Beste klimaatgrootouder,

 

 

Sommige GvK’ers herinneren zich zeker nog de fameuze VN ‘Rio-verklaring over milieu en ontwikkeling’, het ‘Grenzen-aan-de-Groei’ rapport, dat in 1972 de wereldburgers opriep om stil te staan bij de wijze waarop ze met de aarde en haar rijkdommen omgingen. Die Rio-verklaring werd door 175 landen getekend. Intussen zijn we vijftig jaar – dat is een halve eeuw! – verder.

Dat is een goede reden om even stil te blijven staan bij die eerste Earth Summit in Stockholm in 1972 en de daaropvolgende tienjaarlijkse conferenties. Deze brachten veel verwachtingen en soms goede resultaten, maar vooral veel beloftes die onder meer volgens VN-baas Antonio Gutteres niet zijn ingelost. Bijna vijftig jaar later stelt onze blogger Jan Stel vast dat de pakkende boodschappen van toen nog even actueel zijn. Dat is ook de voornaamste boodschap van de Stockhholm+50-conferentie die zich deze maand op een geïntegreerde wijze heeft gericht op de drievoudige planetaire crisis: klimaat, biodiversiteit en (chemische) vervuiling.

Het conferentierapport schetst de uitdagingen voor de noodzakelijke transitie naar een duurzame en rechtvaardige toekomst. Niets doen is geen optie, want dan erven onze kinderen en kleinkinderen een gebroken wereld, een misbruikte planeet. De schouders moeten eronder om gezamenlijk de puinhoop die we in de afgelopen zeventig jaar hebben veroorzaakt op te ruimen voor een rechtvaardige en duurzame wereld, waarin de mens zijn plaats in en als deel van de natuur weer accepteert en ernaar handelt.

 

In deze nieuwsbrief krijg je verder info over de volgende onderwerpen (klik op de titel als je rechtstreeks naar een bepaald onderwerp wil gaan):

·      Webinars en evenementen

·      GvK Vlaams-Brabant roept provincie op om klimaatplannen van nabij op te volgen

·      GvK maakt zich op voor het festivalseizoen

·      Waals ministerie van Landbouw krijgt ton bietenpulp cadeau

·      Hoe goed zorgen voor de bodem meehelpt tegen de klimaatopwarming

·      Banken die zich aan greenwashing bezondigen komen steeds meer in het nauw

·      Superwormen eten en overleven op plastic

·      Anders beginnen denken over onszelf en de planeet

 

Webinars en evenementen

 

·        Op vrijdag 17 juni om 9.30 u. organiseert Reset.Vlaanderen in Het Rustpunt (Gent) een reflectiemoment om de strategie van de beweging nader te bepalen. Iedereen is welkom maar inschrijven op voorhand is wel noodzakelijk.

.    Op zaterdag 18 juni om 15.00 u. organiseert Gents MilieuFront in samenwerking met Act4Change en Klimaatcontact een eerste klimaatcafé. Na de zomer hopen ze deze activiteit op regelmatige tijdstippen te herhalen. Een klimaatcafé is een plek waar je gevoel en je persoonlijke verhaal centraal staan, en waar je in contact komt met anderen.

.     Laat je van 23 juni tot 3 juli meevoeren op een muzikale tocht doorheen de Scheldevallei. STROOM meert elke dag aan in een andere plek tussen Gent en Antwerpen. De Scheldevallei is het decor van het Sigmaplan, het water­beheersings­plan dat onze contreien tegen overstromingen moet beschermen. Het staat daarmee in het brandpunt van de klimaatdiscussie, een discussie die niet alleen door wetenschappers en politici gevoerd kan worden. Info en tickets. Met de kortingscode STROOMKlimaatgrootouders22 krijg je als Grootouder voor het Klimaat 10% korting op de concerten.

·        Op maandag 27 juni  om 19 u. organiseert GvK Regio Kempen een bijeenkomst waarop Steven Vromman te gast is met de voorstelling Amor Mundi en in discussie treedt met de aanwezigen.

·        Wie tijdens de zomervakantie graag haar/zijn kennis wil verdiepen rond de relatie tussen ecologie en economie, en de economie van de toekomst, kan gratis deelnemen aan een vierdaagse online cursus in de eerste helft van juli, met medewerking van Kate Raworth.

·    Noteer alvast in je agenda: op donderdag 25 augustus organiseren we onze tweede GvK-picknick. Meer info volgt binnenkort.

·   Eveneens voor je agenda: op zaterdag 24 september om 10.00 u. vindt de stichtingsvergadering plaats van de GvK-afdeling Vlaams-Brabant in het centrum van Leuven. Meer info ten gepaste tijde.

·     Op dinsdag 27 september kunnen we gaan kijken naar de theatervoorstelling ‘De zaak Shell’ in de Warande in Turnhout, een organisatie van GvK Regio Kempen. Graag inschrijven voor 15 juli.

 

In onze agenda vind je een overzicht van al onze vorige webinars met een link om ze te (her)bekijken. Ons laatste en druk bijgewoonde webinar met Jan Rotmans kan je hier (her)bekijken.

Klimaatacties


GvK Vlaams-Brabant roept provincie op om klimaatplannen van nabij op te volgen

25 Vlaams-Brabantse Grootouders vatten op 10 juni post bij ‘De ontvoering van Europa’, het beeld van Rik Poot bij het Provinciehuis in Leuven.  Ze blinddoekten het beeld om duidelijk te maken dat veel gemeenten de klimaatcrisis niet ernstig genoeg nemen en blind richting klimaatafgrond snellen. Gemeenten kunnen veel doen en een belangrijke rol spelen in het afwentelen van de klimaatcrisis, stelden de Grootouders. En provinciale besturen kunnen een belangrijke rol spelen in de ondersteuning van de gemeenten.

Het was de eerste keer dat onze Vlaams-Brabantse afdeling op die wijze naar buiten trad. Ze heeft meer plannen in de koker die op de stichtingsvergadering in september zullen worden toegelicht.

 

GvK maakt zich op voor het festivalseizoen

Het festivalseizoen breekt aan, een mooie gelegenheid voor GvK om zich breder kenbaar te maken, in de eerste plaats bij leeftijdsgenoten maar ook bij anderen. We willen ons laten zien met onze hesjes en flyers en met onze medeburgers in gesprek gaan. Spreek andere GvK’ers in je omgeving aan om samen actie te voeren. Op onze website vind je een handige link om folders en flyers te bestellen.

GvK is alvast aanwezig op het festival Stroom (zie hierboven); we zoeken voor deze actie nog vrijwilligers om mee te werken. Ook op de Gentse feesten kan je ons vinden voor een bezoekje en bezielende babbel van 19 tot 22 juli tussen 14.00 u. en 19.00 u. vinden in de Bibliotheekstraat.

 

Waals ministerie van Landbouw krijgt ton bietenpulp cadeau

Als bijen vermomde activisten van Extinction Rebellion hebben vorige week een ton bietenpulp gedumpt voor het MR-hoofdkwartier. De actie was een protest tegen het beleid van het Waalse ministerie van Landbouw (geleid door een MR-minister) dat buitensporig gebruik maakt van een achterpoortje om pesticiden te kunnen gebruiken die door de EU zijn verboden omwille van hun hoge toxiciteit. Niet toevallig kozen de actievoerders voor bietenpulp: de bietenteelt is een van de belangrijkste sectoren van ons land en is zeer pesticide-intensief. De pesticiden zijn met name schadelijk voor bijen en andere bestuivende insecten die een cruciale rol spelen in onze voedselproductie en het behoud van de biodiversiteit.

 

Interessant klimaatnieuws

 

Hoe goed zorgen voor de bodem meehelpt tegen de klimaatopwarming

Als we aan de functies van de aardbodem denken, komen we vooral uit bij de productie van voedsel voor mens en dier. Maar de bodem doet ook zoveel meer: andere belangrijke functies zijn het bufferen van water voor een goede watercyclus en de opslag van koolstof waarvan er nu veel te veel in onze atmosfeer zit. Door de industriële landbouw heeft de bodem deze functies de laatste decennia tot op grote hoogte verloren en dat moet veranderen. Naast de afbouw van het gebruik van fossiele brandstoffen kunnen we tijd kopen door de bodem als koolstofreservoir te herstellen, stelt blogger Xander Berbe.

 

Banken die zich aan greenwashing bezondigen komen steeds meer in het nauw

Greenwashing (het brengen van een boodschap die niet strookt met de realiteit) is een beproefde tactiek die banken en bedrijven gebruiken als naar hun klimaatbeleid wordt gevraagd. Banken die via greenwashing de duurzaamheid van hun beleid en hun fondsen te rooskleurig voorstellen, krijgen het echter steeds warmer onder de voeten (en dat is niet het gevolg van de klimaatopwarming). Dat is zeker het geval als ze sterk investeren in (fossiele) industrieën die niet voldoen aan de ESG-criteria. Dat zijn de belangrijkste (milieu-, sociale en governance-) criteria om de duurzaamheid en ethische weerslag van een investering te meten. Deze criteria hebben de laatste tijd sterk aan belang gewonnen als maatstaf voor duurzaam beleggen waardoor ook de fraude met de ESG-criteria sterk is toegenomen. Recent zijn een aantal fraudegevallen aan het licht gekomen waarvan wordt vermoed dat die slechts het topje van de ijsberg vormen.  

 

Superwormen eten en overleven op plastic

Larven van de kever Zophobas morio worden vanwege hun grote omvang ook wel ‘superwormen’ genoemd. Deze superwormen kunnen overleven op een dieet van alleen maar polystyreen, dat wordt gebruikt in een breed scala van plasticproducten. Onderzoekers willen nu nagaan of de microben en enzymen in de darmen van deze wormen inzicht kunnen geven in hoe de enorme hoeveelheid plastic afval van de mens kan worden afgebroken. Het unieke microbioom in de darmen van de wormen kan een sleutel zijn tot de ontwikkeling van een chemisch proces om plastics af te breken.

 

Tenslotte

 

Anders beginnen denken over onszelf en de planeet

Ik vind dat we helemaal anders moeten beginnen denken over onszelf en de planeet. Het trof me dat natuur en kosmos in niet-westerse tradities meer aan de top van de spirituele piramide staan… Wij hebben sinds de vijftiende eeuw de natuur leren zien als handelswaar, als grondstof om op te gebruiken. We hebben ook God afgescheiden van de natuur en hem eenzaam erboven gezet als heerser, waardoor de natuur dode materie werd. Maar de natuur is sacraal. Sacraal in alle aspecten van het woord: goddelijk, bezield, sterfelijk, angstaanjagend, gebroken en vol leed. Wij zijn daar een klein deeltje van en alle levende wezens zijn onze compagnons op die weg.

Karen Armstrong (in een interview in een Vlaamse krant naar aanleiding van haar nieuwe boek: De heilige natuur. Hoe we onze relatie met onze natuurlijke omgeving kunnen herstellen).

 

 Tot volgende week !

Grootouders voor het klimaat
Kerkstraat 58, 2640 Mortsel
Privacyverklaring

Pas je inschrijving aan/uitschrijven    |    Bekijk online