Beste klimaatgrootouder,

 

Vorig jaar kende onze tweede zomerpicknick een groot succes. Die positieve ervaring is een belangrijke stimulans om ook dit jaar een Groote Grootouders picknick te organiseren. Op 25 augustus vanaf 11.00 u. heten we grootouders, senioren, GvK-ambassadeurs, … van harte welkom in Fort4 in Mortsel. Er komen (klimaat)dichters, (klimaat)experten, (klimaat)jongeren, (klimaat)muzikanten, (klimaat)actvisten...  Maar vooral is de picknick een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten en onze beweging nader te leren kennen.

 

Om 11.45 u. steken we van wal met een openingswoord van Bernard Hubeau, GvK co-voorzitter. Nadien spreekt Dirk Lauwers, mobiliteitsexpert, over sociale en klimaatvriendelijke mobiliteit. Na de middag leest GvK-ambassadeur Anne Provoost voor uit haar aangrijpende dichtbundel Krop en in de namiddag komen Amre en Jakob Cleymans van Fridays for Future praten over de relatie tussen jongeren en GvK. De trekkers van ‘Trappen voor het Klimaat’ zullen vertellen hoe ze met dit GvK-initiatief, een fietstocht door het Vlaamse land, de aandacht willen vestigen op de komende klimaatconferentie in oktober.

Tussen deze ernstige bedrijven door kunnen we genieten van Brasserie Croque-Notes die met hun speciale klimaatprogramma liederen van Georges Brassens brengen. Later op de dag krijgen we de folkmuziek te horen van Donder in ‘t hooi.

 

In deze nieuwsbrief krijg je verder info over de volgende onderwerpen (klik op de titel als je rechtstreeks naar een bepaald onderwerp wil gaan):

·      Webinars en evenementen

·      Groot burgeronderzoek naar wegwerpplastics bevestigt somberste verwachtingen

·      Voer mee de druk op tegen de pijplijn van TotalEnergies in Oost-Afrika

·      Milieuorganisaties dagvaarden Vlaamse regering voor haar falend mestbeleid

·      Onderzoek van KU Leuven zorgt voor groen gas voor de klimaattransitie

·      Weerbaar waterland: ‘Het is nu of te laat’

·      Grote industriële spelers bereiden de energietransitie voor

·      Een nieuwe toekomst voor afgedankte zonnepanelen

·      GvK wil zich laten zien tijdens dit festivalseizoen

 


Webinars en evenementen

·      Vorige vrijdag gingen de Gentse Feesten van start. Onze afdeling RegioGent heeft er in de namiddagen een stand in de Bibliotheekstraat, tot morgen vrijdag.

·      In het najaar willen we doorgaan met de organisatie van webinars. De volgende webinars zijn intussen vastgelegd:

o   op 26 september om 11.00 u. spreekt Peter Wittoeck, leider van de Belgische delegatie, over de volgende klimaatconferentie die in het najaar in Egypte zal plaatsvinden;

o   op 28 november om 11.00 u. komt Marc Suykens aan het woord; hij zal ideeën en inspiratie aanreiken voor het gemeentelijk klimaatbeleid. Marc was jarenlang de dynamische voorzitter van de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten en is ook GvK-ambassadeur.

In onze agenda vind je een overzicht van al onze vorige webinars met een link om ze te (her)bekijken.

·      Derde keer goede keer … na twee eerdere annulaties omwille van de covidsituatie wordt op zaterdag 24 september van 10.00u. tot 13.00u. de startdag van GvK Vlaams-Brabant georganiseerd in Leuven. Meer info en inschrijven.

·      Op dinsdag 27 september kan je gaan kijken naar de theatervoorstelling ‘De zaak Shell’ in de Warande in Turnhout, een organisatie van GvK Regio Kempen. Graag zo snel mogelijk inschrijven.

Klimaatacties

 

Groot burgeronderzoek naar wegwerpplastics bevestigt somberste verwachtingen

De nefaste invloed van de ongebreidelde productie en het verbruik van wegwerpplastics zijn reeds lang gekend. Ook de rol van de Antwerpse haven in de handel van plasticafval is bekend. Niettemin blijft het schrikken bij de nieuwe onderzoeksresultaten over huishoudplastics. Een recent grootschalig burgeronderzoek waaraan 250.000 Britten deelnamen, leert dat slechts 12% van deze plastics wordt gerecycleerd. Gemiddeld gooide elk gezin jaarlijks meer dan 3.400 stuks plastic weg. Naar verwachting zal de productie van plastics de komende 20 jaar nog verdubbelen.

 

Voer mee de druk op tegen de pijplijn van TotalEnergies in Oost-Afrika

Reeds geruime tijd is er veel te doen over de plannen van TotalEnergies om een pijplijn van 1.500 km aan te leggen in Oost-Afrika. De plannen stuiten lokaal op veel verzet omdat de pijplijn dwars door ongerept natuurgebied en het leefgebied van de Masai-stammen zou lopen. Het verzet kreeg de steun van klimaatactivisten die grote investeringsbanken en verzekeringsfondsen konden overtuigen om niet in het project te investeren. Daardoor raakt de financiering van de pijplijn voorlopig niet rond. TotalEnergies heeft intussen wel een grootverzekeraar bereid gevonden om het project te verzekeren, waardoor investeerders misschien toch overtuigd kunnen worden. Via een petitie kan je die verzekeraar onder druk zetten om zich terug te trekken.

 

Milieuorganisaties dagvaarden Vlaamse regering voor haar falend mestbeleid

Het falend mestbeleid is een van de grootste klimaat- en milieuproblemen in Vlaanderen. Dit beleid is verantwoordelijk voor een slechte waterkwaliteit die, naar analogie met de stikstofcrisis, tot een vergunningstop kan leiden. Een goed mestactieplan is dan ook cruciaal in te strijd tegen de klimaatverandering en de verdere afname van de biodiversiteit.

Omdat een eerdere ingebrekestelling over het falend mestbeleid zonder antwoord bleef, heeft een alliantie van milieuorganisaties de Vlaamse regering nu gedagvaard en een dwangsom geëist (tot 10.000 € per dag vertraging). Zo willen de milieuorganisaties de druk opvoeren om alsnog verdere problemen af te wenden.

 

Interessant klimaatnieuws

 

Onderzoek van KU Leuven zorgt voor groen gas voor de klimaattransitie 

Om onze industrie en huishoudens te laten afkicken van aardgas, dat bovendien ook wordt ingevoerd uit landen met bedenkelijke regimes, is het van cruciaal belang te beschikken over een technologie die enkel gebruik maakt van hernieuwbare energie en volop beschikbare organische grondstoffen. Op die wijze zouden grote hoeveelheden groene waterstof lokaal kunnen worden geproduceerd én via opslag in brandstofcellen later gebruikt worden voor de productie van elektriciteit of de verwarming van woningen en thermische processen in de industrie.

Het gaat hier niet om een droom die pas in een verre toekomst kan worden gerealiseerd. Twee onderzoekers aan de KU Leuven hebben onder meer een ‘waterstofzonnepaneel’ en een ‘ijsbatterij’ ontwikkeld die tien keer meer energie zou kunnen opslaan dan de krachtigste lithiumbatterij.

 

Weerbaar waterland: ‘Het is nu of te laat’

De waterbom-ramp van exact een jaar geleden drukte ons met de neus op de harde waarheid: zo kan het écht niet langer. De enkelvoudige oplossingen en de versnipperde aanpak maken ons met de dag kwetsbaarder. We moeten onszelf opnieuw durven uit te vinden”. Het expertenpanel hoogwaterbeveiliging windt er in zijn rapport ‘Weerbaar waterland’ geen doekjes om. Het rapport stelt een tienpuntenplan voor dat Vlaanderen beter moet beschermen bij extreme regenval. Het gewenste niveau van waterveiligheid in Vlaanderen kan, aldus de experten, enkel worden bereikt als de natuurlijke werking van het watersysteem herop­gebouwd wordt. Als water niet de ruimte krijgt die het nodig heeft, dan maakt het die ruimte zelf. 

 

Grote industriële spelers bereiden de energietransitie voor

Verschillende recente nieuwsberichten laten zien hoe onder meer de automobielsector en de fossiele sector de energietransitie voorbereiden. Ze blijven enerzijds vasthouden aan hun huidige productiemethoden, maar zetten anderzijds ook sterk in op innovatie. Zo wil de fossiele industrie vervellen van energieproducent naar energieleverancier. Shell investeert bijvoorbeeld in de bouw van de grootste ‘groene’ waterstoffabriek nabij Rotterdam waarbij de nodige energie van een windpark op zee afkomstig is. Tegelijk krijgt een belangrijke Zweedse batterijbouwer aanzienlijke financiële steun van een Duits automerk en wil dat laatste bedrijf een eigen batterijfabriek in Duitsland bouwen.

 

Een nieuwe toekomst voor afgedankte zonnepanelen

Tot nu toe was de recyclage van zonnepanelen geen optie omdat de kosten niet opwogen tegen de baten. Er is evenwel een grote kans dat dit in de toekomst verandert, naarmate het aantal zonnepaneleninstallaties stijgt en er knelpunten ontstaan in de vraag naar materialen voor de productie van nieuwe panelen. Vooral teruggewonnen zilver, koper, aluminium en polykristallijn silicium zullen het meeste geld opbrengen op de recyclingmarkt. Uit een analyse blijkt dat de recyclage van zonnepanelen op die manier kan uitgroeien tot een volwaardige sector die een essentieel onderdeel vormt van de energietransitie.

 

Tenslotte

 

GvK wil zich laten zien tijdens dit festivalseizoen

Vooral in de komende maanden willen we ons laten zien met onze hesjes en flyers en met onze medeburgers in gesprek gaan. Spreek andere GvK’ers in je omgeving aan om samen actie te voeren. Op onze website vind je een handige link om folders en flyers te bestellen.

 

In de maanden juli en augustus zal onze nieuwsbrief om de twee weken verschijnen. De volgende nieuwsbrief kan je op 4 augustus verwachten.

 

 

Tot binnen twee weken !

Grootouders voor het klimaat
Kerkstraat 58, 2640 Mortsel
Privacyverklaring

Pas je inschrijving aan/uitschrijven    |    Bekijk online