Beste klimaatgrootouder,

 

De petrochemiereus INEOS is sinds geruime tijd van plan om in het Antwerps havengebied een 3 miljard euro kostende ethaankraker te bouwen die gas zal omzetten in ethyleen, een van de bouwstenen van plastic; de plannen van INEOS zijn bekend onder de naam ‘Project One’. Op 21 juli heeft de internationale milieuorganisatie ClientEarth samen met 13 klimaatactiegroepen waaronder GvK INEOS voor de rechter gedaagd. Deze actie vormt een nieuw hoogtepunt van een langdurige juridische strijd tegen het bedrijf. Als deze investering doorgaat, zijn de schadelijke gevolgen voor klimaat, milieu en de plaatselijke luchtkwaliteit niet te overzien. Ook in Nederland is de ongerustheid groot nu blijkt dat een groot deel van de Westerschelde is vervuild met plastickorrels die grotendeels vanuit de Antwerpse chemiecluster afkomstig zijn.

INEOS heeft de afloop van de juridische procedure niet afgewacht om te starten met de boskap in het gebied waar de bouw van Project One is voorzien. De wet laat toe dat het bedrijf deze stappen onderneemt. Bij de eerste vergunningsaanvraag hebben we via een spoedprocedure de vergunning en dus ook de boskap kunnen tegenhouden. Bij de huidige procedure ten gronde werkt bezwaar echter niet opschortend, en heeft INEOS dus het recht aan de werken te beginnen. Hoezeer ons hart ook bloedt. Samen met onze partners bekijken we welke stappen er nu best ondernomen worden.

 

In deze nieuwsbrief krijg je verder info over de volgende onderwerpen (klik op de titel als je rechtstreeks naar een bepaald onderwerp wil gaan):

·      Webinars en evenementen

·      2 seconden stroomonderbreking op Gentse Feesten

·      Klimaatoma gaat op stap

·      ‘Code Rood’ voert de druk op TotalEnergies op

·      Komt er een andere locatie voor de MCA-campus?

·      1,5° C? Vergeet het maar!

·      Hoe maken onze regeringen werk van een fietsbeleid?

·      World Overshoot Day

·      In Europa nemen hittegolven sneller in frequentie en intensiteit toe dan elders in de wereld

·      Veiling van olie- en gasvelden in Congo is ernstige bedreiging voor klimaat en milieu

·      GvK wil zich laten zien tijdens dit festivalseizoen


   Webinars en evenementen

·      Enkele dagen geleden mocht je een flashbericht ontvangen met een warme uitnodiging om deel te nemen aan onze Groote Grootouderpicknick; het programma ligt intussen vast; hier kan je inschrijven.

·      Op woensdag 7 september om 15.00 u. kan je deelnemen aan een lezing door Jill Peeters en George Marshall: Burgers engageren voor het klimaat: hoe krijgen we meer mensen mee? Programma en inschrijven.

·      In het najaar willen we doorgaan met de organisatie van webinars. De volgende webinars zijn intussen vastgelegd:

o   op 26 september om 11.00 u. spreekt Peter Wittoeck, leider van de Belgische delegatie, over de volgende klimaatconferentie die in het najaar in Egypte zal plaatsvinden;

o   op 28 november om 11.00 u. komt Marc Suykens aan het woord; hij zal ideeën en inspiratie aanreiken voor het gemeentelijk klimaatbeleid. Marc was jarenlang de dynamische voorzitter van de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten en is ook GvK-ambassadeur.

In onze agenda vind je een overzicht van al onze vorige webinars met een link om ze te (her)bekijken.

·   Derde keer goede keer … na twee eerdere annulaties omwille van de covidsituatie wordt op zaterdag 24 september van 10.00u. tot 13.00u. de startdag van GvK Vlaams-Brabant georganiseerd in Leuven. Meer info en inschrijven.

Klimaatacties

 

2 seconden stroomonderbreking op Gentse Feesten

GvK regio Gent heeft op een originele manier mee kleur gegeven aan de Gentse Feesten. Passanten aan het GvK-standje werden vriendelijk uitgenodigd om even – twee seconden – stil te staan en in het feestgedruis te reflecteren over de klimaatcrisis, een korte stroomonderbreking als het ware. Met vele deelnemers kwam het vervolgens tot een boeiende gedachtewisseling – de pancartes die aan de stand waren opgehangen zorgden daarbij voor voldoende inspiratie. De aanpak - niet opdringerig, niet storend, maar uitnodigend, prikkelend – stond model voor hoe GvK dikwijls te werk gaat en bleek een succes.

 

Klimaatoma gaat op stap

Een Antwerpse klimaatoma ging met enkele kinderen van kleur, enkele mama’s en hun begeleiders via de Antwerpse voetgangerstunnel naar de Linkeroever. Ze vertelde over haar leven, over haar engagement bij de Grootouders voor het Klimaat… en deed dat met veel empathie voor de situatie van de kinderen. Ze deelt graag het verslag van die dag met ons.

 

‘Code Rood’ voert de druk op TotalEnergies op

Het wordt hoog tijd om het fossiele tijdperk af te sluiten. Onder de naam ‘Code Rood’ wil een coalitie van klimaatorganisaties waaronder GvK haar pijlen richten op TotalEnergies, de olie- en gasgigant die, typisch voor de fossiele sector, ongegeneerd op fossiele energie blijft inzetten. Momenteel vertegenwoordigen fossiele bronnen nog 90% van de activiteiten en 75% van de investeringen van het bedrijf. Zo is er deze dagen veel te doen over de plannen van TotalEnergies om een pijplijn van 1.500 km aan te leggen in Oost-Afrika. Houd alvast 8 en 9 oktober vrij, op die dagen komen er acties tegen deze oliegigant.

 

Komt er een andere locatie voor de MCA-campus?

In het verleden hebben we meermaals bericht over de plannen voor de bouw van een nieuwe maritieme campus in de Hobokense polder en de protestacties die pleiten voor een andere locatie voor deze campus. De stedelijke overheid heeft nu laten weten dat voortschrijdend inzicht haar heeft doen beseffen dat de beoogde site op een andere wijze kan worden ingevuld, zodat die verzoend kan worden met de context van de omringende Hobokense Polder. Het is te vroeg om nu al conclusies te trekken, maar het lijkt erop dat het lang aangehouden protest (via onder meer een petitie met 15.000 handtekeningen en 1.972 bezwaarschriften) succes heeft gehad. Verder neemt de stad de door de actievoerders voorgestelde alternatieve locatie mee in haar zoektocht naar een nieuwe site voor de campus.

 

Interessant klimaatnieuws

 

1,5° C? Vergeet het maar!

De wetenschap is duidelijk: als we NU de knop omdraaien, er echt voor gaan … dan kan het nog. De ‘window of opportunity’ wordt echter snel kleiner. Volgens het laatste IPCC-rapport moet het roer drastisch om voor het einde van 2024. Maar wetenschappers beslissen niet. Het is aan de politici om te beslissen. En dat zullen ze niet doen.

Deze ontnuchterende mening van de redactie van de New Scientist (11 juni) wordt door blogger Jan Stel ondersteund: het merendeel van de politici en bedrijven is het vertrouwen van de bevolking helemaal kwijt: De natuur houdt geen rekening met de onnozele gedachte van een ‘haalbaar en betaalbaar’ klimaatbeleid’. De droom om de klimaatopwarming tot 1,5 ° C te beperken, kunnen we voorgoed opbergen.

 

Hoe maken onze regeringen werk van een fietsbeleid?

In aanloop naar de volgende klimaatconferentie in Egypte bereidt GvK een grote fietsactie voor: ‘Trappen voor het klimaat’. Deze actie is voor GvK een goede aanleiding om het fietsbeleid van onze regeringen eens nader te bekijken. We konden daarbij gebruik maken van de analyses van de Fietsersbond en haar Franstalige tegenhanger GRACQ die het federale en Brusselse fietsbeleid hebben bekeken. Op een analyse van het Vlaamse beleid is het nog wachten tot september.

 

World Overshoot Day

De ‘World Overshoot Day’ duidt de dag aan waarop de wereldbevolking de hulpbronnen en diensten heeft opgebruikt die de aarde op een jaar kan hernieuwen. Dit jaar viel die dag op 28 juli, een dag eerder dan vorig jaar. Sinds 1970 valt deze dag elk jaar vroeger, de periode van de covidcrisis uitgezonderd.

De datum wordt door het Global Footprint Network bepaald op basis van twee factoren: de ecologische voetafdruk van de mens en de biocapaciteit van de aarde. Er bestaan echter erg grote verschillen tussen de landen. Zo is de ecologische voetafdruk van Congo bijna tweemaal kleiner dan de biocapaciteit van het land terwijl die voetafdruk in België achtmaal groter is. Daardoor leven we in ons land vanaf 26 maart ecologisch op krediet.

 

In Europa nemen hittegolven sneller in frequentie en intensiteit toe dan elders in de wereld

De gevolgen van de klimaatverandering worden elk jaar verschrikkelijker en houden ook steeds meer gezondheidsrisico’s in. Recent onderzoek dat werd gepubliceerd in het gerenommeerd tijdschrift Nature heeft bovendien aangetoond dat hittegolven in Europa drie tot vier keer meer voorkomen dan in de andere landen met een gelijkaardig klimaat in het Noordelijk halfrond. Dat komt door een samenspel van een aantal factoren. Naast de opwarming van de aarde hebben de veranderingen in de straalstroom en de snelle opwarming van het noordpoolgebied een grote invloed.

Zolang we broeikasgassen toevoegen aan de atmosfeer zullen hittegolven in frequentie en intensiteit blijven toenemen. Daardoor zullen ook bosbranden toenemen en veel gevaarlijker worden. Het gevaar is groot dat er een vicieuze cirkel ontstaat van elkaar versterkende processen. Bloedhete en droge zomers worden dan voor onze kinderen en kleinkinderen het nieuwe normaal.

 

Veiling van olie- en gasvelden in Congo is ernstige bedreiging voor klimaat en milieu

Onze voormalige kolonie Congo beschikt over aanzienlijke olie- en gasreserves die het land nu te gelde wil maken. De exploitatie van deze reserves zal ongeziene klimaat- en milieuschade veroorzaken, onder meer omdat een aantal vergunningen zich in gevoelige veenmoerasbossen bevinden, die erg veel koolstof bevatten. De aankondiging van de veiling gaat in tegen het akkoord dat Congo heeft afgesloten op de laatste klimaatconferentie, waarbij het land 500 miljoen dollar krijgt om het regenwoud te beschermen.

Overeenkomstig de huidige internationale opvattingen heeft Congo als soeverein land het recht te beslissen wat het aanvangt met zijn rijkdommen. De internationale context, met westerse economieën die krampachtig op zoek zijn naar gas en olie, heeft zeker een rol gespeeld in de Congolese beslissing. Of de bevolking straks baat zal hebben bij de ontginning van deze natuurlijke rijkdommen is hoogst twijfelachtig gezien de corruptie in het land.

 

 

Tenslotte

 

GvK wil zich laten zien tijdens dit festivalseizoen

Tijdens de vakantiemaanden willen we ons laten zien met onze hesjes en flyers en met onze medeburgers in gesprek gaan. Spreek andere GvK’ers in je omgeving aan om samen actie te voeren. Op onze website vind je een handige link om folders en flyers te bestellen.

 

In de maanden juli en augustus verschijnt onze nieuwsbrief tweewekelijks. De volgende nieuwsbrief kan je op 18 augustus verwachten.

 

Tot binnen twee weken !

Grootouders voor het klimaat
Kerkstraat 58, 2640 Mortsel
Privacyverklaring

Pas je inschrijving aan/uitschrijven    |    Bekijk online