Verwelkom onze stappers in Brussel Zuid zond 31 okt 17.45 u

Onze stappers namen zaterdag namiddag 30 okt. in Glasgow deel aan de 'pilgrims procession' van XR Extintion Rebellion. Ze hebben de klimaatjongeren welkom geheten in het station van de Schotse stad. Jongeren uit verschillende Europese landen hadden de speciale trein genomen om net als de #grootoudersvoorhetklimaat het vervuilende vliegen te vermijden.
Onze stappers hebben hun dringende boodschap voor klimaatrechtvaardige maatregelen aan de Belgische delegatie bezorgd. Nu rekenen ze op de jongeren en de andere klimaatactivisten om tijdens de top de druk op de ketel te houden. Zij hebben hun verantwoordelijkheid genomen en met hun voettocht van 100 km het belang van de klimaattop onderstreept.
Radio 1 zendt in 'De Ochtend' morgenvroeg om 7.20u al een interview uit met Mieke Clymans, één van de stappers.  En VTM heeft gefilmd voor het middagjournaal op zondag.

Morgen stappen ze terug op de trein huiswaarts. We kunnen hen niet zonder applaus of bewonderende steun eenzaam richting huis laten gaan.
Het zou mooi zijn ze met een 'ontvangstcomité' te begroeten en wat van hun ervaringen te laten delen. (Ssst... , als verrassing!)

De Eurostar arriveert om 18.00u in Brussel Zuid. We spreken af om 17.45u aan de terminal van de Eurostar. Met hesjes, geen spandoeken.
Zie je het zitten?
Tot morgen?  

Je kan hun wedervaren heel mooi volgen op onze website. En op onze Facebook. Daar kan je onze berichten liken en delen.

Naar meer plantaardig voedsel - webinar met Heleen De Smet

Tijd voor de eiwittransitie!
In dit webinar gaan we dieper in op wat de eiwittransitie precies is en waarom die shift naar een meer plantaardig voedselpatroon zo belangrijk is. We zoomen in op de belangrijkste uitdagingen die ons voedselsysteem kenmerkt, en hebben hierbij bijzondere aandacht voor de Vlaamse situatie. Zorgt een dalende vleesconsumptie voor een dalende productie in Vlaanderen? Kan een circulair voedingssysteem een antwoord bieden? We exploreren oplossingsrichtingen en leggen de link tussen ons voedselsysteem en diverse andere uitdagingen die onze samenleving kenmerkt.

Heleen De Smet, beleidsmedewerker Voeding en Landbouw  bij de Bond Beter Leefmilieu geeft deze webinar. Heleen is gepassioneerd door wat er op uw bord ligt, maar ook door de vraag hoe we onze voeding weer in balans krijgen met het leefmilieu. Zo trekt ze aan de kar van de eiwittransitie, richting meer plantaardig voedsel en pleit ze voor duurzame productieprocessen in de landbouw.

Op de website van de Bond Beter Leefmilieu vind je verschillende artikels van Heleen; interessant om je voor te bereiden.

Webinar met Heleen De Smet op maandag 15 november: wachtkamer vanaf 10.45, start om 11u tot 12 u.

Hier inschrijven 

Als je inschrijft krijg je ten laatste op 14 november de link. Deze webinar is gratis en staat open voor iedereen. Verwittig je netwerk.

Enkele dagen na 15 november vind je de webinar van Heleen (en alle vorige) op het YouTubekanaal van de Grootouders voor het klimaat. Op dat kanaal staan nog andere films i.v.m. klimaat van GvK en anderen. Interessant om eens in te snuisteren…

Wat na Glasgow?
webinar met Dirk Vansintjan

Onze afgevaardigden stappen van Edinburgh naar Glasgow… Daar    wereldleiders van 31 oktober tot 12 november.
Hebben ze de verzuchtingen van zoveel mensen in het Noorden en het Zuiden gehoord? Bieden zij een leefbare toekomst aan onze kinderen en kleinkinderen? Dat vragen we aan Dirk Vansintjan, ambassadeur GvK én voorzitter van de Europese federatie van energiecoöperaties. In die hoedanigheid heeft hij geregeld contact met de Europese instanties. Hij volgt de hele conferentie.

Webinar met Dirk Vansintjan op maandag 22 november: wachtkamer vanaf 10.45, start om 11u tot 12 u.

Hier inschrijven

Als je inschrijft krijg je ten laatste op 21 november de link.

Dirk is één van de stichters van de grootste energiecoöperatie van Vlaanderen, Ecopower. Zijn webinar over Ecopower kan je hier bekijken.

Aanbeveling voor ABC

Als je voor minstens 20 € betalend lid wordt van de Grootouders voor het Klimaat, krijg je het ABC boek  er gratis bij..Regel dit via de website. 
Dank aan de velen die dat al 
deden... Zo geraken we aan middelen om stevig actie te voeren voor de toekomst van alle kleinkinderen. 

Grootouders voor het Klimaat op internet:

Grootouders voor het klimaat
Kerkstraat 58, 2640 Mortsel
Privcacyverklaring

Pas je inschrijving aan/uitschrijven    |    Bekijk online