Nieuwsbrief Grootouders voor het Klimaat (GvK) - 23 december 2021

Beste klimaatgrootouder,


In deze nieuwsbrief krijg je info over de volgende onderwerpen (klik op de titel als je rechtstreeks naar een bepaald onderwerp wil gaan):

·      Milieu- en klimaatorganisaties bereiden juridisch actie voor tegen vergunning voor Ineos-ethaankraker

·      Nieuw initiatief van ‘Onze spaarcenten voor hun toekomst’

·      Nieuws van de GvK-werkgroep Klimaat- en duurzaamheidseducatie

·      Kijk uit naar onze omgekeerde nieuwjaarsbrief

·      Red De Keer!

·      GvK-covoorzitter deelt zijn slaapkamergeheimen

·      Wie is nog op zoek naar een goed voornemen voor 2022?

·      Volgende GvK-webinars

·      Webinarreeks

·      Wat leert ons de zaak tegen Shell?

·      Teachers for Climate zijn teleurgesteld over reactie minister Weyts op hun brief

·      OKRA-magazine schaart zich achter oproep van de Grootouders

·      CurieuzeNeuzen in de tuin: de kracht van onze natuurgebieden

·      Omarm de chaos: een hoopvol boek over de klimaattransitie

·      Boeiende voordracht van David Van Reybrouck

·      Weg van water

 

Milieu- en klimaatorganisaties bereiden juridisch actie voor tegen vergunning voor Ineos-ethaankraker
De provincie Antwerpen heeft vorige week aan het chemiebedrijf Ineos een omgevingsvergunning uitgereikt voor de bouw van een omstreden ethaankraker, het zogenoemde Project One dat in eerste instantie ook nog een andere chemische productie-eenheid omvatte. Milieuactivisten reageren ontgoocheld maar zijn niet verrast: van zodra het echt om zwaarwichtige dossiers of projecten gaat, halen bij onze Vlaamse overheidsinstellingen economische kortetermijnbelangen de bovenhand op toekomstgericht klimaatbeheer. De Provincie heeft aan het toekennen van de vergunning wel de voorwaarde gekoppeld dat de site (maar dus niet de hele productieketen!) binnen tien jaar klimaatneutraal moet zijn. Maar zelfs deze slappe voorwaarde kan worden omzeild via een achterpoortje: indien de technologieën die deze doelstelling moeten helpen realiseren, nog niet op punt staan, hoeft aan de voorwaarde niet te worden voldaan.

Het kan een magere troost zijn dat de reguliere media de ethaankraker in hun berichtgeving als ‘omstreden’ omschreven. Mogen we dit zien als het begin van een omslag in de wijze waarop de goegemeente naar de chemische industrie in het Antwerps havengebied kijkt?

Nog belangrijker is het besef dat de strijd verre van gestreden is. De ethaankraker en de productieketen waarvan die een belangrijke schakel vormt, staan immers dermate haaks op een toekomstgericht klimaatbeleid, dat tegenstanders weinig moeite zullen hebben om erg sterke argumenten te ontwikkelen om de vergunning aan te vechten. Bovendien gaat het ook op financieel en economisch vlak over een erg risicovol project waarbij Vlaanderen, en dus de burger, mee voor de kosten dreigt op te draaien. Je leest er meer over in dit artikel op onze website. Daarin worden de voornaamste argumenten tegen de kraker op een rijtje gezet en een overzicht gegeven van de reacties van onze partnerorganisaties. Samen met 11 andere klimaatorganisaties heeft GvK beslist in beroep te gaan tegen de beslissing van de provincie.

 

GvK in actie

 

Nieuw initiatief van ‘Onze spaarcenten voor hun toekomst’

Vorige week werd onze campagne ‘Onze spaarcenten voor hun toekomst’ bekroond met de EESC-prijs voor het maatschappelijk middenveld. In samenwerking met Goodplanet en met de steun van het Fonds voor Financiële Geletterdheid, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, werkt ons campagneteam momenteel aan een educatief pakket dat bestemd is voor jongeren in het secundair onderwijs. Het doel is de jongeren uitleggen hoe hun spaar- en beleggingsgedrag de druk op de planeet kan verminderen. De campagne wil jongeren en senioren ook aanmoedigen hierover met elkaar in gesprek te gaan. Om dit initiatief goed voor te bereiden, doet het team een oproep tot grootouders om hun kleinkinderen van 15 tot 20 jaar te vragen om een online-enquête in te vullen; dit is de link.

 

Nieuws van de GvK-werkgroep Klimaat- en duurzaamheidseducatie 

De GvK-werkgroep Klimaat- en duurzaamheidseducatie maakte begin van het schooljaar 2021-2022 een heuse doorstart en kreeg vanuit diverse hoeken de bemoedigende boodschap van het bijzondere belang van educatie voor de klimaatbeweging. Sindsdien werden verschillende afgewerkte projecten - zoals het project Actieve hoop, de Wandeling van de Levende planeet en een Lesdossier voor lesgevers economie - doorgespeeld aan de koepels van het Katholiek Onderwijs en het GO!  
Bovendien is de werkgroep in gesprek met
KlasCement (de website van het departement Onderwijs waar leraren lesmateriaal en inspiratie delen) om informatie van onze website te delen.

 

Kijk uit naar onze omgekeerde nieuwjaarsbrief

In 2020 publiceerden we onze eerste 'omgekeerde nieuwjaarsbrief', een nieuwjaarsbrief van Grootouders aan hun kleinkinderen. Hij werd toen geschreven en gelezen door jeugdauteur en GvK-ambassadeur Marc de Bel. We haalden er toen zelfs het vrt-journaal mee. In 2021 las jeugdauteur en ambassadeur Linda Van Mieghem haar brief voor. De omgekeerde nieuwjaarsbrief voor deze jaarwende ligt al klaar: bekijk hem vanaf 1 januari 2022 op onze website (grootoudersvoorhetklimaat.be) of onze sociale media. Tot dan verklappen we niets - maar we zijn wel enthousiast!

 

Red De Keer!

De Keer is een grote open ruimte tussen het Albertkanaal en de E313, omringd door de woonkernen van een aantal gemeenten in de Antwerpse oostelijke rand. De Vlaamse regering wil De Keer nu herbestemmen voor industrieel gebruik. Dat kadert ze in het ENA-plan (Economisch Netwerk Albertkanaal) dat de kanaalzone tussen Antwerpen en Limburg wil ontwikkelen tot proxihavens. Nochtans is er in de haven nog ruimschoots industriegrond beschikbaar. De actiegroep Red De Keer verzet zich tegen die plannen, ook al omdat De Keer een erg belangrijke rol speelt in de waterbuffering en verkoeling in de regio – recent onderzoek bevestigt overigens de vitale rol van natte natuurgebieden (zie verder in deze nieuwsbrief). Bezoekers en wandelaars in De Keer waarderen de rust en de prachtige natuur en pleiten eveneens voor een behoud van het gebied. GvK heeft zich bij het protest aangesloten. Je leest er hier meer over en je kan ook de petitie tekenen voor de definitieve schrapping van de plannen. Meer info vind je in deze presentatie georganiseerd voor Gvk-Antwerpen. 

 

GvK-covoorzitter deelt zijn slaapkamergeheimen

Als burgerbeweging draagt GvK transparantie hoog in haar vaandel. In een gesmaakte poging om dit principe consequent toe te passen, deelt een van onze covoorzitters ons via zijn blog zijn slaapkamergeheimen met ons. Beschouw het als een mooi kerstcadeau, veel origineler en authentieker dan wat de geschreven en audiovisuele media voor jou in petto hebben en voel je niet te beroerd om in de voetsporen van onze covoorzitter te treden!

 

Wie is nog op zoek naar een goed voornemen voor 2022?

GvK krijgt in normale tijden veel aanvragen voor presentaties. In de komende maanden willen we ons aanbod actualiseren en ook nadenken over aangepaste werkvormen. Ben je geïnteresseerd om je klimaatengagement concreet vorm te geven? Sluit dan aan bij de werkgroep die in januari van start zal gaan. Geïnteresseerden kunnen zich melden en/of meer inlichtingen krijgen door te mailen naar kempen@grootoudersvoorhetklimaat.be.

 

Webinars 

 

Volgende GvK-webinars

Noteer alvast de datum van de eerste webinars van 2022 in je agenda:

·      op 17 januari om 11.00 u. zal Marc Peetermans het hebben over de mogelijkheden om auto’s die op fossiele brandstof rijden om te bouwen tot elektrische auto’s. Meer info en mogelijkheid tot inschrijven.

·      op 31 januari om 15.00 u. komt Babs Verhoeve aan het woord over ‘Ecocide in het strafrecht’; Babs is milieujuriste met een ruime internationale ervaring. Meer info en inschrijven.

·      in februari willen we aandacht besteden aan het openbaar vervoer. Noteer alvast volgende data in je agenda: op 14 februari om 11.00 u. zal Miguel Vertriest het hebben over duurzame mobiliteit en op 21 februari om 11.00 u. hebben we Stefan Stynen te gast, de voorzitter van TreinTramBus; hij zal het hebben over buitenlandse inspiratie voor De Lijn. Meer info volgt later.

 

Webinarreeks

“De uitdaging van een donuteconomie. Van een autonome markt naar een ingebedde economie” wordt georganiseerd door Broederlijk Delen, de Leerstoel Economie van de Hoop en UCSIA, in samenwerking met De Transformisten. In drie webinars wordt nader ingegaan op de rollen van de markt, de gemeenschapseconomie en de staat. Het laatste synthesewebinar vindt plaats op 20 januari om 19.30 u. en wil ingaan op de vraag welke nieuwe verhouding tussen markt en staat tot stand kan komen om de uitdaging van een donuteconomie mee te realiseren. Meer info en inschrijven.

 

Elektrificatie van de mobiliteit

Onder deze titel organiseert de FRDO (Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling) op 17 januari om 14.00 u. een webinar over de belangrijkste resultaten van een studie over de behoefte aan elektrificatie van de mobiliteit en de daarmee samenhangende economische, ecologische en sociale gevolgen. Meer info en inschrijven.

 

Wat leert ons de zaak tegen Shell?

Op 18 januari om 15.00 u. verzorgt Roger Cox een webinar waarin hij terugkijkt op de historisch erg belangrijke Shell-zaak, waarin de rechter het bedrijf oplegde om zijn uitstoot drastisch te verminderen. Meer info en mogelijkheid tot inschrijven.

 

Andere klimaatacties

 

Teachers for Climate zijn teleurgesteld over reactie minister Weyts op hun brief

Kort na de klimaatconferentie in Glasgow schreven de Teachers for Climate een open brief aan hun onderwijsminister. Daarin betreuren ze dat de Vlaamse regering op de rem staat op het vlak van klimaatinspanningen terwijl ze er tegelijk naar streeft om ons onderwijs tot de wereldtop te laten behoren. Een aantal grootouders, velen onder hen voormalige leerkrachten, ondertekenden de brief. Intussen hebben de teachers het antwoord van de Minister ontvangen. Velen onder hen voelen zich teleurgesteld door de reactie van de minister en ook GvK is van oordeel dat die reactie van weinig visie en durf getuigt en een deel van de verantwoordelijkheid doorschuift naar de voor klimaat bevoegde collega-minister.

 

OKRA-magazine schaart zich achter oproep van de Grootouders

Mark De Soete, Algemeen Directeur van de seniorenorganisatie OKRA, schaart zich in het editoriaal van het laatste nummer van het OKRA-magazine achter de GvK-oproep voor een structureel, doordacht en haalbaar klimaatbeleid. In het artikel dat we op onze website hebben overgenomen, schetst Mark hoe OKRA al een hele weg heeft afgelegd en nu mee ijvert voor een ambitieuze klimaatwet die onder meer de uitvoering van onze klimaatengagementen moet waarborgen.

 

CurieuzeNeuzen in de tuin: de kracht van onze natuurgebieden

Recent werden de resultaten bekend van een onderzoek naar hitte, droogte en zware neerslag in 4.400 meetlocaties in Vlaanderen. 200 van die locaties bevonden zich in 50 natte natuurgebieden van Natuurpunt in de provincie Antwerpen. Uit het onderzoek blijkt dat deze natuurgebieden en gewone tuinen elkaar aanvullen en hoe ze samen cruciale functies vervullen bij zware regenval, droogte en hitte. De omvang van de positieve effecten is aanzienlijk; je leest er meer over in deze samenvatting van het onderzoek.

  

Tenslotte

 

Omarm de chaos: een hoopvol boek over de klimaattransitie

GvK-ambassadeur Jan Stel bespreekt op onze website dit boek van Jan Rotmans en Mischa Verheijden. Ondanks de vele ontgoochelingen en de gevoelens van onmacht die we als klimaatactivisten ervaren, is er hoop dat alle stukjes van de complexe legpuzzel van de duurzaamheidstransitie uiteindelijk op de juiste plaats vallen. Dat is althans wat de auteurs met dit boek willen aantonen. Meer info.

 

Boeiende voordracht van David Van Reybrouck

Een tiental dagen geleden verzorgde David Van Reybrouck de in Nederland prestigieuze 50e Huizinga-lezing. Het werd een indrukwekkend en aangrijpend verhaal waarin hij zijn visie op kolonisatie verbreedde tot de wijze waarop we vandaag de toekomst van de generaties na ons koloniseren. Je kan de lezing hier opnieuw bekijken.

 

Weg van water

Is er nu eigenlijk te veel of te weinig water? Hoe kunnen we waterproblemen beter begrijpen en voorkomen? Dit boeiende boek neemt ons mee langs de weg die water volgt en houdt halt bij elke etappe van de watercyclus. Meer info.

 

 

Tussen Kerst en Nieuwjaar nemen we vakantie. Allen een fijne kersttijd toegewenst!

Grootouders voor het klimaat
Kerkstraat 58, 2640 Mortsel
Privacyverklaring

Pas je inschrijving aan/uitschrijven    |    Bekijk online