Mei 2022

GvK-Antwerpen stapt mee in de parade “Welkom op straat” 

Beste Antwerpse grootouder voor het klimaat,

Samen met een dozijn andere organisaties roept Recht op Lucht op tot deelname aan de actieweek ‘Welkom op straat’ in Antwerpen van 13 tot 22 mei. De actie wil meebouwen aan een stad die meer plaats maakt voor zijn bewoners, van alle kleur, leeftijd of geaardheid. Een stad met buurten die klaar zijn voor de klimaatverandering, met straten die veilig zijn voor kinderen en bruisen van leven, waar fietsers en voetgangers de plaats krijgen die ze verdienen. Straten waar iedereen zich welkom kan voelen.

De Grootouders uit Regio Antwerpen nemen actief deel aan de actieweek. Op 18 mei schoven de leden mee aan bij de Tafels van Vrede en op 20 mei nemen ze deel aan de klimaatfietstocht door de Antwerpse haven. Op 22 mei wandelen we mee in onze witte hesjes in de parade die om 15.00 uur start aan het De Coninckplein naar het Laar in Borgerhout. U komt toch ook ? 

 

 

OP STAP
Wandelen in bedreigd gebied

We wandelden in de Hobokense polder   

Scheepvaartbedrijf CMB heeft een omgevingsvergunning gevraagd voor een zone van 40.000 vierkante meter en een gebouw van 45 meter hoog. Er zullen normaal gezien 500 tot 700 mensen aan het werk gaan. Het is de bedoeling de site daarna uit te breiden. Op termijn hoopt men er dan tientallen Europese bedrijven te huisvesten in een broeihaard voor innovatie en vergroening in de scheepvaart. Dat betekent nog aanzienlijk meer gebouwen en werknemers! Nergens is er echter openbaar vervoer voorzien. Een volgende verkeerscongestie dient zich aan! 

  www.hobokensepolder.be

Gvk ondersteunde het verzet tegen de plannen van CMB  in deze groene long, waar een bijzonder rijke en wilde fauna en flora  groeit en bloeit.

Op 3 mei kon een grote groep Grootouders voor het Klimaat tijdens de wandeling door de Hobokense Polder, vaststellen waar te midden van die waardevolle natuur CMB haar nautisch centrum (hoogbouw!) wil inplanten. De impact op de vogelpopulatie zal dramatisch zijn. Ook vervoerstechnisch een ramp: Geen openbaar vervoer in de buurt, enkel auto’s kunnen er heen. Vorige week vernamen we dat de provincie Antwerpen tegen de adviezen van haar eigen Provinciale administratie en van Vlaanderen in, toch de hoogbouw goedkeurde. 

Derde wandeling in bedreigd gebied :
3 juni 14 uur in
de kleiputten Terhagen.

 

Eeuwenlang waren vele duizenden arbeiders aan het werk in de steenbakkerijen van de Rupelstreek. Overal zijn nog sporen van de oude steenbakkersnijverheid te vinden: oa de kleiputten en zijn typische natuurontwikkeling. Die ontginningsputten van klei in Terhagen werden gebruikt als stortplaatsen voor asbest en huisvuil. Nu zijn er plannen om de storten te saneren. Eerst 53 ha natuur weg  en dan vullen en ophogen met Oosterweelgrond.

GvK Antwerpen nodigde Frank Van Houtte van Red Onze Kleiputten uit om ons de situatie uit te leggen. Zijn presentatie kan je bekijken op het youtube kanaal van Grootouders voor het Klimaat https://youtu.be/200JufkZG7M .

Red Onze Kleiputten (enkel het asbeststort saneren) heeft een andere visie op de plannen dan Natuurpunt of Actief Terhagen. Volgens hen is moet ook het huisvuilstort gesaneerd worden, wat tot gevolg heeft dat de ontstane beplanting en natuur moet verwijderd worden. Wij nodigen hen uit op één van onze volgende zoomvergaderingen.

Gvk- regio Antwerpen organiseert op vrijdag 3 juni om 14 uur een wandeling door dit natuurgebied onder leiding van Frank Van Houtte.  Voor deze wandeling kan je inschrijven kan bij: antwerpen@gvhk.be

We wandelen verder in bedreigd gebied :

Op het programma staan al voor begin juli het  bedreigde Saffierpark in Berchem en in september gaan we kijken naar de impact van klimaatverandering op de Kalmthoutse heide. We houden u op de hoogte..

WIJ STEUNEN

1.  vzw Zevenhuizen - Lint

 

Zevenhuizen is een gebied van 10 ha natte natuur nabij het centrum van Lint dat in de voorbije 8 jaar 4x gedeeltelijk overstroomde. Desondanks staat het ingekleurd als woongebied. Voor de opmaak van het RUP van 2011 werd echter geen waterstudie gemaakt en ook geen milieu-effectenrapport opgemaakt. Op dit moment loopt een procedure tegen een verkavelingsvergunning voor 200 (later uitbreidbaar naar 400 woningen) Het gebied ligt vlakbij VEN-gebied. De voorliggende verkavelingsaanvraag zal oa. zorgen voor het verdwijnen van natte natuur, voor stikstofneerslag, luchtvervuiling en mobiliteitsproblemen. https://www.verkavelingzevenhuizen.be/

Op 23 april organiseerde vzw Zevenhuizen in Lint een plantenmarkt  om steun te verzamelen en meer ruchtbaarheid geven aan hun zaak. Er wordt strijdvaardig gewacht op het zeer waarschijnlijk positieve advies van de provincie. Dan trekt de vzw Zevenhuizen naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

2. Verslag Infomarkt Twee jaar Zorro - Mortsel

 

Deze infomarkt werd georganiseerd door het burgerplatform van Ringland voor duurzame mobiliteit in de Antwerpse zuidoostrand. Het doel is om naar buiten te komen met dertig door Zorro’s verzamelde ideeën voor meer duurzame mobiliteit en leefbare buurten in de Antwerpse zuidoostrand.

De nota's met voorstellen werden ondertussen bezorgd aan de bevoegde ministers, de Vervoerregio en De Lijn. Je kan alle nota’s hier nog nalezen."

 

De aanwezigen van GvK waren ook onder de indruk van het Pleinenplan van Ringland, dat de stad in clusters van autoluwe leefbuurten verdeelt. Bedoeling is om daar het sluipverkeer te weren en tegelijk meer verblijfsruimte te creëren.

3. Verslag eerste Mouvement Assembly

De Movement Assembly is een gezellige avond waarop FFF Antwerpen in de Peperfabriek zoveel mogelijk mensen bijeen wil brengen, zowel oude bekenden als nieuwe mensen. We leren elkaar beter kennen, ontdekken waar iedereen mee bezig is en wat we samen kunnen doen. Je vindt er een enthousiast publiek dat je altijd wel ergens bij kan helpen.

Enkele GVK-ers waren aanwezig tijdens de eerste avond: Hugo, Ilse en Lieve. Het werd een “meet and greet” samenkomst. We konden kennis maken met de organisatoren van enkele interessante initiatieven: bvb. een Gentse schaapsherder, twee vinnige dames die in oud Berchem een coöperatieve groene winkel willen open. De avond werd afgerond met een ongelooflijk lekkere Iftar en een Marokkaanse theeceremonie. En ja, we hebben ook “genetwerkt”. Onze deelname aan Welkom op Straat kreeg daar ineens vorm en inhoud. We nemen deel aan de gesprekstafels met anderstaligen en stappen mee op in de stoet die op zondag 22 mei om 15.00 u van het De Coninckplein (aan de Permekebibliotheek) naar het Laar in Borgerhout stapt.

De volgende Mouvenement Assembly gaat door op 27 mei in de Peperfabriek

Iedereen is welkom vanaf 19:00. Ze starten de avond met een lekkere gezamenlijke maaltijd om 19:30 uur.
Eet je mee? Schrijf je dan zeker in. Zo help je
 de keuken met de voorbereidingen.

Het programma van de avond volgt binnenkort. Via: Movement Assembly - Peperfabriek

AGENDA: 

·     20 mei - 19:30 uur: Havenfietstocht - bijeenkomst Voetgangerstunnel,  Sint-Jansvliet 2000 Antwerpen. Meer info: Climaxi - Havenfietstocht - 20 mei

  • 22 mei – 15 uur: parade als slot van de actieweek Welkom op straat – met alle deelnemende organisaties. Start op De Coninckplein. www.welkomopstraat.be      
  •  26 mei – 20 uur: Zoom GVK-regio Antwerpen – geïnteresseerd om actief mee te werken aan de klimaat belangen van onze regio ?  Mail dan naar antwerpen@gvhk.be – we bezorgen u de zoomlink.
  • 27 mei – 19.30 uur: Movement assembly: FFF Antwerpen - Peperfabriek
  • 30 mei – 11 uur : Inspiratiedag Grootouders voor het Klimaat – locatie: Vlaams Parlement – We starten om 11.00 u. en bieden jou een gevarieerd programma aan. Deelname is gratis maar je moet wel inschrijven via dit formulier.

·   3 juni – 14 uur: GvK-wandeling in bedreigd gebied– Terhagen Rumst. Er wordt een mail verstuurd met praktische informatie. Voor het eerst: keuze tussen een wandeling van twee uur of een kortere.

·     14 juni – 20 uur: Het pleinplan van Straten Generaal – Manu Claeys – locatie Peperfabriek  Pleinenplan 14 juni

·      25 juni - 14u30 uur: Co-voorzitter Hugo Van Dienderen stelt GvK voor tijdens een debatje op de Ontmoetingssessie ecokerk-raad vicariaat Antwerpen: Theologisch Pastoraal Centrum (TPC) Groenenborgerlaan 149,  Antwerpen.

·      Begin juli: wandelen in Saffierpark- Berchem

  •  September: Wandelen in Kalmthoutse heide
Stuur deze brief door naar geïnteresseerden

Grootouders voor het klimaat Antwerpen
Moederhoefstraat 54, 2547 Lint
Privcacyverklaring

Pas je inschrijving aan/uitschrijven    |    Bekijk online