Beste klimaatgrootouder,

 

Nooit was actie zo dringend nodig. Nooit was jij zo hard nodig. Deze oproep voor onze Inspiratiedag heeft vele grootouders geraakt. Met bijna tweehonderd deelnemers hielden we het Vlaamse Parlement die dag bezet en raakten we geïnspireerd door de ervaringen van mede-Grootouders en de inbreng van boeiende sprekers. We reflecteerden samen over de rol van onze beweging in deze onzekere tijden en hoorden de vertegenwoordigers van alle belangrijke ouderenverenigingen van Vlaanderen hun werking en plannen met betrekking tot het klimaat toelichten.

Als we de opkomst, de dynamiek, het enthousiasme en de intense interactie als graadmeter mogen nemen, dan was de Inspiratiedag een groot succes. Dat blijkt ook uit de commentaren die we ontvingen. Aarzel niet om je eigen indrukken en suggesties met ons te delen. Kon je er jammer genoeg niet bij zijn, dan kan je alvast het programma bekijken; later zal je ook bijdragen van onze sprekers op onze website zien verschijnen.

De resultaten van de Inspiratiedag bevatten veel stof tot nadenken en veel aanzetten om onze beweging verder uit te bouwen. Vele grootouders hebben aangegeven dat ze met hun talent en engagement onze beweging mee willen helpen uitbouwen. We zullen van hun aanbod dankbaar gebruik maken.

 

In deze nieuwsbrief krijg je verder info over de volgende onderwerpen (klik op de titel als je rechtstreeks naar een bepaald onderwerp wil gaan):

·      Webinars en evenementen

·      Onderteken de eis voor een verbod op fossiel aangedreven privéjets

·      Duurzaam vliegen bestaat niet, al beweert KLM het tegendeel (maar niet lang meer)

·      Grootouders ondersteunen campagne tegen TotalEnergies

·      Fietsersbond organiseert applausacties naar aanleiding van de Wereldfietsdag

·      Bond Beter Leefmilieu organiseert klimaattafels

·      VELT-ecotuindagen

·      Fairfin legt geldstromen naar plasticreuzen bloot

·      Bij extreme droogte wordt alles ontvlambaar

·      De klimaatcrisis in de moskee van Zwijndrecht

Webinars en evenementen

 

·       Voor snelle beslissers: GvK-Antwerpen organiseert op 3 juni om 14.00 u. haar derde lentewandeling in bedreigd groen gebied, ditmaal in de kleiputten van Terhagen (bij Boom). Er is een wandeling van 2 uur en eentje van 1 uur: inschrijven kan nog: antwerpen@gvhk.be

·       Op vrijdag 3 juni vanaf 10.00 u. organiseert Bond Beter Leefmilieu in Brussel zijn Klimaattafels. Meer inlichtingen verderop in deze nieuwsbrief.

·        Gesprek over klimaatrechtvaardigheid, op de Dag van Apache, met Rebecca De Wit en Chihiro Geuzebroek op zaterdag 4 juni om 20.00 u. in het Vooruit Café in Gent, dat nu vierNULvier heet.

·        Het GvK-webinar met Prof. Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde en duurzaamheid en medeoprichter van de klimaatorganisatie Urgenda, vindt plaats op 13 juni om 11.00 u. Meer info en inschrijven.

·        Op 16 juni om 19.30 u. nodigt GvK-Limburg in Wellen Steven Vromman uit met zijn voorstelling Amor Mundi, een actueel toekomstverhaal met een positieve kijk op de klimaatverandering. Graag op voorhand aanmelden.

.   Op zaterdag 18 juni om 15.00 u. organiseert Gents MilieuFront in samenwerking met Act4Change en Klimaatcontact een eerste klimaatcafé. Na de zomer hopen ze deze activiteit op regelmatige tijdstippen te herhalen. Een klimaatcafé is een plek waar je gevoel en je persoonlijke verhaal centraal staan, en waar je in contact komt met anderen.

 

In onze agenda vind je een overzicht van al onze vorige webinars met een link om ze te (her)bekijken.

 

Klimaatacties

 

Onderteken de eis voor een verbod op fossiel aangedreven privéjets

Dat de ecologische voetafdruk van rijken significant groter is dan die van armen, is genoegzaam bekend. In de luchtvaart neemt die ongelijkheid hallucinante proporties aan: 1% van de aardbewoners is verantwoordelijk voor 50% van de wereldwijde CO2-emissies in de luchtvaart. En een vlucht per privéjet geeft 5 tot 14 keer meer CO2-emissies per passagier dan een gewone commerciële vlucht, en zelfs 150 keer meer dan dezelfde trip per hogesnelheidstrein.

De luchtvaartsector zet snel de hakken in het zand als het aankomt op concrete stappen om de energietransitie mee vorm te geven. Deels is dat te begrijpen omdat er nog geen valabele alternatieven bestaan voor de fossiele brandstoffen die vliegtuigen nodig hebben. Maar de sector kan zeker een handje toesteken door het gebruik van privéjets strikter te reguleren en te ontmoedigen. Via deze actie kan je de druk op de sector mee opvoeren.

 

Duurzaam vliegen bestaat niet, al beweert KLM het tegendeel (maar niet lang meer)

Klimaatactivisten willen dat er een einde komt aan de misleidende reclame van KLM, een van de grootste luchtvaarbedrijven van Europa. KLM wil de goegemeente doen geloven dat we kunnen vliegen zonder de klimaatcrisis te verergeren. Maar het biedt slechts schijnoplossingen aan om die bewering te staven. Je kan de petitie nader bekijken. Stopt KLM niet met zijn misleidende reclame, dan wordt een rechtszaak gestart.

 

Grootouders ondersteunen campagne tegen TotalEnergies

Greenpeace lanceert met de steun van onder meer de Grootouders een sterk onderbouwde campagne tegen TotalEnergies, een van de belangrijkste fossiele bedrijven ter wereld. Om de groeiende kritiek op zijn activiteiten te ontzenuwen, werkt het bedrijf aan zijn imago. Dat doet het onder meer door een gulle sponsor te zijn van waardevolle initiatieven, zoals de 20km door Brussel en de Koningin Elisabethwedstrijd.

Samen met andere activisten stonden een tiental grootouders daarom vorige maandagavond aan het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel op het moment dat het publiek toestroomde voor de eerste avond van de finaleweek van de wedstrijd. De activisten maakten duidelijk hoe sterk ze de sponsoring van TotalEnergies betreuren en gingen met geïnteresseerden in discussie.

Fietsersbond organiseert applausacties naar aanleiding van de Wereldfietsdag

Naar aanleiding van de Wereldfietsdag organiseert de Fietsersbond deze vrijdag op verschillende plaatsen in Vlaanderen een nationale applausdag voor de mensen die zich elke ochtendspits met de fiets verplaatsen. Fietsers verdienen dit applaus want ze gebruiken het slimste en gezondste vervoermiddel, maken de wereld een stukje leefbaarder en geven de automobilisten en beleidsmakers stof tot nadenken.  

 

Bond Beter Leefmilieu organiseert klimaattafels

Op vrijdag 3 juni om 10.00 u. organiseert BBL zijn (in totaal 7) klimaattafels. Ter voorbereiding van elke tafel is een werktekst opgesteld. Bijdragen tot de werkteksten kan ook rechtstreeks online. Na vrijdag worden de teksten herschreven en verzameld in een nieuw memorandum waarmee BBL vanaf het najaar wil wegen op het publieke en politieke debat met een zo breed mogelijke coalitie.

 

VELT-ecotuindagen

Van 4 tot en met 6 juni stellen meer dan 200 tuineigenaars hun ecologische tuin voor tijdens de Velt-ecotuindagen die je gratis kunt bezoeken. Veel tuineigenaars zullen je met plezier tips geven voor je eigen tuin.

 

Interessant klimaatnieuws


Fairfin legt geldstromen naar plasticreuzen bloot

Uit onderzoek van Fairfin blijkt dat banken in België (BNP Paribas, Deutsche Bank, ING, KBC en Belfius) voor bijna drie miljard investeerden in de petrochemische bedrijven INEOS en Borealis. Deze bedrijven plannen in de haven van Antwerpen nieuwe fabrieken (waaronder het controversiële Project One) die de bouwstenen voor plastic produceren. Plastic is erg slecht voor mens en milieu en het productieproces is erg vervuilend en verbruikt veel energie. Fairfin wil de druk op de banken verhogen door te eisen dat zij bedrijven die hun plasticproductie uitbreiden uitsluiten van hun investerings- en kredietbeleid. De organisatie roept op om mee de klachtenbrief naar de banken te ondertekenen. Via een reeks van vijf podcasts (in het Engels) leer je van A tot Z de plasticproblematiek kennen en kom je ook meer te weten over de plannen van INEOS en Borealis.

 

Bij extreme droogte wordt alles ontvlambaar

In een kort overzichtsartikel schetst MO* de watercrisis die de komende decennia op ons afkomt. De voorbije jaren bleven Kaapstad en Sao Paulo maar een druppel verwijderd van een rampscenario. Zij zijn een voorafspiegeling van de problemen die we kunnen verwachten in één op vier van de 500 grootste wereldsteden. Klimaatverandering, economische prognoses, veranderingen in consumptiegedrag en de wereldwijde bevolkingsgroei zetten de waterbevoorrading verder onder druk. Water is hét natuurelement dat ons de komende jaren zal confronteren met de gevolgen van de klimaatverandering. Zonder structurele maatregelen zal dit op veel plaatsen leiden tot sociale en politieke onrust.

 

De klimaatcrisis in de moskee van Zwijndrecht

Terwijl klimaatbetogers bezig zijn met het mogelijk einde van de mensheid op de planeet aarde, zijn mensen met een migratieachtergrond dikwijls bezig met het einde van de maand. Niettemin is er ook bij hen aandacht voor de klimaatcrisis. Zo verzamelden recent in een moskee in Zwijndrecht een tachtigtal kinderen; op het programma stond: ‘De klimaatopwarming, de allergrootste uitdaging van de mensheid’. Een mooi initiatief dat de aandacht trok van een van onze bloggers.

 

Tenslotte

 

Een van de sprekers op onze Inspiratiedag bracht ons de bekende quote van Barack Obama in herinnering. Het kan geen kwaad om die eens te hernemen:

 

‘Wij zijn de eerste generatie die de impact van klimaatverandering voelt. Wij zijn de laatste generatie die er iets aan kan doen.’

 

 

 Tot volgende week !

Grootouders voor het klimaat
Kerkstraat 58, 2640 Mortsel
Privacyverklaring

Pas je inschrijving aan/uitschrijven    |    Bekijk online