Nieuwsbrief Grootouders voor het Klimaat (GvK) - 18 november 2021

Beste klimaatgrootouder,
 

In deze nieuwsbrief krijg je info over volgende onderwerpen (klik op de titel als je rechtstreeks naar een bepaald onderwerp wil gaan):

·      Resultaten van de klimaatconferentie blijven onder de verwachtingen

·      Noortje Niesbauer GvK-ambassadeur

·      Wat houdt jullie tegen, Brugse gemeenteraadsleden?

·      Oorlog, vrede en klimaatverandering

·      Stappen voor Glasgow, een terugblik

·      Tweede GvK-doorgroeidag wordt uitgesteld

·      Volgende GvK-webinars

·      FRDO-initiatieven

·      Colloquium Minaraad

·      Klimaatzaak gaat in beroep

·      Vlaamse leerkrachten en professoren sturen open brief naar hun minister

·      Boekvoorstelling Tine Hens

·      Afsluiting kopzorgen-campagne Vlora

 

Resultaten van de klimaatconferentie blijven onder de verwachtingen

De klimaatconferentie COP 26 in Glasgow werd eind vorige week afgesloten, zoals gewoonlijk enkele dagen later dan voorzien. De vertraging had onder meer te maken met de moeilijkheden om een compromis te bereiken onder de deelnemende landen die alle met de eindtekst akkoord moesten gaan.

Zoals verwacht kwamen er uiteenlopende reacties op het eindresultaat, al was er wel grote eenstemmigheid over de rol die België heeft gespeeld. Vooral de Vlaamse regering werd geviseerd omdat bij haar de urgentie van de klimaatransitie blijkbaar nog altijd niet is doorgedrongen. Wat houdt haar tegen? Luistert ze te veel naar bepaalde belangen die haar tegenhouden te doen wat van haar verwacht wordt in het belang van ons allemaal? Door de Vlaamse houding kon België pas op het einde akkoord gaan met de toetreding van de Europese Unie tot de ‘high ambition coalition’, een coalitie van landen voor hogere klimaatambitie. België zelf treedt niet toe tot deze coalitie – want Vlaanderen, een van de rijkste regio’s ter wereld, bleef zich daartegen verzetten. Tijdens de conferentie werd ook bekend dat België in vergelijking met vorig jaar negen plaatsen heeft verloren in de ranking die de klimaatprestaties van 60 landen meet.

Er waren dus redenen genoeg om zich als Belg, en zeker als Vlaming, beschaamd te voelen. Dat lieten leden van de Klimaatcoalitie en Youth for Climate ook blijken via een opmerkelijke actie in Glasgow: België, je zet ons voor schut.

GvK heeft zijn ambassadeurs gevraagd om kort hun reacties op de resultaten van de conferentie te laten kennen – je vindt een aantal van hun quotes die we dagelijks publiceren op onze facebook account: NA Glasgow. Ook op onze website gaan we hier aandacht aan besteden. Too little, too late, stelden veel ambassadeurs als zij naar de uitkomsten van COP 26 verwezen. En intussen schuiven de jaren voorbij, terwijl tijd een cruciale factor is. Vanuit hun eigen expertise en ervaring gaven onze ambassadeurs hun visie, wat soms pittige quotes opleverde! Laat er jou de komende tijd door verrassen. En GvK-ambassadeur Toon Van den Brempt laat ons in een blog delen in zijn droefheid om het resultaat van de conferentie. 

 

Maar onze hoop verliezen, doen we niet. Een klimaatactivist verwoordde het als volgt: ‘Wat mij hoop geeft is niet wat overheden gedaan hebben, maar wat wíj́ gedaan hebben’. Samen met duizenden activisten en vastberaden onderhandelaars uit kwetsbare landen hebben we gestreden voor onze mooie planeet en haar inwoners. En die strijd heeft een aantal belangrijke successen gerealiseerd.' Meer info.

 

Nieuwe GvK-ambassadeur

 

Noortje Niesbauer GvK-ambassadeur

We zijn erg blij dat we jou via deze nieuwsbrief Noortje Niesbauer kunnen voorstellen als GvK-ambassadeur. Ze is filosoof en heeft in haar rijke leven als docent haar inspiratie op velen overgedragen. Noortje was ook medeoprichter van de burgerbeweging stRaten-generaal in Antwerpen. Haar motivatie om GvK-ambassadeur te worden, heeft ze in een mooie tekst beschreven. Ze heeft het onder meer over ‘amor mundi’, de liefde van en voor de wereld. Welkom Noortje!

 

GvK in actie

 

Wat houdt jullie tegen, Brugse gemeenteraadsleden?

GvK Regio Brugge roept de gemeenteraad op om zo snel mogelijk met een goed uitgewerkt klimaatplan voor de dag de komen, mét alle benodigde middelen om dit plan uit te voeren. Maandagavond 29 november om 17.30 u. komen de actievoerders samen aan de Burg om een erehaag te vormen voor de raadsleden die om 18.00 u. aan hun gemeenteraad beginnen. Je bent hartelijk welkom om de actie te steunen en zo je bezorgdheid te delen omwille van het uitblijven van het stedelijk klimaatplan. Meer info.

 

Oorlog, vrede en klimaatverandering

Op 11 november herdachten we het einde van de eerste wereldoorlog. Een GvK’ster vond in die herdenking een goede aanleiding om dieper in te gaan op de relatie tussen klimaatverandering en vrede en veiligheid. Oorlogen hebben immers ook desastreuze effecten op milieu en klimaat. En studies hebben verder aangetoond dat de klimaatverandering op haar beurt een bedreiging vormt voor de veiligheid en vrede in gebieden die al sterk lijden onder de klimaatcrisis. Meer info.

 

Stappen voor Glasgow, een terugblik

De GvK-klimaatstappers zijn intussen bijna drie weken thuis. Het werd dus tijd voor een terugblik door onze vaste chroniqueur-stapper die tijdens de tocht dagelijks uit Schotland rapporteerde. Hij zoomt vooral in op het complexe voorbereidingsproces dat geheel vanuit België moest plaatsvinden, maar niettemin de stappers voor onaangename verrassingen heeft behoed en voor hen een prachtige tocht heeft uitgetekend. De groep stappers kan er hun groepsleider Luc niet genoeg voor bedanken. Zijn noeste werk steekt schril af tegen het haastwerk van de Vlaamse regering in aanloop naar de klimaatconferentie, of, zoals Luc zelf zegt: ‘Het klimaatakkoord van de Vlaamse regering doet mij denken aan de leerling die zijn huistaak tijdens de speeltijd maakt omdat hij de avond voordien moest gaan voetballen.’ Meer info (scroll door naar het einde van dit lange artikel).

 

Tweede GvK-doorgroeidag wordt uitgesteld

Op 10 december wilden we onze tweede doorgroeidag organiseren. Intussen is de covidsituatie evenwel dermate verslechterd dat we het niet verantwoord vinden om die dag op de voorgestelde datum te laten doorgaan. Van zodra de covidhemel is opgeklaard, zullen we een nieuwe poging wagen.

 

Webinars en seminaries        

 

Volgende GvK-webinars

Op 22 november om 11.00 u. verzorgt GvK-ambassadeur Dirk Vansintjan het webinar: Wat na Glasgow?’. Dirk volgde de hele conferentie en is dus goed geplaatst zijn om zijn inzichten met ons te delen. Meer info en inschrijven.

Op 13 december om 11.00 u. staat Prof. Em. Dirk Avonts ons te woord in een webinar over Luchtvervuiling en klimaat’. Hij heeft mee de problematiek van de luchtvervuiling op de kaart gezet, onder meer via zijn engagement in de Antwerpse burgerbeweging Ademloos. Meer info en inschrijven.

Vorige maandag verzorgde Heleen De Smet (BBL) een webinar met als titel: ‘Naar meer plantaardig voedsel’. Wie het webinar gemist heeft, kan het hier herbekijken. In onze agenda vind je een link naar alle door GvK en partners georganiseerde webinars.

 

FRDO-initiatieven

Op 25 november om 10.00 u. organiseert de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) een webinar met als titel #HacktheFuture - Klimaatcommunicatie voor en door Jongeren. De jongerenorganisaties binnen de FRDO zullen er hun aanbevelingen omtrent klimaatcommunicatie voor en door jongeren voorstellen en daarover dialogeren met experten en FRDO-stakeholders. Meer info en de mogelijkheid tot inschrijven (digitaal en fysiek) vind je hier.

Op 30 november en 1 december, telkens van 10.00 u. tot 13.00 u., organiseert de FRDO twee seminaries onder de hoofding: Financiën afstemmen op duurzame ontwikkeling: welke rol voor overheden en de financiële sector? Meer info en de mogelijkheid tot inschrijven voor deze fysieke bijeenkomsten vind je hier.

 

Colloquium Minaraad      

Naar aanleiding van 30 jaar Minaraad (Milieu- en Natuurraad Vlaanderen) organiseert deze raad op 16 december in het Vlaams parlement een colloquium met als titel: ‘Adaptatie: zowel infrastructuur als beleidscultuur’. Meer info en inschrijven.

 

Andere klimaatacties

 

Klimaatzaak gaat in beroep

In juni van dit jaar won Klimaatzaak de rechtszaak die het had ingespannen tegen de vier regeringen van ons land. De rechter oordeelde dat deze regeringen de grondrechten van hun burgers schonden. Door de noodzakelijke maatregelen tegen de gevolgen van de klimaatverandering niet te nemen, schonden de regeringen niet alleen hun maatschappelijke zorgplicht, maar ook de mensenrechten van de burgers van ons land. De rechter legde de regeringen echter geen bindende doelstellingen op.  

Tot nu toe heeft geen enkele van die regeringen ook maar enig gevolg gegeven aan deze uitspraak, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Duitsland waar kanselier Merkel dadelijk na een voor haar regering nadelige uitspraak dadelijk maatregelen begon te nemen. Klimaatzaak heeft daarom beslist in beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter met de vraag om de overheden bindende doelstellingen op te leggen om de schadelijke uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Als je dat tot nu toe nog niet hebt gedaan, kan je ook Klimaatzaak financieel en moreel ondersteunen. Meer info.

 

Vlaamse leerkrachten en professoren sturen open brief naar hun minister

In deze open brief betogen zij dat ons onderwijs aan de wereldtop wil staan, maar tegelijk op de rem gaat staan wat betreft zijn klimaatinspanningen. Ze spreken hun teleurstelling uit over het gebrek aan ambitie dat ons land heeft getoond op de klimaatconferentie en over de bedenkelijke rol die Vlaanderen heeft gespeeld in de bepaling van de Belgische positie en engagement op de conferentie. Hoe kan een regering enerzijds onderwijs ambiëren dat aan de wereldtop moet staan terwijl anderzijds de 1,6 miljoen leerlingen door het Vlaamse beleid steeds minder kansen krijgen op een leefbare toekomst? Meer info.

 

Tenslotte

 

Boekvoorstelling Tine Hens

Tine Hens, erg gewaardeerd om haar artikels over het klimaat, heeft een boek geschreven met als titel: Het is allemaal de schuld van de Chinezen!. Op vrijdag 26 november wordt het boek voorgesteld in Bibliotheek Permeke te Antwerpen en op 30 november is er een voorstelling in CAMPO te Gent. Beide voorstellingen starten om 20.00 u.
In dit even speelse als ernstige boek gaat Tine Hens in tegen misinformatie over klimaatverandering. Van ‘We kunnen er toch niets meer aan doen’ en ‘Wij zijn te klein om het verschil te maken’ tot ‘Het klimaat is altíjd veranderd!’ en ‘We gaan toch niet terug naar de middeleeuwen?’. Een bespreking van het boek vind je hier

 

Afsluiting kopzorgen-campagne Vlora

Als seniorenvereniging willen we warme aandacht vragen voor de afsluiting van de kopzorgen-campagne van Vlora, de Vlaamse Ouderenraad die verschillende initiatieven van GvK steunt. Deze campagne loopt weldra ten einde en zal beleidsvoorstellen lanceren die de geestelijke gezondheidszorg voor ouderen naar een hoger niveau moeten tillen. Meer info.

 

 

 Tot volgende week !

 

 

Grootouders voor het klimaat
Kerkstraat 58, 2640 Mortsel
Privcacyverklaring

Pas je inschrijving aan/uitschrijven    |    Bekijk online