Nieuwsbrief Grootouders voor het Klimaat (GvK) - 30 september 2021

Beste grootouder,

 

In deze nieuwsbrief bieden we jou informatie aan over:

  • hoe kinderen daadwerkelijk het kind van de rekening worden van de klimaatcrisis en dat ook beseffen
  • Patrick Janssens, die graag inging op ons verzoek om GvK-ambassadeur te worden
  • hoe GvK bruist van actie en initiatief – je vindt vast een mogelijkheid om je te engageren in onze beweging, bijvoorbeeld bij de nationale betoging van 10 oktober
  • hoe GvK de actie Ride the Tide ondersteunt
  • hoe scholen en jongeren zich opnieuw beginnen te roeren en klimaatacties opzetten
  • hoe het Antwerps parket zich blijkbaar niet wil bekommeren om de slechte luchtkwaliteit
  • het Belgisch wagenpark dat maar blijft aangroeien; het moment dat we met zijn allen stilstaan komt naderbij
  • een studie die aangeeft hoe slecht bosbeheer medeverantwoordelijk is voor de recente overstromingen in Wallonië
  • de CO2-uitstoot die in het noordelijke halfrond nog nooit zo hoog was als de voorbije zomerperiode


De voorbije week werden we getroffen door twee berichten die, elk vanuit een andere invalshoek, ons met onze neus op het harde feit drukt dat
de klimaatcrisis kinderen veel harder treft en zal treffen. Internationaal onderzoek onder leiding van VUB-klimaatwetenschapper Wim Thiery en gepubliceerd in het topblad Science, stelt onomwonden dat de veiligheid van onze kinderen en jongeren bedreigd is. Een kind dat vandaag geboren wordt, zal onder meer gemiddeld zeven keer meer hittegolven, 2,6 keer meer droogtes en 2,8 keer meer overstromingen meemaken dan iemand die zestig jaar geleden het levenslicht zag. Jonge generaties in lage-inkomenslanden krijgen veruit de sterkste stijging te verwerken. Meer info.

Zijn onze kinderen zich van deze bedreigingen bewust? Waarschijnlijk wel, als we de resultaten mogen geloven van het grootste onderzoek ooit naar klimaatangst bij kinderen en jongeren. In 10 landen werden in totaal 10.000 jongeren tussen 16 en 26 jaar bevraagd. De resultaten gaven aan dat de angst voor de klimaatcrisis in elk land erg groot is. Bijna zes op de tien ondervraagden tonen zich zeer tot extreem bezorgd over de klimaatcrisis. Vier op de tien jongeren aarzelen om kinderen te krijgen. De jongeren voelen zich in de steek gelaten door hun regeringen en de vorige generatie. Ruim de helft is van mening minder kansen te krijgen dan hun ouders. Meer dan zeven op de tien jongeren zeggen dat de toekomst angstaanjagend is. De onderzoekers zeggen verbijsterd te zijn door de omvang van het leed dat naar voor komt. Meer info en link naar het volledige onderzoek (in het Engels).

Nieuwe GvK -ambassadeur

Wij zijn blij dat we deze week Patrick Janssens mogen verwelkomen als GvK-ambassadeurHij heeft een rijk gevulde loopbaan in de academische, bedrijfs- en beleidswereld, en is vooral bekend als voormalig burgemeester van Antwerpen (2003-2012). Patrick vindt dat jongeren het gelijk aan hun kant hebben als ze radicale standpunten innemen en actievoeren omdat er onvoldoende doortastend wordt opgetreden tegen de klimaatproblemen. Al wie geeft om zijn kinderen en kleinkinderen en om de toekomst van de generaties na hen, kan niet anders dan zijn stem laten horen.

 

 

GvK in actie

 

GvK wil prominent aanwezig zijn op de nationale betoging van 10 oktober. De betoging start om 13.00 u. aan het Noordstation in Brussel en eindigt aan het Jubelpark. De grootouders zullen om 12.15 u. verzamelen nabij het EXKi-restaurant, gelegen aan de uitgang van het Noordstation aan de westkant van het stationsgebouw (Simon Bolivarlaan). Rond 12.45 u. verplaatsen we ons naar de Financietoren (hoek Kruidtuinlaan - Pachecolaan) om de eerste groepen (slachtoffers watersnood Wallonië, klimaatjongeren) te steunen met ons applaus. Nadien sluiten we aan bij de betoging. GvK’ers die tijdens de actie een handje willen toesteken, kunnen dit melden via acties@grootoudersvoorhetklimaat.be. Meer info.

 

Oprichting van de Actiegroep RegioGent. Op zaterdag 23 oktober vindt het lanceermoment plaats van de GvK-Actiegroep RegioGent. Iedereen die in de regio woont of werkt en zich bij de activiteiten van Grootouders voor het Klimaat betrokken voelt of ermee sympathiseert, is van harte welkom. Meer info over deze startdag vind je hier.

 

March for future. In de week voor de start van de klimaatconferentie (COP 26) in Glasgow die begin november plaatsvindt, maken 20 Grootouders een voettocht van Edinburgh naar Glasgow om aan de wereldleiders maatregelen te vragen voor een leefbare toekomst voor de volgende generaties: de March for future. Alvorens naar Schotland te vertrekken wuiven we de deelnemers uit in de Europese wijk op 20 oktober om 11.00 u. Meer informatie volgt later.

 

Opfrissing van het GvK-Manifest. Bij de opstart van onze beweging in januari 2019, werd een manifest opgesteld waarin we verwoordden waarvoor onze beweging staat. We zijn inmiddels 2,5 jaar verder en er is in die tijd erg veel veranderd. De hoogdringendheid van het klimaatprobleem (climate urgency) is meer dan ooit duidelijk en de gevolgen van de klimaatverandering tonen zich wereldwijd steeds nadrukkelijker. Daarom hebben we ons manifest opgefrist en het een nieuwe naam gegeven: Handvest 21. Je kan het hier bekijken.

 

De aarde redden nu het nog kan. In samenwerking met de bibliotheek van de stad Genk, heeft GvK-Limburg een informatie- en sensibiliseringsprogramma rond de klimaatcrisis uitgebouwd, dat volgende week start. Aan het programma hebben verschillende diensten van de stad meegewerkt: de milieudienst, de medioren- en seniorenwerking, de Noord-Zuidraad en het Heempark. Meer info.

 

Heropstart van de werkgroep presentaties. In vroegere tijden (voor de coronacrisis) had GvK een werkgroep ‘Presentaties’ die enkele sjablonen heeft ontwikkeld voor klimaatpresentaties. Om ons aanbod te actualiseren en te diversifiëren, gaat de werkgroep opnieuw van start op 18 oktober om 9.30 u. In vergelijking met de eerder klassieke presentaties van vroeger wil de groep een interactiever, actiever en wervender model uitwerken. Geïnteresseerd om mee te werken? Wil je graag deelnemen aan de eerste vergadering, stuur dan op voorhand een mailtje naar kempen@grootoudersvoorhetklimaat.be met vermelding van je telefoonnummer.

Klimaatacties

 

Ride the tide. In aanloop naar de nationale klimaatbetoging organiseert Climate Express van 6 tot en met 9 oktober de fietstocht Ride the Tide. Die tocht zal de deelnemers langs de grens van het gebied voeren dat in Vlaanderen zal overstromen als we het tij niet meer gekeerd krijgen. Je kan een stukje meerijden of als vrijwilliger meehelpen. Op 9 oktober komt de fietstocht aan in Antwerpen waar de deelnemers zullen toegesproken worden door (o.a.) GvK-co-voorzitter Hugo Van Dienderen en GvK-ambassadeur Jan Stel. Op die laatste dag kan je ook meefietsen langs een gezinsvriendelijk traject waarbij gezinnen de ervaren fietsers kunnen vervoegen. Meer info en inschrijven (voor één of meer dagen).

Wake up for climate - Klimaatalarm in onze scholen. Op vrijdag 8 oktober 2021 luiden scholen in het hele land het klimaatalarm! De actie wil de nationale betoging van 10 oktober ondersteunen. Wie met haar of zijn school wil aansluiten bij de beweging vindt hier meer informatie.

 

Wereldwijd jongerenklimaatprotest. We hadden ze al een hele tijd niet meer gezien in het straatbeeld, maar vorige week vrijdag kwamen de jongeren wereldwijd terug naar buiten om hun beklag te doen over de slappe respons op de klimaatcrisis. Veel geblaat, maar weinig wol – gedaan met de holle beloften, eisen de jongeren. Onder meer in Duitsland waren er, vlak voor de parlementsverkiezingen, opvallende acties die uitgingen van Fridays for Future, de internationale jongerenklimaatbeweging. Meer acties worden verwacht in de aanloop van de klimaatconferentie in Glasgow die eind oktober van start gaat. Meer info.

Schone lucht is geen punt van zorg voor het Antwerps parket. Recht op lucht is een groep bewoners van Antwerpen die ijveren voor een gezonde stad: straten met voldoende zuurstof, rust en ruimte voor iedereen. De groep laat nu weten dat het Antwerps parket geen gevolg wil geven aan de 350 klachten met betrekking tot de luchtvervuiling die voor de zomer werden ingediend. Blijkbaar vindt het parket het niet nodig om de gezondheidsschade van de Antwerpenaren ernstig te nemen op een moment dat de Wereldgezondheidsorganisaties haar normen verstrengt omdat luchtvervuiling nog slechter voor de gezondheid is dan tot nu toe werd gedacht. Recht op lucht blijft echter niet bij de pakken zitten en beraadt zich over de volgende stappen.

De organisatie zal zich zeker gesterkt voelen door de resultaten van een recent onderzoek van de onafhankelijke ziekenfondsen in samenwerking met KU Leuven dat tot de conclusie kwam dat luchtvervuiling een trigger vormt voor burn-out en depressie (meer info). Deze bevinding zou met name Antwerpse beleidsvoerders moeten interesseren. Europees onderzoek (weliswaar daterend van voor de invoering van de Lage Emissiezone) wees uit dat Antwerpen Europees de tweede dodelijkste stad is op het vlak van luchtvervuiling.

Webinars en infomomenten

 

Het eerstvolgende GvK-webinar zal plaatsvinden op maandag 4 oktober van 11.00 tot 12.00 u. en zal verzorgd worden door Lien Van Damme, beleidsmedewerker klimaat en natuurlijke rijkdommen bij 11.11.11. Lien zal ons meer vertellen over de eisen die de Klimaatcoalitie t.a.v. onze regeringen heeft geformuleerd voor de klimaattop in Glasgow, later dit jaar. Hier kan je inschrijven voor het webinar; je krijgt dan ten laatste op 3 oktober de link voor deelname toegestuurd.

Interessant klimaatnieuws

 

Belgisch wagenpark was nog nooit zo groot. Na een erg kleine dip in de coronaperiode neemt het aantal wagens in ons land terug toe. Momenteel rijden er net geen 6 miljoen personenwagens rond in ons land. Op veel plaatsen is de limiet bereikt, stellen verkeersdeskundigen. Maar van een echte overgang naar andere vervoersvormen is geen sprake en modieuze concepten zoals deelwagens blijken nog weinig aan te slaan. En ondanks de relatief sterke toename van milieuvriendelijke wagens, blijft die toename in absolute cijfers beperkt. Benzine- en dieselwagens maken momenteel 94% van het wagenpark uit. Verder valt vooral de sterke toename van vrachtwagens en bestelwagens op. Meer info.

Overstromingen in Wallonië werden verergerd door gebrek aan natuurlijke bossen. Dat is alvast de conclusie van een onderzoek door WWF-experten die vaststelden dat het afspoelende water tijdens de hevige regenval de afvoerkanalen in de gedraineerde fijnsparplantages heeft vernietigd. In die plantages waren overal afvoerkanalen aangelegd om het water zo snel mogelijk af te voeren om zo de groei van de sparren te bevorderen. Als een gevolg stroomde al dat water versneld de hellingen af waardoor stuwmeren en rivieren snel en sterk aanzwollen en het water niet meer konden slikken.

WWF pleit voor oplossingen die meer op de natuur zijn gebaseerd, bijvoorbeeld door de aanleg van gemengde bossen die het water beter kunnen absorberen en vasthouden. Ook in Vlaanderen is het draineren en permanent droogleggen van het landschap een courante praktijk.

Recorduitstoot van broeikasgassen in noordelijk halfrond. Een van de meest voelbare gevolgen van de klimaatverandering zijn de bosbranden die met name in de zomerperiode in aantal, intensiteit en omvang toenemen. De intense branden in onder meer het Middellandse Zeegebied, Noord-Amerika en Siberië hebben deze zomer geleid tot nieuwe uitstootrecords van koolstofdioxide. Drogere en warmere omstandigheden, veroorzaakt door de opwarming van de aarde, vergroten de ontvlambaarheid en het brandrisico van vegetatie. De klimaatverandering draagt bij tot het creëren van een ideale omgeving voor natuurbranden. Meer info.

Tenslotte

Hoe is het zover kunnen komen met ons milieu? Vorige week probeerde Pano een antwoord te bieden op deze vraag, vertrekkend van de ervaring met de 3M-fabriek in Zwijndrecht. Je kan de uitzending hier herbekijken.

Can YOU Fix Climate Change? is een korte (15 minuten) film die de klimaatcrisis op een erg bevattelijke wijze samenvat. Perfect materiaal voor een informatie-avond, maar helaas nog niet beschikbaar met Nederlandse ondertiteling. Van zodra die er is, laten we jou dat zeker weten. Een versie met Franstalige ondertiteling is wel al beschikbaar.

 

Tot volgende week !

Grootouders voor het klimaat
Kerkstraat 58, 2640 Mortsel
Privcacyverklaring

Pas je inschrijving aan/uitschrijven    |    Bekijk online