Nieuwsbrief Grootouders voor het Klimaat (GvK) - 4 november 2021

Beste klimaatgrootouder,

 

In deze nieuwsbrief krijg je info over volgende onderwerpen (klik op de titel als je rechtstreeks naar een bepaald onderwerp wil gaan):

·      De klimaatconferentie is van start gegaan …

·      … terwijl Vlaanderen weerom een belabberd figuur slaat

·      March for Future: twintig grootouders stapten van Edinburgh naar Glasgow

·      Klimaatmars in Genk

·      Save the date: GvK organiseert een tweede doorgroeidag op 10 december

·      Volgende GvK-webinars

·      FRDO-initiatieven

·      Noodoproep voor klimaatactie van Greta Thunberg

·      Inzake het klimaat komen we op onbekend terrein

·      Klimaatverandering zal spanningen in de wereld aanzienlijk doen toenemen

·      Hernieuwbare diesel

·      Sponsor deelname delegatie Youth for Climate aan klimaatconferentie!

 

De klimaatconferentie is van start gegaan …
Vorige zondag is de klimaatconferentie COP 26 in Glasgow van start gegaan. Sommigen hebben hooggespannen verwachtingen, anderen, waaronder veel jongeren schijnen – de meeste voorbije COP’s indachtig – hun vertrouwen in dit soort evenementen voorgoed te hebben verloren. Als GvK denken we er niet aan om de strijd voor een leefbare wereld voor onze kinderen en kleinkinderen op te geven. Niettemin denken we dat de resultaten altijd te pover zulllen zijn in het licht van de hoogdringendheid en de omvang van deze door de mens veroorzaakte crisis. Het armzalig resultaat, vorige week, van de samenkomst van de G20 voorspelt alvast niet veel goeds. Meer info.

Wie de inleidende speeches bij de start van deze COP heeft gehoord of gezien, mag alvast zijn hoed afdoen voor de competente tekstschrijvers en de mooie gladde speeches die ze hebben afgeleverd. Maar als we die verklaringen vergelijken met de zeer teleurstellend resultaten op het terrein, is een gezonde dosis scepsis op zijn plaats.

Intussen raken de eerste resultaten van de top bekend. Vanaf 2030 (maar niet eerder) komt er een einde aan de ontbossing; meer dan 100 wereldleiders van landen die meer dan 85% van de bosoppervlakte herbergen, hebben dit akkoord getekend. Met dit akkoord kunnen ze echter nog een decennium lang zonder scrupules bossen vernietigen. En er is onvoldoende geld om te plannen te realiseren. Meer info. Een ander akkoord waartoe meer dan 100 landen zich al hebben verbonden is om op korte termijn de uitstoot van methaan veel beter op te volgen en sterk te verminderen. Methaan is het tweede broeikasgas na CO2, maar een stuk krachtiger. Meer info.

… terwijl Vlaanderen weerom een belabberd figuur slaat

Intussen is Vlaanderen getuige van een beschamend spektakel. Vier dagen na de start van de conferentie heeft de Vlaamse regering nog steeds geen akkoord bereikt over haar klimaatplannen. Het zegt veel over de plaats die het klimaat inneemt op het prioriteitenlijstje van onze regering – de luie leerling is te laat met zijn huiswerk en dat is niet voor de eerste keer. Weerom slaat Vlaanderen internationaal een modderfiguur.

Hoewel de plannen die op tafel liggen van weinig ambitie getuigen en niet voldoen aan de verwachtingen van Europa, blijkt het aartsmoeilijk om rond dit minimumprogramma een akkoord te bereiken. Helaas moeten we vaststellen dat voor elke partij het hemd van de eigen achterban nader is dan de gemeenschappelijke rok. Een beschamende vaststelling op het ogenblik dat de wereldgemeenschap voor de grootste mondiale uitdaging ooit staat. En als er straks voor de schone schijn en onder tijdsdruk een halfslachtig akkoord uit de bus komt waarmee onze klimaatminister op het vliegtuig richting Glasgow kan stappen, zullen we ons kunnen afvragen wat er van dit akkoord uiteindelijk terecht zal komen. Als GvK kijken we dit spektakel diep ontgoocheld en verbolgen aan. We willen onze politici daarbij nog eens herinneren aan onze Dringende oproep aan de politiek die we hebben ondertekend samen met 12 andere organisaties die overwegend senioren vertegenwoordigen.

Wie nog op zoek is naar meer achtergrondinformatie over de klimaatconferentie, verwijzen we graag naar ons interview met Jos Delbeke, die o.m. 8 jaar directeur-generaal voor het klimaat is geweest bij de Europese Commissie, en de bijdrage ‘COPzorgen’ van GvK-ambassadeur Jan Stel.

 

GvK in actie

March for Future: twintig grootouders stapten van Edinburgh naar Glasgow

Vorige week trokken 20 grootouders naar Schotland voor hun March for Future. Hun tocht begon aan het Luxemburgplein in Brussel, voor het standbeeld van John Cockerill, een van de grondleggers van de ijzer- en staalindustrie in België. Met veel zin voor symboliek stonden ze zes dagen later in Glasgow bij het standbeeld van James Watt, die de stoommachine perfectioneerde. Beide historische figuren hadden economische drijfveren. De leiders van toen geloofden immers in technologie en daarmee in vooruitgang. In de vaart der volkeren konden zij zich niet realiseren wat de keerzijde van hun werk uiteindelijk zou betekenen voor onze leefwereld en onze toekomst. Zouden beiden zich nu niet in hun graf omdraaien als ze wisten wat ze hebben teweeggebracht met hun grote ijver voor economische vooruitgang?

Intussen zijn de twintig grootouders-stappers veilig en wel teruggekeerd. Je kan hun wedervaren nalezen op onze specifieke webpagina. Door vroeg – een week voor de start van de conferentie – op stap te gaan, zijn ze erin geslaagd media-aandacht te trekken en zo de urgentie en opportuniteiten van deze conferentie bij de bevolking beter bekend te maken. GvK en de stappers werden positief verrast door de grote media-aandacht die ze aantrokken, zowel in de Belgische als in de internationale pers – ja, de stappers hebben zelfs het UN-nieuws gehaald! Onderweg hadden ze interessante internationale contacten met andere stappers en de vele positieve reacties op het thuisfront deden deugd aan het hart. De stappers hebben het gevoel een steen in de rivier te hebben verlegd voor de komende generaties en smeden al wilde plannen voor een gelijkaardig initiatief in België. Na een reis met diepgaande indrukken, kijken ze met fierheid en een tikje weemoed terug op vorige week: ‘De ziel komt achterna na een bijzondere reis.

 

Klimaatmars in Genk

Naar aanleiding van de klimaatconferentie in Glasgow organiseert GvK-Limburg op 10 november om 14.00 u. een klimaatmars in Genk, waartoe iedereen die het klimaat belangrijk vindt uitgenodigd wordt. Aan de slotmanifestatie zullen o.a. Youth for Climate en Stijn Meuris meewerken. Meer info.

 

Save the date: GvK organiseert een tweede doorgroeidag op 10 december

GvK heeft als beweging de coronacrisis goed doorstaan door in te zetten op digitale communicatie en overleg. Nu we fysiek weer kunnen samenkomen, willen we ons op een doorgroeidag bezinnen over onze werking. Als datum hebben we gekozen voor vrijdag 10 december van 10.00 tot 17.00 u. Noteer de datum alvast in je agenda. Meer info volgt later.

 

 

Webinars en seminaries

Volgende GvK-webinars

Op 15 november om 11.00 u. staat Heleen De Smet in voor een webinar met als titel: ‘Naar meer plantaardig voedsel’. Het webinar gaat dieper in op de vraag waarom een verschuiving naar een meer plantaardig voedselpatroon zo belangrijk is. We willen inzoomen op de belangrijkste uitdaging van ons voedselsysteem, met een bijzondere aandacht voor de situatie in Vlaanderen. Meer info en inschrijven.

Op 22 november om 11.00 u. verzorgt GvK-ambassadeur Dirk Vansintjan het webinar: ‘Wat na Glasgow?’. Dirk gaat de hele conferentie volgen en zal dus goed geplaatst zijn om zijn inzichten met ons te delen. Meer info en inschrijven.

In onze agenda vind je een link naar alle door GvK en partners georganiseerde webinars.

 

FRDO-initiatieven

Op 25 november om 10.00 u. organiseert de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) een webinar met als titel #HacktheFuture - Klimaatcommunicatie voor en door Jongeren. De jongerenorganisaties binnen de FRDO zullen er hun aanbevelingen omtrent klimaatcommunicatie voor en door jongeren voorstellen en daarover dialogeren met experten en FRDO-stakeholders. Meer info en de mogelijkheid tot inschrijven (digitaal en fysiek) vind je hier.

Op 30 november en 1 december, telkens van 10.00 u. tot 13.00 u., organiseert de FRDO twee seminaries onder de hoofding: Financiën afstemmen op duurzame ontwikkeling: welke rol voor overheden en de financiële sector? Meer info en de mogelijkheid tot inschrijven voor deze fysieke bijeenkomsten vind je hier.

 

 

Andere klimaatacties

Noodoproep voor klimaatactie van Greta Thunberg

Nu de COP 26 van start is gegaan, vinden er overal ter wereld klimaatacties plaats. We willen hier alleen de oproep aan de wereldleiders signaleren van Greta Thunberg en drie andere jonge klimaatactivisten. Ze voelen zich verraden door de wereldleiders die niet in staat zijn een gepast antwoord te vinden op de klimaatcrisis. Hier kan je hun oproep lezen en mee ondertekenen; meer dan 1,5 miljoen anderen zijn je reeds voorgegaan.

 

 

Interessant klimaatnieuws

Inzake het klimaat komen we op onbekend terrein

Volgens een rapport van de Wereld Meteorologische Organisatie, dat niet toevallig net voor de start van de klimaatconferentie verscheen, waren de jaren tussen 2015 en 2021 waarschijnlijk de warmste ooit geregistreerd. Extreme weerfenomenen worden het nieuwe normaal en veroorzaken zware verliezen, zowel van mensenlevens als kapitaal. De wereld moet zich dringend gaan aanpassen aan de verandering van het klimaat, vooral aan de stijging van de zeespiegel, als we catastrofes willen vermijden. Meer info.

 

Klimaatverandering zal spanningen in de wereld aanzienlijk doen toenemen

Een VS-rapport dat de bevindingen van achttien verschillende inlichtingendiensten verzamelt, brengt voor de VS de mogelijke gevaren van de klimaatcrisis samen. Het rapport ziet drie grote gevaren als de landen er niet in slagen samen te werken. Er zullen vooreerst geopolitieke spanningen optreden over de vraag hoe de nodige uitstootvermindering bereikt moet worden (de huidige COP geeft ons hiervan reeds een voorsmaakje…). Daarnaast zullen de toenemende fysieke effecten van de klimaatverandering tot steeds meer spanningen leiden, zeker als landen stappen ondernemen om hun eigen belangen veilig te stellen. Als derde punt geven de voorspellingen aan dat de intensivering van de klimaateffecten het sterkst zal worden gevoeld in ontwikkelingslanden. Dat zijn de landen die niet alleen het minst tot de crisis hebben bijgedragen maar ook het minst in staat zijn om de gevolgen op te vangen. Dit zal leiden tot grote interne spanningen en vluchtelingen- en migratiestromen op gang brengen. Meer info.

 

Hernieuwbare diesel

Enkele weken gelezen vernamen we dat we momenteel hernieuwbare diesel kunnen tanken, een bericht dat vele wenkbrauwen deed fronsen en een geëngageerde GvK’er in de pen deed kruipen. Zonder al te veel in te gaan op de technische kant van dit verhaal, stelt hij een aantal pertinente vragen. Innovatie is zeker cruciaal als we de gevolgen van de klimaatcrisis effectief willen aanpakken, maar niet elke innovatie draagt daartoe bij. We hebben vooral een systeemverandering nodig waartoe de jongeren ons sinds het prille begin van hun klimaatacties oproepen. Alle initiatieven die niet vertrekken van dat gegeven blijven hopeloos rondjes draaien en brengen ons verder weg van de aanpak die nodig is om de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen te vrijwaren. Meer info.

 

Tenslotte

Sponsor deelname delegatie Youth for Climate aan klimaatconferentie!

Deelnemen aan de klimaatconferentie is een dure zaak. Dat ondervonden onze stappers tijdens hun trip. Ze konden de kosten drukken door ruim op voorhand hun logies te reserveren en via een succesvolle crowdfunding, maar betaalden zelf nog een aanzienlijk bedrag om hun reis waar te maken. Van individuele jongeren en YFC kunnen we niet verwachten dat zij de kosten van hun deelname helemaal dekken. Daarom heeft GvK hen financieel ondersteund en doet we ook een warme oproep om hetzelfde te doen. Dat kan je via deze link.

 

 

 Tot volgende week !

Grootouders voor het klimaat
Kerkstraat 58, 2640 Mortsel
Privcacyverklaring

Pas je inschrijving aan/uitschrijven    |    Bekijk online