Beste klimaatgrootouder,

Grootouders voor het Klimaat nodigt je uit in het Vlaams Parlement op maandag 30 mei 2022 voor onze Inspiratiedag.

Met Grootouders voor het Klimaat (GvK) zijn we nu drie jaar samen onderweg, geëngageerd, solidair met de jeugd en be­zorgd om de toekomst voor de volgende generaties wereld­wijd. We doen dat met de steun van heel veel senioren, zoals jij. Omdat je beseft hoe dringend we tot doortastende maat­regelen moeten komen.

Op deze inspiratiedag, een dag van ontmoeten en samenwerken, bekijken we de stand van (klimaat)zaken en de evolutie van de wereld. Hoe kunnen de Grootouders het meest bijdragen, nu de omvang van de klimaatcrisis elke dag duidelijker wordt?

Daar hebben we jouw inspiratie, jouw engagement, inzicht, ervaring en zin voor initiatief nu bij nodig.

We verwachten jou vanaf 10.30 u. aan de publieksingang van het Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel. We starten om 11.00 u. en bieden jou een gevarieerd programma aan. We sluiten af rond 16.00 u. en blijven nadien nog napraten bij een drankje. Deelname is gratis maar je moet wel inschrijven via dit formulier. 

 

Webinars en evenementen

·      Kom ont-moeten met humor en visie, een verhaal van Steven Vromman over de klimaatproblematiek, is een organisatie van GvK-Limburg en Transitie Limburg; de eerste van een reeks voorstellingen vindt plaats op 1 mei in Genk, de tweede in Hasselt op 5 mei; meer info en inschrijven.

·      Ecologie, technologie en economie, bronnen van hoop. Gaat het bij het failliet van de biodiversiteit, de klimaatcrisis of de pandemie om een onomkeerbaar proces waaraan we nog weinig kunnen doen? Of biedt de filosofie precies een uitweg? Lezing door Prof. H. Opdebeeck op 5 mei om 18.00 u. in Antwerpen. Inschrijven t/m 1 mei.

·      In het teken van 25 jaar Belgisch Duurzaam Ontwikkelingsbeleid organiseert het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling een studiedag op 5 mei om 9.30 u. De resultaten van de studiedag vormen de basis voor een verdere evaluatie van het huidig wetgevend kader. Inschrijven.

·      De zaak Shell is een theatervoorstelling door Anoek Nuyens en Rebecca de Wit met speelmomenten van 5 tot 8 mei in Monty (Antwerpen). Meer info. Aansluitend op zondag 8 mei, zetten de organisatoren de deuren van Monty open voor, onder meer, verdieping en uitwisseling over de stemmen in de klimaatcrisis. een debat rond de thema’s en de standpunten uit de voorstelling, een meet-and-greet met verschillende burgerinitiatieven, en nog veel meer. Meer info.

·      GvK regio Brugge organiseert een  samenetentje’ op vrijdag 6 mei vanaf 18.30 u. in de Romerozaal, Brugge. Samen tafelen is altijd aangenaam, kan het engagement versterken en fris leven inblazen. Inschrijven en meer inlichtingen via regiobrugge@grootoudersvoorhetklimaat.be.

·      Op vrijdag 6 mei organiseert de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen de studiedag Woonforum in het Convention Center in Antwerpen (naast de Zoo). Tijdens deze voormiddag vindt een debatprogramma plaats waarin de thema’s klimaat, armoede en woonmaatschappijen aan bod komen. Nadien volgt er een lunch en is er tijd om te netwerken.

·      Op zondag 8 mei vindt het Klimaatfestival Gent aan Zee plaats, waaraan GvK RegioGent actief meewerkt. Het actieve GvK-team verwelkomt je graag in de Klimaattent, maar nog heel wat andere organisaties zullen her en der hun stek hebben.

·      Ouderenvereniging OKRA en GvK Limburg hebben de handen in elkaar geslagen voor (1) twee kruidenwandelingen o.l.v. een herboriste op 11 en 20 mei, en (2) twee klimaatwandelingen o.l.v. een gids op 15 mei en 14 juni. Meer info in onze agendarubriek.

·      Op donderdag 12 mei om 20.00 u. stelt Steven Vromman in Mechelen zijn boek Amor Mundi voor; een organisatie van Hummus en Klimaan; meer info.

·      Het volgende GvK-webinar vindt op 16 mei om 11.00 u. plaats met Ignace Schops over: ‘Landschapsparken, een zegen voor biodiversiteit en klimaat’. Meer info en inschrijven.

·      Het GvK-webinar met Prof. Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde en duurzaamheid en medeoprichter van de klimaatorganisatie Urgenda, is verplaatst naar 13 juni om 11.00 u. Meer info en inschrijven.

 

Klimaatacties

 

Movement Assembly  van Fridays for Future Antwerpen

Fridays for Future Antwerpen (FFA), een klimaatorganisatie door en voor jongeren, nodigt je graag uit op haar eerste Movement Assembly op vrijdag 29 april om 19.00 u. in de Peperfabriek. Het wordt een gezellige avond waarop FFA zoveel mogelijk mensen wil bijeen brengen om elkaar beter te leren kennen, te ontdekken waar iedereen mee bezig is en wat we samen kunnen doen. Een aantal sprekers vertellen over hun interessante projecten.vVoor deze eerste Movement Assembly organiseert FFA een echte Marokkaanse Iftar: traditionele lekkernijen, muziek en een geweldige sfeer. Wie komt, stuurt best een seintje naar fff.antwerpen@gmail.com.

 

Lentewandeling in Hobokense Polder

Samen met 1.972 anderen tekende GvK bezwaar aan tegen de inplanting van een 45 m hoge CMB-campus in de Hobokense polder. Om nader kennis te maken met deze polder en haar uitzonderlijke soortenrijkdom organiseert Gvk-Antwerpen er een geleide natuurwandeling. Luk Smets, Natuurpuntbeheerder van de Hobokense polder, leidt ons door dit stuk bedreigde open ruimte. Afspraak op dinsdag 3 mei om 14 uur aan Taverne De Schorren. Inschrijven kan bij: antwerpen@gvhk.be.

 

Maai mei niet

In zijn blog staat GvK-covoorzitter Hugo Van Dienderen stil bij de oproep aan eigenaars van tuinen en openbare besturen om hun grasveld in de maand mei niet te maaien. Er zijn heel veel goede redenen om mee te doen aan de actie die onder andere de biodiversiteit ten goede komt. Hij hoopt dat de actie dit jaar nog succesvoller wordt dan vorig jaar toen 60 steden en gemeenten zich inschreven en samen 853.000 hectare openbaar grasveld in mei ongemaaid lieten.

 

Wat is de meest brutale fossiele reclame van het jaar?

In het kader van zijn campagne tegen fossiele brandstoffen organiseert Greenpeace tot 8 mei een wedstrijd om de meest misleidende en absurde fossiele reclame te nomineren en te verkiezen. We kunnen niet langer reclame aanvaarden die oorlogen aanwakkert en het klimaat schade toebrengt.

 

Vergunning voor ISVAG-verbrandingsoven definitief van de baan

Het nieuws is al een week oud, maar te betekenisvol om er niet kort op terug te komen: de Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft de vergunning voor de ISVAG-verbrandingsoven vernietigd. Daarmee komt een einde aan een controverse die reeds lang aansleept. De beslissing van de Raad geeft de milieubeweging gelijk. Je kan hier de reactie van de beleidsexpert van BBL lezen die zich over dit dossier heeft gebogen.

De Vlaamse minister van Omgeving, die ondanks het negatieve advies toch een nieuwe vergunning had kunnen uitreiken, heeft het advies van de Raad voor Vergunningsbetwistingen gevolgd en de vergunning geweigerd. Het huiswerk moet opnieuw gebeuren, lichtte ze toe. Het is aan de initiatiefnemer om het dossier opnieuw te bekijken, alle alternatieven te onderzoeken en een nieuwe aanvraag uit te werken.

 

Recht op lucht komt op straat

Samen met een dozijn andere organisaties roept Recht op Lucht op tot deelname aan de actieweek ‘Welkom op straat’ van 13 tot 22 mei. De actie wil meebouwen aan een stad die meer plaats maakt voor zijn bewoners, van alle kleur, leeftijd of geaardheid. Een stad met buurten die klaar zijn voor de klimaatverandering, met straten die veilig zijn voor kinderen en bruisen van leven, waar fietsers en voetgangers de plaats krijgen die ze verdienen. Straten waar iedereen zich welkom kan voelen.

 

Rivier van mensen

Op zondag 15 mei van 13.30 u. tot 14.30 u. vindt de actie ‘Rivier van mensen’ plaats langs de oevers van de Vesder. Met de actie willen de deelnemers zich op respectvolle wijze solidair tonen met de regio die vorig jaar zo zwaar door het noodweer werd getroffen. De organisatoren mikken op 20.000 deelnemers voor een indrukwekkende mensenketting als eerbetoon. Grotere groepen kunnen het best een plek afspreken en contact opnemen. Inschrijven voor de mensenketting is verplicht.

 

 

Interessant klimaatnieuws

 

België is nog te afhankelijk van fossiele brandstoffen

Het gezaghebbende Internationaal Energieagenschap (IEA) legt in zijn laatste doorlichting van het Belgische energielandschap de vinger op de zwakheden in het Belgische energiebeleid. In 2020 was onze energievoorziening nog voor 71% afkomstig van fossiele brandstoffen, terwijl hernieuwbare energie slechts 12% van de energiemix uitmaakte. Het aandeel hernieuwbare energie verdubbelde wel de afgelopen tien jaar, maar zorgde amper voor een inperking van de CO2-uitstoot. Anderzijds doet ons land het goed op het vlak van de offshore windindustrie. Het IEA adviseert ons land om te komen met een aangescherpt klimaatplan.

 

Openbaar onderzoek Programmatische Aanpak Stikstof is van start gegaan

De Vlaamse regering biedt zijn burgers de gelegenheid om het ontwerp-PAS (programmatische aanpak stikstof) en het bijhorende milieueffectenrapport (MER) in te kijken. Het PAS wil de depositie van stikstof op speciale beschermingszones terugdringen en een kader bieden voor vergunning- en toestemmingverlening. Het MER onderzoekt de effecten van het PAS op het leefmilieu. Het onderzoek wordt georganiseerd door de Vlaamse gemeenten en loopt nog tot 17 juni. Tijdens het openbaar onderzoek kan je een inspraakreactie indienen bij de gemeenten of een grensoverschrijdende instantie.

 

Tenslotte

 

Ben je hoopvol?

Misschien tegen beter weten in: ja. Ik geloof in wetenschap en techniek. En nog meer in enthousiaste, positieve mensen die het verschil kunnen maken.

 

(Het antwoord van weerman Frank Deboosere op de slotvraag van een interview, in een Vlaams magazine, over de klimaatverandering)

Grootouders voor het klimaat
Kerkstraat 58, 2640 Mortsel
Privacyverklaring

Pas je inschrijving aan/uitschrijven    |    Bekijk online