Juni 2022

GvK-Antwerpen wandelt de zomervakantie in 

Beste Antwerpse grootouder voor het klimaat,

Na een druk voorjaar wandelen we op 3 juli de zomer in: we bezoeken een vierde bedreigd groen gebied dit keer in de stad Antwerpen, het Saffierpark.

In deze nieuwsbrief een uitnodiging voor deze wandeling en verslag van voorbije activiteiten.

OP STAP
Wandelen in bedreigd gebied

We wandelden in de kleiputten Terhagen.

 

Eeuwenlang waren vele duizenden arbeiders aan het werk in de steenbakkerijen van de Rupelstreek. Overal zijn nog sporen van de oude steenbakkersnijverheid te vinden: oa de kleiputten en zijn typische natuurontwikkeling. Die ontginningsputten van klei in Terhagen werden gebruikt als stortplaatsen voor asbest en huisvuil. Nu zijn er plannen om de storten te saneren. Eerst 53 ha natuur weg  en dan vullen en ophogen met Oosterweelgrond.

Na de presentaties van de actiegroep Red Onze Kleiputten en de actiegroep Actief Terhagen ging GVk- Antwerpen ter plaatse de situatie verkennen onder leiding van Frank van Houtte en Peter Cras van Red onze Kleiputten.

Het dossier rond de sanering van de kleiputten Terhagen in Rumst is een ingewikkelde en gevoelige kwestie. 

Op dit moment loopt opnieuw een openbaar onderzoek. Wie het standpunt van Red de Kleiputten steunt, wordt uitgenodigd om hun nieuwe bezwaar voor 28 juni te tekenen en via deze link.

Hier vindt u meer info :

www.redonzekleiputten.be (actiegroep) 
en https://www.youtube.com/watch?v=200JufkZG7M&list=PL9udySFaX4Szy78Xrh1B23UM0H3PlZpVU

www.Actiefterhagen.be (actiegroep) en  https://www.youtube.com/watch?v=IobmdvYAaiA&t=8s

www.Kleiputtenterhagen.be (provincie)

Vierde wandeling in bedreigd gebied :
3 juli 14 uur in
Saffierpark - Berchem

GvK Antwerpen organiseert een wandeling in de Saffierstraat in Berchem op uitnodiging van de actiegroep BAF11-Groenenhoek. BAF11 staat voor “Beter alternatief voor de fietsostrade F11”

Op dit moment loopt de fietsostrade F11 Antwerpen - Lier tot ongeveer aan het begin van de Saffierstraat in Berchem. Sinds enkele jaren bestaan er plannen om deze fietsostrade door te trekken tot aan het ringfietspad rond de stad Antwerpen. De bedoeling is over de hele lengte van de Saffierstraat een nieuwe, verhoogde en deels verharde berm aan te leggen, waarop de nieuwe fietsostrade komt, samen met een nieuwe groene strook. Het project zou leiden tot het verdwijnen van de bestaande groenstrook langs de Saffierstraat. Deze is ongeveer 1,5 km lang, gemiddeld 20 m breed en beslaat ongeveer 2,7 ha in totaal. 

De actiegroep van buurtbewoners is ervan overtuigd dat er betere alternatieven bestaan voor deze plannen en doet beroep op verschillende experten, onder meer op het gebied van mobiliteit, natuur en biodiversiteit. Wat de mobiliteit betreft, staat de actiegroep positief tegenover een betere infrastructuur voor fietsers. Maar voor de groep kan een goede fietsmobiliteit op betere manieren worden gegarandeerd. Mobiliteitsdeskundigen werken nu nog de details uit van enkele trajecten.  

De uitgebreide studie van het gebied die bioloog Mathijs van Overveld in opdracht van de actiegroep maakte, kwam onlangs uitvoerig aan bod in de pers. Deze toont de grote ecologische waarde aan van de groenstrook. De biodiversiteit is indrukwekkend. De strook telt verbluffende aantallen soorten insecten, vogels, bomen en planten. De wandeling wordt onder meer door Mathijs van Overveld begeleid.

Afspraak: om 14 u aan de Kleine Stonehenge, een mysterieuze rotsformatie ter hoogte van Saffierstraat 82. Geïnteresseerden moeten zich melden door een bericht te sturen naar antwerpen@gvhk.be

Voor meer informatie: zie de website www.baf11groenenhoek.be en de Facebookpagina BAF11groenenhoek

en op het Gvk-youtube kanaal de presentatie:
https://youtu.be/_PuUefSpuBY

We wandelen verder in bedreigd gebied :

Op het programma: in september gaan we kijken naar de impact van klimaatverandering op de Kalmthoutse heide. We houden u op de hoogte...

WIJ STEUNEN

1. Verslag - Welkom op straat -

Samen met een dozijn andere organisaties nam GVk- Antwerpen deel aan de actieweek ‘Welkom op straat’ in Antwerpen.  Deze actie wil meebouwen aan een stad die meer plaats maakt voor zijn bewoners, van alle kleur, leeftijd of geaardheid. Een stad met buurten die klaar zijn voor de klimaatverandering, met straten die veilig zijn voor kinderen en bruisen van leven, waar fietsers en voetgangers de plaats krijgen die ze verdienen. Straten waar iedereen zich welkom kan voelen.

Op 18 mei schoven 3 leden van GvK aan bij de Tafels van Vrede en spraken met deelnemers over het probleem van zwerfvuil in de stad. Nadien is afgesproken met Aya verantwoordelijke van de Almadinaschool om met enkele Grootouders samen een activiteit op te zetten op een zaterdag in de Stadsschool aan de Pestalozzistraat. Wil je meedoen? Geef een sein aan hugovandienderen@gmail.com  

Op 20 mei namen enkele Gvk-ers deel aan de klimaatfietstocht door de Antwerpse haven. Op 22 mei stapten we mee in onze witte hesjes door de straten. Bij de start heette Marlies van Recht op Lucht iedereen welkom en Jasper van FFF-Antwerpen legde uit waarom we actie voerden. Tussen door zong klimaatopa Carl Boeckx het lied 'Ik wil nu en later' (tekst Marc De Bel – Muziek Pieter Cooreman) U kan de start van de parade herbekijken op het youtube kanaal van GvK: https://www.youtube.com/watch?v=HVdXokUyGFs

2. Verslag tweede Mouvement Assembly

De Movement Assembly is een gezellige avond waarop FFF Antwerpen in de Peperfabriek zoveel mogelijk mensen bijeen wil brengen, zowel oude bekenden als nieuwe mensen. We leren elkaar beter kennen, ontdekken waar iedereen mee bezig is en wat we samen kunnen doen. Je vindt er een enthousiast publiek dat je altijd wel ergens bij kan helpen.

GVK-ers Hugo en Lieve waren aanwezig tijdens de tweede avond. Het werd een “meet and greet” samenkomst. We konden kennis maken met de organisatoren van enkele interessante initiatieven:  

Ellen De Soete, een dochter van een verzetsvrouw uit de Tweede Wereldoorlog vertelde over haar moeder. Ze vindt dat er wel veel aandacht gaat naar de collaboratie, maar veel minder naar de verzetslieden. Ze wil dat veranderen door op 8 mei de Bevrijding van België te herdenken. Ze krijgt de steun van heel wat middenveldorganisaties. Meer: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/04/02/8-mei-opnieuw/
Daarna stelde het Anarchistisch Collectief Antwerpen zich voor. “We geloven in een open, vrije & egalitaire samenleving. We zijn feministisch en spreken ons uit tegen elke vorm van sexisme, racisme, antisemitisme, LGBTQ-fobie en discriminatie op basis van klasse.”
Meer info: https://www.vrijebond.org/anarchistisch-collectief-antwerpen/

De volgende Mouvenement Assembly gaat door op 24 juni in de Peperfabriek

Iedereen is welkom vanaf 19:00. Ze starten de avond met een lekkere gezamenlijke maaltijd om 19:30 uur.
Eet je mee? Schrijf je dan zeker in. Zo help je
 de keuken met de voorbereidingen.

Het programma van de avond volgt binnenkort. Via: Movement Assembly – Peperfabriek  https://peperfabriek.be/event/Movement%20Assembly/None 

3. Ontmoetingssessie van de Ecokerk Antwerpen

Op een ontmoetingssessie van de Ecokerk Antwerpen mag co-voorzitter Hugo Van Dienderen de Grootouders voor het klimaat voorstellen. Ook Youth For Climate en Ecokerk Vlaanderen doen dat. In gesprek met de aanwezigen gaan ze na hoe ze gemeenschappelijke eco-acties kunnen opzetten. Er worden ook enkele eco-projecten in het bisdom Antwerpen voorgesteld. De Ecokerk  werkt aan een actiegerichte eco-spiritualiteit. Die is gebaseerd op de oproep van paus Franciscus om zowel de “schreeuw van de aarde” als de “schreeuw van de armen” te beantwoorden. 

Deze ontmoetingssessie heeft plaats op 25 juni van 14u30- 17 uur in Theologisch Pastoraal Centrum (TPC) Groenenborgerlaan 149, 2020 Antwerpen. Iedereen is welkom. Inschrijven bij patrick_naulaerts@hotmail.com.

4. Stroom

Laat je meevoeren op een muzikale tocht doorheen de Scheldevallei. STROOM meert elke dag aan in een andere plek tussen Gent en Antwerpen. De Scheldevallei is het decor van het Sigmaplan, het water­beheersings­plan dat onze contreien tegen overstromingen moet beschermen. Het staat daarmee in het brandpunt van de klimaatdiscussie, een discussie die niet alleen door wetenschappers en politici gevoerd kan worden.
Info en tickets. Met de kortingscode STROOMKlimaatgrootouders22 krijg je als Grootouder voor het Klimaat 10% korting op de concerten.

AGENDA: 

  • 23 juni tot 3 juli: STROOM
  • 24 juni – 19 uur: Movement assembly - Peperfabriek 
  • 25 juni – 14.30 uur: ontmoetingssessie van de Ecokerk Antwerpen

·      3 juli - 14 uur: wandelen in Saffierpark- Berchem

·     25 augustus - tweede GvK-picknick. Meer info volgt

  • September: Wandelen in Kalmthoutse heide. Meer info volgt
Stuur deze brief door naar geïnteresseerden

Grootouders voor het klimaat Antwerpen
Moederhoefstraat 54, 2547 Lint
Privcacyverklaring

Pas je inschrijving aan/uitschrijven    |    Bekijk online