Beste klimaatgrootouder,

 

We weten het allang maar het werd steeds onvoldoende ernstig genomen: Vlaanderen zit met een groot stikstofprobleem. ‘Probleem’ is hier het juiste woord want stikstof is slecht voor de natuur en voor onze gezondheid. De landbouw is in België verantwoordelijk voor de helft van de uitstoot van stikstof en draagt op die wijze bij tot de aanwezigheid van fijnstof in de lucht: zo werd in 2019 het aantal vroegtijdige sterftes door stikstofdioxide geschat op 1900. Verder is stikstof netto verantwoordelijk voor ongeveer 10% van de klimaatopwarming en vervuilt die ons drinkwater. Verzuring en vermesting door stikstofdispositie tasten onze ecosystemen aan en verminderen de biodiversiteit.

Het is daarom belangrijk om de stikstofuitstoot terug te dringen. Dat is het voornaamste doel van het door de Vlaamse regering uitgewerkte PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) en het bijhorende milieueffectenrapport (MER). Ondanks zijn tekorten vormt de PAS een stijlbreuk met het verleden en kan het ons stilaan op het juiste spoor zetten.

De invoering van de PAS zal er evenwel niet zonder slag of stoot komen. Het jarenlange slechte beleid maakt de invoering van de geplande maatregelen erg pijnlijk voor de betrokken landbouwbedrijven en de samenleving. In deze moeilijke context vindt de Boerenbond het nodig op brede schaal te mobiliseren tegen het PAS. Dat is wel bijzonder cynisch als we weten dat de Boerenbond zelf mee verantwoordelijk is voor de ernst van de huidige situatie. De organisatie heeft er alles voor gedaan om de boeren mee te krijgen in een model van schaalvergroting (gefinancierd door leningen bij bevriende banken) en heeft een bedrijfsvoering gepromoot die helemaal geënt is op haar eigen commerciële belangen. Zo werden de boeren allerminst voorbereid op de noodzakelijke transitie naar meer duurzame landbouw.

De agenda van de Boerenbond is duidelijk: met een uitgekiende mediastrategie (waarin zelfs de paters van Averbode mogen opdraven) de aandacht afleiden van de essentie van deze kwestie - de bescherming van mens en natuur en de noodzakelijke transitie naar een duurzame vorm van landbouw. Gaat het in deze ‘Boerenkrijg’ over een laatste stuiptrekking van een ooit machtige gilde, zoals we in een Vlaamse krant konden lezen? We mogen het hopen. Voor de boeren, voor de natuur, voor ons allemaal.

 

Nieuwe GvK-ambassadeur

 

GvK is blij en trots Gerard Alsteens te kunnen verwelkomen als ambassadeur voor Grootouders voor het Klimaat, We kennen hem vooral als GAL, de kunstenaar met de scherpe politieke illustraties. Zijn spotprenten zijn divers, origineel en herkenbaar. Hij werkt ze puntgaaf uit, waardoor ze met hun snijdende boodschap figuratief zo sterk staan dat ze vriend en vijand bekoren – wat niet heeft belet dat zijn prenten meer dan eens werden gecensureerd.

Het engagement van Gerard Alsteens blijkt niet alleen uit zijn professioneel werk. Hij liep in betogingen, geeft zijn mening en zag zijn affiches, zoals die tegen Apartheid, wereldwijd verspreid raken. Zoals gebruikelijk, vroegen we Gerard Alsteens naar zijn motivering om onze ambassadeur te worden, wat hij deed op een originele beeldende manier.

Grootouders voor het Klimaat nodigt je uit in het Vlaams Parlement op maandag 30 mei 2022 voor onze Inspiratiedag.

Met Grootouders voor het Klimaat (GvK) zijn we nu drie jaar samen onderweg, geëngageerd, solidair met de jeugd en be­zorgd om de toekomst voor de volgende generaties wereld­wijd. We doen dat met de steun van heel veel senioren, zoals jij. Omdat je beseft hoe dringend we tot doortastende maat­regelen moeten komen.

Op deze inspiratiedag, een dag van ontmoeten en samenwerken, bekijken we de stand van (klimaat)zaken en de evolutie van de wereld. Hoe kunnen de Grootouders het meest bijdragen, nu de omvang van de klimaatcrisis elke dag duidelijker wordt?

Daar hebben we jouw inspiratie, jouw engagement, inzicht, ervaring en zin voor initiatief nu bij nodig.

Je bent welkom vanaf 10.00 u. aan de publieksingang van het Vlaams Parlement, Ijzerenkruisstraat 99, 1000 Brussel; daar kan je aanmelden en vindt er een veiligheidscheck plaats. Nadien kan je bij een koffie een praatje maken met andere GvK’ers. We starten om 11.00 u. en bieden jou een gevarieerd programma aan. We sluiten af rond 16.00 u. en blijven nadien nog napraten bij een drankje. Deelname is gratis maar je moet wel inschrijven via dit formulier.

 

Webinars en evenementen

·      Kom ont-moeten met humor en visie, een verhaal van Steven Vromman over de klimaatproblematiek, is een organisatie van GvK-Limburg en Transitie Limburg; de tweede en derde van een reeks voorstellingen vinden plaats in Hasselt op 5 en 7 meimeer info en inschrijven.

·      De zaak Shell is een theatervoorstelling door Anoek Nuyens en Rebecca de Wit in Monty (Antwerpen). Enkel voor het speelmoment op 6 mei in de namiddag zijn nog kaartjes beschikbaarMeer info. 

·      Op zondag 8 mei vindt het Klimaatfestival Gent aan Zee plaats. Het GvK-team verwelkomt je er graag in de Klimaattent, waar nog veel andere interessante en leuke deelnemers staan.

·      Ouderenvereniging OKRA en GvK Limburg hebben de handen in elkaar geslagen voor (1) twee kruidenwandelingen o.l.v. een herboriste op 11 en 20 mei, en (2) twee klimaatwandelingen o.l.v. een gids op 15 mei en 14 juni. Meer info in onze agendarubriek.

·      Op donderdag 12 mei om 20.00 u. stelt Steven Vromman in Mechelen zijn boek Amor Mundi voor; een organisatie van Hummus en Klimaan; meer info.

·      Het volgende GvK-webinar vindt op 16 mei om 11.00 u. plaats met Ignace Schops over: ‘Landschapsparken, een zegen voor biodiversiteit en klimaat’Meer info en inschrijven.

·      Het GvK-webinar met Prof. Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde en duurzaamheid en medeoprichter van de klimaatorganisatie Urgenda, is verplaatst naar 13 juni om 11.00 u. Meer info en inschrijven.

 

Klimaatacties

Doe ik genoeg?

Er valt altijd wel een lezersbrief te schrijven. Een bedrijf te boycotten.
Er valt altijd een manifestatie te organiseren. Een petitie op te starten.
Er valt altijd wel een stem te verheffen en een boodschap te vermarkten.

ZIGO (Zwijgen Is Geen Optie) heeft een boeiende aflevering verzorgd voor ‘iedereen die zich in dit verwijtende stemmetje herkent’ en op zoek is naar een lievere vorm van engagement’. De aflevering bevat inspirerende gesprekken met David Van Reybrouck, GvK-ambassadeur Stefan Hertmans, Fleur Pierets, Bert Roebben, Benjamin Verdonck en Christophe Busch

 

Wat is de meest brutale fossiele reclame van het jaar?

In het kader van zijn campagne tegen fossiele brandstoffen organiseert Greenpeace tot 8 mei een wedstrijd om de meest misleidende en absurde fossiele reclame te nomineren en te verkiezen. We kunnen niet langer reclame aanvaarden die oorlogen aanwakkert en het klimaat schade toebrengt.

 

Recht op lucht komt op straat

Samen met een dozijn andere organisaties roept Recht op Lucht op tot deelname aan de actieweek ‘Welkom op straat’ van 13 tot 22 mei. De actie wil meebouwen aan een stad die meer plaats maakt voor zijn bewoners, van alle kleur, leeftijd of geaardheid. Een stad met buurten die klaar zijn voor de klimaatverandering, met straten die veilig zijn voor kinderen en bruisen van leven, waar fietsers en voetgangers de plaats krijgen die ze verdienen. Straten waar iedereen zich welkom kan voelen.

De Grootouders uit Regio Antwerpen nemen actief deel aan de actieweek. Op 18 mei schuiven de leden mee aan bij de Tafels van Vrede en op 20 mei nemen ze deel aan de klimaatfietstocht door de Antwerpse haven. Op 22 mei wandelen ze mee in hun witte hesjes in de parade die start aan het De Coninckplein.

 

Interessant klimaatnieuws

 

Nieuw Europees landbouwbeleid bedreigt natuur én voedselzekerheid

Het Europees landbouwbeleid wordt om de zeven jaar herzien en had reeds anderhalf jaar geleden van start moeten gaan. Maar de beoogde omslag naar meer duurzaamheid en biodiversiteit via het gemeenschappelijk landbouwbeleid dat een onderdeel vormt van de zogenaamde ‘Green Deal’, zal mogelijk niet worden gerealiseerd. Ondertussen kregen de lidstaten meer vrijheid om via eigen nationale plannen te bepalen hoe ze de doelstellingen van de Green Deal zullen halen; bovendien werd de start met twee jaar uitgesteld tot januari 2023.

Intussen zijn alle plannen ingeleverd en uit een eerste analyse door enkele milieuorganisaties blijkt dat de plannen nog steeds de achterhaalde visie van opbrengstmaximalisatie en kortetermijnwinsten ten koste van milieuoverwegingen hanteren. Als het roer niet drastisch wordt omgegooid zullen de landbouwsubsidies (een derde van de totale Europese begroting) een van de belangrijkste oorzaken blijven van de biodiversiteitscrisis.

 

Circulaire economie: krijgen we de kringloop ooit helemaal gesloten?

De productie van goederen en voedsel is wereldwijd verantwoordelijk voor ongeveer de helft van de CO2-uitstoot. Veelal worden grondstoffen omgezet in goederen die we na verloop van tijd dumpen. Dat systeem zet grote druk op milieu en klimaat. Een verandering naar een circulaire economie is hoognodig. Afgedankte grondstoffen moeten opnieuw worden gebruikt in een volgende kringloop. Momenteel gebeurt dat in Europa slechts voor 10 tot 12% van de goederen. In Vlaanderen liggen de cijfers echter gelukkig beduidend hoger met een circulariteit tussen 30 en 35% en is afvalverwerking uitgegroeid tot een volwaardige industrietak. Maar willen we de circulaire economie echt een kans op slagen geven, dan moeten er nieuwe wetgeving en een nieuw belastingsysteem komen.

 

Onze vleesconsumptie en de Braziliaanse ontbossing hangen samen

In een blog deelt GvK-ambassadeur Luc Vankrunkelsven zijn eerste indrukken na zijn aankomst in Brazilië, zijn tweede vaderland. Het monsterverbond tussen het leger, de agrobusiness en evangelische kerken bestendigt de grote ongelijkheid in het land. Die onzalige coalitie stimuleert eveneens de enorme sojaproductie die niet enkel de grondstof levert voor lokale biodiesel maar vooral als veevoeder zijn weg naar Europa vindt. De zogenaamde sojawoestijnen halen het fragiele ecologische evenwicht in belangrijke delen van het land onderuit en maken de watervoorziening jaar na jaar problematischer.

 

Tenslotte

 

Wat zal ik je zeggen, mijn kind?

Soms vragen we ons af in welke wereld onze kinderen volwassen zullen worden, en voelen we daarbij verdriet en machteloosheid. Maar kwetsbaarheid tonen is misschien wel eerlijker dan al te hard te roepen dat onze kinderen het beter zullen hebben dan wij.

GvK-ambassadeur Jan Mertens deelt in een boeiend artikel zijn gedachten over zijn zoektocht naar een natuurlijk ritme van generaties.

Tot volgende week !

Grootouders voor het klimaat
Kerkstraat 58, 2640 Mortsel
Privacyverklaring

Pas je inschrijving aan/uitschrijven    |    Bekijk online