Beste klimaatgrootouder,

 

Naar maatschappelijke waardering zoeken is nooit echt een drijfveer geweest voor de Grootouders. Het gaat ons in de eerste plaats om het welzijn van onze kinderen en kleinkinderen voor wie we een leefbare wereld willen achterlaten. Maar velen waarderen ons werk – zo werden we vorig jaar bekroond met de Civil Society Prize van het Europees Economisch en Sociaal Comité. En vorige dinsdag stonden we op het podium als winnaar van de Ultima-cultuurprijs voor sociaal-cultureel volwassenenwerk.

De jury had lovende woorden voor het krachtig signaal van de Grootouders dat het klimaatthema niet enkel de jongeren aangaat, maar dat het een thema is dat alle generaties aanbelangt. We delen graag met jou wat deze prijs voor ons betekent en hoe we hem ook zien als een erkenning voor de brede klimaatbeweging. De prijs deed ook GvK-ambassadeur en blogger Jan Stel in zijn kritische pen kruipen: Van ultima naar ultimata?

De uitreiking werd afgesloten met een pakkend eerbetoon aan Reinhilde Decleir, onze recent overleden GvK-ambassadeur, aan wie postuum de prijs voor Algemene Culturele Verdienste werd uitgereikt.

De volledige show van de Ultimas-uitreiking kan je herbekijken op VRT NU. De uitreiking van de prijs aan de Grootouders start op 1:05:10.

In deze nieuwsbrief krijg je na onze oproep tot deelname aan de GvK-inspiratiedag, verder info over de volgende onderwerpen (klik op de titel als je rechtstreeks naar een bepaald onderwerp wil gaan):

·      Recht op lucht komt op straat

·      Rivier van mensen

·      Zitten we tegen 2026 aan 1,5 graad opwarming?

·      Droogte is ook een politieke keuze

·      Olie- en gasinvesteerders houden overheden in de tang

·      Toekomstplan voor het spoor krijgt goede punten

·      Doe ik genoeg?

 

 

Grootouders voor het Klimaat nodigt je uit in het Vlaams Parlement op maandag 30 mei 2022 voor onze Inspiratiedag.

Met Grootouders voor het Klimaat (GvK) zijn we nu drie jaar samen onderweg, geëngageerd, solidair met de jeugd en be­zorgd om de toekomst voor de volgende generaties wereld­wijd. We doen dat met de steun van heel veel senioren, zoals jij. Omdat je beseft hoe dringend we tot doortastende maat­regelen moeten komen.

Op deze inspiratiedag, een dag van ontmoeten en samenwerken, bekijken we de stand van (klimaat)zaken en de evolutie van de wereld. Hoe kunnen de Grootouders het meest bijdragen, nu de omvang van de klimaatcrisis elke dag duidelijker wordt?

Daar hebben we jouw inspiratie, jouw engagement, inzicht, ervaring en zin voor initiatief nu bij nodig.

Je bent welkom vanaf 10.00 u. aan de publieksingang van het Vlaams Parlement, Ijzerenkruisstraat 99, 1000 Brussel; daar kan je je aanmelden en vindt er een veiligheidscheck plaats. Nadien kan je bij een koffie een praatje maken met andere GvK’ers. We starten om 11.00 u. en bieden jou een gevarieerd programma aan. We sluiten af rond 16.00 u. en blijven nadien nog napraten bij een drankje. Deelname is gratis maar je moet wel inschrijven via dit formulier.

 

Webinars en evenementen

·       Ouderenvereniging OKRA en GvK Limburg hebben de handen in elkaar geslagen voor (1) twee kruidenwandelingen o.l.v. een herboriste op 20 mei, en (2) twee klimaatwandelingen o.l.v. een gids op 15 mei en 14 juni. Meer info in onze agendarubriek.

·        Het volgende GvK-webinar vindt op 16 mei om 11.00 u. plaats met Ignace Schops over: ‘Landschapsparken, een zegen voor biodiversiteit en klimaat’Meer info en inschrijven.

·      Het GvK-webinar met Prof. Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde en duurzaamheid en medeoprichter van de klimaatorganisatie Urgenda, is verplaatst naar 13 juni om 11.00 u. Meer info en inschrijven.

 

Klimaatacties

Recht op lucht komt op straat

Samen met een dozijn andere organisaties roept Recht op Lucht op tot deelname aan de actieweek ‘Welkom op straat’ van 13 tot 22 mei. De actie wil meebouwen aan een stad die meer plaats maakt voor zijn bewoners, van alle kleur, leeftijd of geaardheid. Een stad met buurten die klaar zijn voor de klimaatverandering, met straten die veilig zijn voor kinderen en bruisen van leven, waar fietsers en voetgangers de plaats krijgen die ze verdienen. Straten waar iedereen zich welkom kan voelen.

De Grootouders uit Regio Antwerpen nemen actief deel aan de actieweek. Op 18 mei schuiven de leden mee aan bij de Tafels van Vrede en op 20 mei nemen ze deel aan de klimaatfietstocht door de Antwerpse haven. Op 22 mei wandelen ze mee in hun witte hesjes in de parade die start aan het De Coninckplein.

 

Rivier van mensen

Op zondag 15 mei van 13.30 u. tot 14.30 u. vindt de actie ‘Rivier van mensen’ plaats langs de oevers van de Vesder. Met de actie willen de deelnemers zich op respectvolle wijze solidair tonen met de regio die vorig jaar zo zwaar door het noodweer werd getroffen. De organisatoren mikken op 20.000 deelnemers voor een indrukwekkende mensenketting als eerbetoon. Grotere groepen kunnen het best een plek afspreken en contact opnemen. Inschrijven voor de mensenketting is verplicht.

 

Interessant klimaatnieuws

Zitten we tegen 2026 aan 1,5 graad opwarming?

Tijdens de klimaatconferentie van Parijs (2015) werd afgesproken om de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden ten opzichte van het pre-industriële tijdperk. Bovendien sprak de wereldgemeenschap af om de opwarming beperkt te houden tot 1,5 graad. De Wereld Meteorologische Organisatie laat nu echter weten dat de wereld nog sneller kan opwarmen dan aanvankelijk werd gedacht. Er bestaat 50% kans dat de wereldgemiddelde temperatuur in ten minste één van de komende vijf jaren boven 1,5° C zal uitkomen. En die kans neemt elk jaar aanzienlijk toe: in 2015 was ze nog bijna nul, tussen 2017 en 2021 was ze maar 10%. Deze bevindingen tonen aan dat we steeds dichter komen bij de situatie waarin een toename van 1,5° C langdurig wordt overschreden. Wetenschappers hebben tegelijk overtuigend aangetoond dat zelfs kleine toenames van de temperatuur de kans op grotere klimaatschade (hittegolven, bosbranden, …) aanzienlijk doen toenemen.

 

Droogte is ook een politieke keuze

De overvloedige regenval in de winterperiode was goed nieuws voor de grondwaterstanden maar die ‘winst’ is intussen tenietgedaan door de droogte van de laatste maanden. We worden opgeroepen om spaarzaam om te gaan met water en in sommige kwetsbare streken kunnen boeren geen water meer oppompen uit nabijgelegen beken en rivieren.

Uiteraard is de klimaatverstoring een belangrijke verklaring voor onze problemen. Maar politieke keuzes spelen ook een belangrijke rol. Ondanks de Blue Deal blijven sommige beleidsmakers het waterbeheer veel te vaak afstemmen op economische sectoren zoals intensieve landbouw en residentiële bouw. Water wordt zo via drainering en grachten in sneltempo afgevoerd – vele gebieden hebben daardoor te maken met structurele verdroging.

 

Olie- en gasinvesteerders houden overheden in de tang

Uit een onderzoek gepubliceerd in het gereputeerde wetenschappelijke tijdschrift Science blijkt dat investeerders via ondoorzichtige verdragen (de beruchte ISDS – Investor-State Dispute Settlement) van overheden aanzienlijke  ‘schadevergoedingen’ kunnen eisen als zij klimaatmaatregelen nemen die de belangen van de olie- en gassector schaden. Deze ISDS vallen buiten het reguliere rechtssysteem en vertragen de energietransitie aanzienlijk. Als de secretaris-generaal van de VN António Guterres de daad bij het woord wil voegen, dan moet hij een spoedvergadering bijeenroepen om alle ISDS-verdragen te ontbinden.

 

Toekomstplan voor het spoor krijgt goede punten

De federale ministerraad heeft ‘Spoorvisie 2040, het ambitieuze toekomstplan voor de komende 20 jaar, goedgekeurd. Het plan zal de basis vormen van de nieuwe beheersovereenkomst met de NMBS. De belangenorganisaties reageren positief op het veelomvattende plan dat onder meer het aanbod wil verhogen, de toegankelijkheid van stations en treinen wil verbeteren, het tarievenaanbod aantrekkelijker wil maken en wil investeren in een treindienst die de Europese hoofdsteden verbindt. Al deze maatregelen moeten het aandeel van het spoor in het reizigersvervoer optrekken van 8% naar 15%. Wel wijzen de organisaties erop dat aanzienlijke budgettaire middelen nodig zijn om de ambities waar te maken.

Tenslotte 

Doe ik genoeg?

Er valt altijd wel een lezersbrief te schrijven. Een bedrijf te boycotten.
Er valt altijd een manifestatie te organiseren. Een petitie op te starten.
Er valt altijd wel een stem te verheffen en een boodschap te vermarkten.


ZIGO (Zwijgen Is Geen Optie) heeft
een boeiende aflevering verzorgd voor ‘iedereen die zich in dit verwijtende stemmetje herkent’ en op zoek is naar een lievere vorm van engagement’. De aflevering bevat inspirerende gesprekken met David Van Reybrouck, GvK-ambassadeur Stefan Hertmans, Fleur Pierets, Bert Roebben, Benjamin Verdonck en Christophe Busch.

 

Tot volgende week !

Grootouders voor het klimaat
Kerkstraat 58, 2640 Mortsel
Privacyverklaring

Pas je inschrijving aan/uitschrijven    |    Bekijk online