Beste klimaatgrootouder,

 

We hebben in België enkele erg droge vakantiemaanden achter de rug die vooral de landbouw kopzorgen geeft. In andere landen zijn de effecten van de klimaatverandering sterker voelbaar: de combinatie van langdurige droogte en hoge temperaturen zorgt wereldwijd voor een toename van bosbranden. Elders in de wereld zoals in Pakistan zijn het overstromingen die ons met de neus op de gigantische kosten van de klimaatontwrichting drukken.

Een van de warmste dagen van de voorbije vakantie viel samen met onze druk bijgewoonde picknick van 25 augustus. De warmte kon de deelnemers echter weinig deren, want ze konden genieten van een erg boeiend programma.

Met de picknick hebben we de vakantieperiode afgesloten en kijken we vooruit. We kunnen jullie alvast een hete klimaatherfst beloven. En belovenis hier wel het juiste woord omdat achter de schermen enkele belangrijke acties worden voorbereid. Er komt een grote klimaatbetoging op 23 oktober die tienduizenden op de been zal brengen. De actie ‘Code Rood’ (zie ook hierna) zal de publieke aandacht trekken op het beleid van TotalEnergies, een van de fossiele energiegiganten. En binnen GvK wordt de laatste hand gelegd aan onze actie ‘Trappen voor het Klimaat’, een fietstocht door het Vlaamse land in de week voorafgaand aan de start van de klimaatconferentie in Egypte.

Het klimaat wordt met andere woorden ‘hot’, waarbij we met alle andere actievoerders hopen op goed weer. Via deze nieuwsbrief en onze website zullen we jou regelmatig blijven informeren.

 

In deze nieuwsbrief krijg je verder info over de volgende onderwerpen (klik op de titel als je rechtstreeks naar een bepaald onderwerp wil gaan):

·      GvK-ambassadeur

·      Webinars en evenementen

·      Code Rood: burgerlijke ongehoorzaamheid tegen de fossiele brandstofsector

·      Wordt het onderwijs de grote afwezige op de klimaatmarsen?

·      Bezwaar tegen de verlenging van de vergunning voor de ISVAG-verbrandingsoven in Aartselaar

·      Waar staat Klimaatzaak vandaag?

·      Wandeling in de Kalmthoutse Heide

·      Duty of Care weldra in de filmzalen

·      Eerste klimaatdag in Klein-Brabant

·      De wereld red je niet met minder, minder, minder … echt waar?

·      Goedkoop openbaar vervoer zorgt voor forse daling CO2-uitstoot in Duitsland

·      Smelten van de Groenlandse ijskap zal zeeniveau veel meer dan gedacht doen stijgen

·      Veilig regenwater drinken kan niet meer op onze aarde

·      Getuigenis van Ben

 

GvK-ambassadeur

 

GvK is blij Hendrik Opdebeeck te kunnen verwelkomen als GvK-ambassadeur. Tot voor kort was hij titularis van de Leerstoel Economie van de Hoop aan de UAntwerpen. Het gebrek aan burgerzin en wilskracht als het om de klimaatcrisis gaat, ligt Hendrik na aan het hart ligt. Voor hem mag iedereen die zich inzet voor het klimaat ‘ambassadeur’ genoemd worden. Niettemin heeft hij aanvaard om ambassadeur van de Grootouders te worden omdat het ambassadeurschap een geïnspireerd kader aanbiedt waarbinnen persoonlijk engagement structureel zijn weg kan vinden.

 

Webinars en evenementen

·       Vanaf 7 september kan je de voorstelling Freedom Club bekijken op verschillende locaties in België. Freedom Club is een theatervoorstelling over de klimaatcrisis en de vraag hoe ver je kan gaan in je activisme, over engagement en woede. En over het verlangen om gehoord te worden. 

·        Voor het najaar zijn intussen volgende webinars vastgelegd:

o    op 26 september om 11.00 u. spreekt Peter Wittoeck, leider van de Belgische delegatie, over de volgende klimaatconferentie die in het najaar in Egypte zal plaatsvinden;

o     op 28 november om 11.00 u. komt Marc Suykens aan het woord; hij zal ideeën en inspiratie aanreiken voor het gemeentelijk klimaatbeleid. Marc was jarenlang de dynamische voorzitter van de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten en is ook GvK-ambassadeur.

In onze agenda vind je een overzicht van al onze vorige webinars met een link om ze te (her)bekijken.

·      Op 17 september start een driedaagse basisopleiding over ecologisme, ‘De Groene Academie, die georganiseerd wordt door Oikos dat in de herfst ook andere interessante activiteiten organiseert.

·      Derde keer goede keer … na twee eerdere annulaties door de covidsituatie vindt op zaterdag 24 september van 10.00u. tot 13.00u. in Leuven de startdag plaats van GvK Vlaams-Brabant. Meer info en inschrijven.

·        Noteer alvast ook 17 november om 18.00 u. in je agenda. Op die dag organiseert het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling van de UGent in samenwerking met Dominicus Gent het symposium: Transitie naar een duurzame wereld: een rol voor ecologische spiritualiteit? Meer informatie volgt later; Karen Armstrong, Tine Hens en Hendrik Vos hebben hun medewerking al toegezegd.

 

Klimaatacties

 

Code Rood: burgerlijke ongehoorzaamheid tegen de fossiele brandstofsector

GvK en een tiental andere organisaties nemen op 8 en 9 oktober deel aan Code Rood, een grootscheepse actie van burgerlijke ongehoorzaamheid tegen TotalEnergies. Het wordt een krachtige en vastberaden oproep om de druk te verhogen op de fossiele industrie en de overheden om de noodzakelijke transitie naar een duurzame industrie te versnellen en om zo snel mogelijk komaf te maken met fossiele energiebronnen. Voor grootouders die graag deelnemen aan de actie organiseren we een aangepaste vorming op 30 september waarvoor je hier kan inschrijven.

Voor wie graag een boeiend maar tegelijk schokkend verhaal wil horen over hoe de multinationals uit de fossiele sector gaandeweg het overheidsbeleid naar hun hand hebben kunnen zetten en gigantische winsten hebben gerealiseerd, kunnen we deze uiteenzetting van GvK-Ambassadeur Aviel Verbruggen aanbevelen.

 

Wordt het onderwijs de grote afwezige op de klimaatmarsen?

Klimaatactivisten denken met veel plezier terug aan de door de jongeren georganiseerde klimaatmarsen in het voorjaar van 2019. De marsen brachten tienduizenden mensen op de been. De grote actiebereidheid van de jongeren zorgde voor vele discussies binnen de scholen en onderwijskoepels. Hoewel de bevoegde minister zich niet onbetuigd liet om de jeugd op de schoolbanken te houden, steunden vele schooldirecties en leerkrachten de acties van de jongeren.

Intussen zijn we 3,5 jaar verder; het klimaat staat dankzij de jongeren prominent op de agenda en klimaateducatie krijgt in vele scholen meer aandacht. De onderwijskoepels blijven zich evenwel ver van elke klimaatactie houden. “Dreigt het onderwijs daardoor de grote afwezige te worden op de klimaatmarsen?”, vraagt een voormalig pedagoog in de lerarenopleiding zich af.

 

Bezwaar tegen de verlenging van de vergunning voor de ISVAG-verbrandingsoven in Aartselaar

Eerder dit jaar vernietigde de Raad voor Vergunningsbetwistingen de vergunning voor de ISVAG-verbrandingsoven die de Vlaamse regering had uitgereikt. Omdat de stad Antwerpen deze zomer een procedurefout heeft begaan bij de verlengingsaanvraag voor de bestaande verbrandingsoven, komt er nu een nieuw openbaar onderzoek. De MINA-raad van Aartselaar vraagt daarom om massaal protest aan te tekenen tegen de vraag om de bestaande afvalverbrandingsoven nog minstens 20 jaar langer in gebruik te houden. Vooral inwoners van Antwerpen, Aartselaar, Wilrijk  en de omringende gemeenten moeten zich door deze oproep aangesproken voelen. Hier vind je alle informatie om een bezwaarschrift in te dienen.

 

Waar staat Klimaatzaak vandaag?

De halsstarrige weigering van de Belgische politiek om in actie te schieten na haar veroordeling door de rechter heeft Klimaatzaak ertoe doen besluiten om tegen het vonnis in beroep te gaan in de hoop dat de rechter de regeringen van het land tot drastische klimaatactie zal verplichten. Er wordt momenteel hard gewerkt aan de beroepsprocedure. Overheden en Klimaatzaak wisselen nu beurtelings argumenten uit. Deze fase zal 16 maanden in beslag nemen; van 14 september tot 6 oktober 2023 komt de Klimaatzaak opnieuw voor de rechter.

 

Wandeling in de Kalmthoutse Heide

Deze wandeling was gepland voor zondag 4 september maar kan door de aanhoudende droogte niet plaatsvinden. Momenteel geldt code rood die toegang verbiedt tot natuurgebieden.

 

Duty of Care weldra in de filmzalen

De Nederlandstalige versie Duty of Care, Pleiten voor de Planeet, de film van Nic Balthazar in coproductie met Canvas, komt vanaf 7 september in de Vlaamse bioscopen. De film vertelt het verhaal van de Nederlandse klimaatadvocaat Roger Cox die als pionier in klimaatzaken erin slaagde om eerst de Nederlandse staat en nadien ook de gas- en oliegigant Shell te laten veroordelen. Die vonnissen veroorzaakten een mondiale schokgolf en deden elders gelijkaardige initiatieven ontstaan, zoals de Belgische Klimaatzaak. We vroegen een Belgische klimaatjongere naar zijn impressies over de film. Aan het einde van dat artikel vind je ook een link naar de trailer van de Engelse versie van deze film.

 

Eerste klimaatdag in Klein-Brabant

‘Mobiliteit voor de toekomst’ wordt het centrale thema van de eerste klimaatdag van het Burgerplatform Klimaat Klein-Brabant. De klimaatdag vindt plaats op 11 september van 13.00 tot 18.00 u. in het CC Ter Dilft in Bornem. Volwassenen maar ook jongeren tussen 6 en 12 jaar kunnen er terecht om via een gevarieerd programma met infostands en workshops kennis te maken met allerhande laagdrempelige initiatieven rond duurzame mobiliteit.

 

Interessant klimaatnieuws

 

De wereld red je niet met minder, minder, minder… Echt waar?

Het boek met de provocerende titel “De wereld red je niet met minder, minder, minder” trok de aandacht van onze huisblogger en GvK-ambassadeur Jan Stel. Het boek is lezenswaardig en vlot geschreven, met goed gekozen illustraties, schrijft Jan. De inhoud kan hem evenwel minder bekoren. Beide auteurs zijn ecomodernisten en gaan als zodanig niet akkoord met het feit – een mening in hun ogen – dat grenzeloze groei aan de basis ligt van de gigantische, vervuilende menselijke activiteiten die de klimaatellende hebben veroorzaakt. Deze uitgangspositie kleurt alle hoofdstukken van het boek en leidt in de ogen van Jan tot een aantal misopvattingen die hij in zijn blog grondig weerlegt.

 

Goedkoop openbaar vervoer zorgt voor forse daling CO2-uitstoot in Duitsland

Met een maandabonnement van 9 euro konden gebruikers van het openbaar vervoer door heel Duitsland reizen met regionale treinen, trams, bussen en metro. Het ticket werd ingevoerd als een middel om de negatieve effecten van de hoogoplopende inflatie op te vangen, maar had ook een erg positieve invloed op het milieu. Potentiële negatieve neveneffecten zoals de druk op het transportnetwerk bleken mee te vallen. Niettemin blijft de druk op de transportsector aanhouden omdat die er niet in is geslaagd zijn milieudoelstellingen te halen.

 

Smelten van de Groenlandse ijskap zal zeeniveau veel meer dan gedacht doen stijgen

Het smelten van de ijskap is een van de belangrijkste oorzaken van de stijging van de zeespiegel. Volgens eerder onderzoek zou die stijging tegen het einde van de eeuw 10 tot 15 cm bedragen. Er is nu een nieuwe studie die een andere onderzoeksmethodologie hanteert en rekening houdt met veranderende klimatologische omstandigheden en uitwijst dat de stijging tegen die tijd veel groter zal zijn: minstens 78 cm als er niets gebeurt en minstens 27 cm als we meteen zouden stoppen met fossiele brandstoffen te verbranden.

 

Veilig regenwater drinken kan niet meer op onze aarde

Deze schokkende vaststelling is het voornaamste resultaat van een studie van wetenschappers van de Universiteit van Stockholm. In deze studie hebben wetenschappers de concentratie van vier belangrijke PFAS in het regenwater gemeten. Deze PFAS of ‘forever chemicals’ desintegreren slechts zeer langzaam en hebben zich intussen over de hele aardbol verspreid alhoewel hun productie in vele landen sinds geruime tijd is gestopt. Uit de resultaten bleek dat zelfs in ongerepte natuurgebieden zoals Antarctica de PFAS-niveaus dermate hoog liggen dat ze een gevaar voor de volksgezondheid betekenen. 

 

Tenslotte

 

Getuigenis van Ben

Vele deelnemers aan onze picknick van vorige week waren sterk getroffen door de getuigenis van Ben die zijn vriendin Rosa verloor tijdens de overstromingen in Wallonië op 14 juli vorig jaar. Hij riep op om onze boosheid en verdriet positief aan te wenden door iets te veranderen, levens te redden, helpers te zijn, … voor de toekomstige generaties.

Grootouders voor het klimaat
Kerkstraat 58, 2640 Mortsel
Privacyverklaring

Pas je inschrijving aan/uitschrijven    |    Bekijk online