Nieuwsbrief Grootouders voor het Klimaat (GvK) - 14 oktober 2021

In deze nieuwsbrief krijg je info over volgende onderwerpen (klik op de titel als je rechtstreeks naar een bepaald onderwerp wil gaan):

o   De nationale klimaatbetoging van vorige zondag

o   Onze dringende oproep aan de politiek

o   Ride the tide

o   March for future

o   Debatavond over klimaatrechtvaardigheid.

o   Lanceermoment van de GvK-Actiegroep RegioGent

o   Youth for Climate roept op tot een Global Climate Strike

o   Europees burgerinitiatief om reclame voor fossielebrandstofbedrijven en vervuilende producten te verbieden

o   Volgende GvK-webinar

o   Extreme hittegolven op zee bedreigen visvangst en kunnen miljoenen banen kosten

o   BBL pleit voor een breed maatschappelijk debat rond de Vlaamse industriële strategie

o   FRDO presenteert zijn advies voor de klimaatconferentie

o   De film over de GvK-plastickeuteljacht

 

De nationale klimaatbetoging van vorige zondag

Vele geëngageerde klimaatgrootouders schakelen deze week een versnelling lager na het vele werk om van de nationale klimaatbetoging van vorige zondag een succes te maken. Hun vermoeidheid weegt echter niet op tegen hun gevoel van tevredenheid na een in vele opzichten geslaagde betoging met ongeveer 50.000 deelnemers. De weergoden waren ons goedgezind en de warme namiddagzon versterkte nog het rijke kleurenpalet van de in veel opzichten erg diverse betoging. Misschien zijn ‘kleur’ en ‘diversiteit’ wel de meest treffende termen om de betoging te beschrijven. We vormden een bonte menigte: jong en oud, Waal, Vlaming en Brusselaar, doodgewone burger en personaliteit – allen stapten we op in grote verbondenheid én met respect voor elkaars eisen en bekommernissen. Onder de betogers ontdekten we vele jongeren met borden die opriepen tot systeemverandering.

GvK was prominent en zichtbaar aanwezig op de nationale betoging. Een ijverige GvK’er telde aan onze verzamelplaats aan de Financietoren meer dan 500 leden van GvK en van onze zusterorganisatie Grands-Parents pour le Climat. We hebben ook 18 GvK-ambassadeurs gespot en onze infostand in het Jubelpark, aan het eindpunt van de betoging, werd druk bezocht. Hier lees je het verslag van onze websiteredactie.

Hoe sterk de roep van de klimaatbetogers tot in de cenakels van het federale begrotingsconclaaf is doorgedrongen, is moeilijk te achterhalen. Duidelijk is dat onze politieke leiders zich over een aantal klimaatmaatregelen hebben gebogen en het is veelzeggend dat grote delen van de reguliere pers juist daaraan veel specifieke aandacht hebben besteed. De klassieke tegenstanders van een prominent klimaatbeleid houden intussen de tanden stijf op elkaar. De regeringsrespons op de klimaatcrisis is voor vele klimaatactivisten evenwel niet ambitieus genoeg. Anderen zien de uitkomsten van de huidige begrotingsronde vooral als het begin­ van een betekenisvolle omslag. De klimaatconferentie COP 26 die binnen enkele weken in Glasgow van start gaat, zal alvast uitwijzen of België zich in de ‘kop van het peloton’ wil plaatsen (een eis van de betoging) als het op klimaatmaatregelen aankomt.

 

GvK in actie


Onze dringende oproep aan de politiek

Aan de vooravond van de klimaatconferentie lanceert GvK, en 13 ouderenorganisaties met ons, een dringende oproep aan de samenleving en met name de overheid om radicale maatregelen te nemen om de doelstelling van het Akkoord van Parijs te realiseren. De klimaatconferentie van Glasgow biedt daartoe een unieke kans.

 

Ride the tide

Ride the Tide, de naam waaronder Climate Express langs de overstromingslijn van 2100 fietste, is een succes geworden. Er fietsten aardig wat GvK'ers mee en op verschillende plaatsen werd, op initiatief van Grootouders van het Klimaat, de groep onthaald door plaatselijke verenigingen en scholen. Een kleurrijk verslag wordt voorbereid.

 

March for future

Zes dagen voor de start van de klimaatconferentie (COP 26) in Glasgow die begin november plaatsvindt, vertrekken 20 Grootouders voor een vierdaagse voettocht van Edinburgh naar Glasgow om aan de wereldleiders maatregelen te vragen voor een leefbare toekomst voor de volgende generaties: de March for future (meer info). Kom de stappers uitwuiven op zondag 24 oktober 12.30 op het Luxemburgplein. We hebben daar ook de Klimaatministers, de Europese en Brusselse parlementsleden uitgenodigd. Die krijgen daar onze Dringende oproep aan de politiek overhandigd die verschillende organisaties waaronder de Vlaamse Ouderenraad en de Gezinsbond mee hebben ondertekend. We willen ook een warme oproep doen om de klimaattocht mee te sponsoren; je kan dat hier.

 

Debatavond over klimaatrechtvaardigheid.

GvK-Limburg organiseert in samenwerking met de Noord-Zuidraad van Genk een debatavond over Klimaatrechtvaardigheid op woensdag 20 oktober om 20.00 u. Meer info.

Lanceermoment van de GvK-Actiegroep RegioGent

Op zaterdag 23 oktober om 10.00 u. vindt het lanceermoment plaats van de GvK-Actiegroep RegioGent in de Spaanse Gouverneurswoning. Meer info en aanmelden.

 

 

Klimaatacties

Youth for Climate roept op tot een Global Climate Strike

Vrijdag 22 oktober betogen de jongeren weer over de hele wereld. In België koos Youth for Climate voor twee locaties. In Gent verzamelen ze mét sympathisanten om 12 uur aan de Stadshal voor een betoging die eindigt aan het Sint-Pietersplein. Meer info.

Niet onverwacht viel deze oproep slecht bij de Vlaamse minister van onderwijs, maar hij krijgt tegenwind: vele betrokken partijen roepen op tot een genuanceerd debat. De discussie is overigens niet nieuw. In pre-coronatijden organiseerde de jeugd ook al schoolstakingen en hebben de Grootouders een ondubbelzinnig standpunt ingenomen ten aanzien van ‘spijbelen’.

 

Europees burgerinitiatief om reclame voor fossielebrandstofbedrijven en vervuilende producten te verbieden

Meer dan 20 ngo’s en burgerbewegingen waaronder GvK lanceren een Europees burgerinitiatief: een grote petitie die vraagt om een nieuwe wet die fossiele reclame en sponsoring bant, zoals dat in het verleden gebeurde voor tabak. Het gaat de initiatiefnemers niet enkel om olie- en energiebedrijven, maar ook om, bijvoorbeeld, autoconstructeurs en luchtvaartmaatschappijen. Als 1 miljoen mensen de petitie tekenen, is de Europese Commissie wettelijk verplicht om te antwoorden en te overwegen deze eisen om te zetten in EU-wetgeving.

De initiatiefnemers vinden het volstrekt onaanvaardbaar dat er nog steeds reclame kan gemaakt worden voor activiteiten die bijdragen tot de klimaatcrisis. Verder viseert de actie de misleidende reclame van de fossiele sector die haar activiteiten niet nauwkeurig weergeeft en/of valse oplossingen aanprijst. Nieuw onderzoek heeft uitgewezen dat dit in twee op drie advertenties het geval is. Meer info (incl. de mogelijkheid om de petitie te ondertekenen). In België zouden 25.000 mensen de petitie moeten tekenen om aan het benodigde aantal handtekeningen te komen.

 

 

Webinars en infomomenten

Volgende GvK-webinar

Op het volgende GvK-webinar moeten we nog meer dan een maand wachten, maar we willen het alvast aankondigen. Op 22 november om 11.00 u. verzorgt GvK-ambassadeur Dirk Vansintjan het webinar: ‘Wat na Glasgow?’. Dirk gaat de hele conferentie volgen en zal dus goed geplaatst zijn om zijn inzichten met ons te delen. Meer info en inschrijven.

In onze agenda vind je een link naar alle door GvK en partners in het verleden georganiseerde webinars.

 

Interessant klimaatnieuws


Extreme hittegolven op zee bedreigen visvangst en kunnen miljoenen banen kosten

Dat de klimaatopwarming op lange termijn zal leiden tot een afname van het visbestand was reeds eerder bekend. Een Britse studie toont nu aan dat extreme hittegolven deze negatieve effecten in vele belangrijke visserijzones zullen versterken; vooral (sub-)tropische gebieden zullen zwaar getroffen worden. Dat zal leiden tot een aanzienlijke daling van de economische activiteit en tewerkstelling in de sector. De studie pleit voor een actief visserijbeheer dat moet toelaten om beter met extreme temperaturen op zee om te gaan. Meer info.

 

BBL pleit voor een breed maatschappelijk debat rond de Vlaamse industriële strategie

Via enkele opinieartikelen geeft BBL een aanzet voor de discussie rond het nieuwe industriebeleid dat dit najaar vorm moet krijgen.

Door in te zetten op circulariteit, efficiënter grondstoffenverbruik en vraagreductie kan de Vlaamse industrie aan een lagere kostprijs een snellere en hogere graad van klimaatneutraliteit bereiken die onze industrie weerbaarder en competitiever maakt. Dat toont een recente BBL-studie aan. Met deze bevindingen gaat de studie in tegen de uitgangspunten en resultaten van een eerdere studie van Vlaio (Agentschap Innoveren en Ondernemen) in opdracht van de Vlaamse regering. BBL pleit daarom voor een breed maatschappelijk debat want de effecten van de industriële transitie zullen een impact hebben op heel de samenleving. Meer info.

Een ander belangrijk discussiepunt draait rond de gewenste rol van de overheid in die industriële transitie. Zo roept de recente aanzienlijke publieke steun aan ArcelorMittal bij velen vragen op, zelfs als deze steun een substantiële CO2-reductie mogelijk maakt. Die vragen zullen aanhouden zolang de voorwaarden van de steun onduidelijk blijven: gaat het om een zuivere subsidie, of moet het bedrijf het geld ooit terugbetalen; en zo ja, onder welke voorwaarden? Zijn er garanties dat het geld goed besteed worden? ArcelorMittal heeft immers geen onbesproken reputatie en profiteert nu reeds van miljoenen gratis uitstootrechten (450 miljoen € in 2021) in het kader van het emissiehandelssysteem (ETS).

Het is moeilijk te verdedigen dat zoveel publieke fondsen naar één bedrijf gaan dat al verantwoordelijk was voor aanzienlijke CO2-uitstoot. Deze subsidie kan een gevaarlijk precedent worden en zet de deur open voor gelijkaardige steunpakketten voor, bijvoorbeeld, de petrochemische bedrijven uit het Antwerpse. En moeten publieke middelen niet bestemd worden voor publieke doelen, zeker in het geval van een Vlaamse overheid die krap bij kas zit? Elke euro die aan dit steunmechanisme wordt besteed, kan niet worden aangewend voor bijvoorbeeld het onderwijs. Ook hier pleit BBL voor een breed maatschappelijk debat met alle relevante actoren. Het debat moet dan minstens een langetermijnplan met duidelijke doelstellingen, financiering en verantwoordelijkheden opleveren. Meer info.

 

FRDO presenteert zijn advies voor de klimaatconferentie

In zijn jongste nieuwsbrief presenteert de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FDRO) zijn advies voor de komende klimaatconferentie COP 26. Het heeft enkele prioriteiten voor ons land opgesteld in overeenstemming met het ambitiemechanisme van de Overeenkomst van Parijs van 2015. De Raad adviseert onder meer om tegen de COP 26 nieuwe ambitieuze doelstellingen te ontwikkelen om de kloof te dichten tussen de emissies verwacht in 2030 en de 1,5°C-doelstelling. Verder verwijst de Raad naar het belang van steun aan de ambitieuze Europese klimaatdoelstellingen en benadrukt de Raad de noodzaak om het klimaat- en het biodiversiteitsbeleid met elkaar te verbinden.

 


Tenslotte

De film over de GvK-plastickeuteljacht

Enkele maanden geleden verleenden de Grootouders hun medewerking aan een citizen science project waarbij burgers en wetenschappers samenwerken om de vervuiling met plastickeutels door de petrochemische sector in de Scheldedelta in kaart te brengen. Je kan het verslag van deze actie hier nalezen. In dat verslag werd nu een link toegevoegd naar een (Engelstalige) korte documentaire over deze actie.

 

Tot volgende week !

 

Grootouders voor het klimaat
Kerkstraat 58, 2640 Mortsel
Privcacyverklaring

Pas je inschrijving aan/uitschrijven    |    Bekijk online