je als steward opgeven. Er worden ook vrijwilligers gezocht die mee instaan voor de logistiek voor, tijdens en na de mars. Je kan dezelfde link gebruiken om je op te geven als vrijwilliger.

 

Interessant klimaatnieuws

 

Biodiversiteit en milieu: België is de slechtste leerling van Europa

Een recente Europese evaluatie van het milieubeleid drukt ons voor de zoveelste keer op de feiten: België is de slechtste leerling wat betreft de bescherming en instandhouding van Europese habitats. Niet-duurzame landbouw, verstedelijking van open ruimte en milieuvervuiling zijn de drie voornaamste oorzaken van een drastische achteruitgang van de natuur. Zonder grote veranderingen dreigen duizenden dieren- en plantensoorten te verdwijnen.

Ook in vele andere landen is de situatie erg onrustbarend, zo blijkt uit het volledige rapport. Onze beoordeling toont aan dat de manier waarop we voedsel produceren en consumeren, bossen beheren en steden bouwen, fundamenteel moet veranderen om de gezondheid en veerkracht van de Europese natuur en het welzijn van de mensen veilig te stellen”, zegt Hans Bruyninckx, directeur van het Europees Milieuagentschap.

 

Europa verspilt dubbel zoveel voedsel als tot nu werd gedacht

De reductie van voedselverspilling en -afval is een van de meest effectieve acties om de klimaatcrisis te bestrijden en de weerbaarheid van ons voedselsysteem te verhogen. In de EU wordt jaarlijks 153 miljoen ton (153.000.000.000 kg) voedsel verspild (hoger dan de jaarlijkse aanzienlijke import van landbouwproducten) blijkt uit een recent rapport. Uit een vorige studie (2016) bleek dat elke Belg elk jaar 345 kg. gezond voedsel wegwierp. Tegelijk leven er in Europa 33 miljoen mensen die zich elke twee dagen geen kwaliteitsvolle maaltijd kunnen veroorloven.

Mondiaal staat deze verspilling voor 8-10% van de totale uitstoot van broeikasgassen door de mens. Mocht voedselverspilling een land zijn, dan zou dat land de derde plaats innemen in de rangschikking van uitstoters van broeikasgassen.

 

Tenslotte

 

‘Onze natuur’, de film

Op 21 september 2022 verschijnt ‘Onze Natuur, De Film’ in de bioscoop. De film brengt de wilde natuur van België wondermooi in beeld. De cineasten konden rekenen op de steun van de Natuurpuntvrijwilligers en -medewerkers. Na de bioscoopfilm volgt er nog een zevendelige reeks op Canvas. De trailer van de film kan je hier bekijken.

 

 

Grootouders voor het klimaat
Kerkstraat 58, 2640 Mortsel
Privacyverklaring

Pas je inschrijving aan/uitschrijven    |    Bekijk online