Nieuwsbrief Grootouders voor het Klimaat (GvK) - 23 september 2021

Beste klimaatgrootouder,

 

In deze nieuwsbrief krijg je informatie over:

  • De steun aan bedrijven die dikwijls de klimaatransitie afremt eerder dan ze te stimuleren
  • Hoe belangrijk het is om uiterlijk op 25 september een bezwaarschrift in te dienen tegen de plannen van INEOS
  • Het ongeduld van Klimaatzaak dat met zijn 58.000 medestanders onze premier wil wakker schudden
  • Hoe je de actie Ride the Tide kan ondersteunen
  • De succesvolle campagne tegen de bouw van een maritieme campus in de Hobokense polder
  • De opbouw naar de nationale klimaatbetoging van 10 oktober
  • Hoe de hoge stikstofuitstoot onze graslanden aantast
  • De CO2-uitstoot die in het noordelijke halfrond nog nooit zo hoog was als tijdens de voorbije zomerperiode
  • Wat er allemaal mank loopt met de Vlaamse communicatie rond de noodzakelijke klimaattransitie
  • Hoe 90% van de overheidssteun voor de landbouwsector schadelijk is voor mens en milieu.

 

Het nieuws verwondert ons niet meer echt, maar drukt ons niettemin elke keer weer met de neus op het onrustbarende feit dat overheidssteun dikwijls in verkeerde handen terechtkomt en de klimaattransitie eerder afremt dan ondersteunt.

De voorbije week kregen we ontluisterende details over de meer dan 5 miljoen euro subsidies - waarvan 2 miljoen euro uit het klimaatfonds! - die de voorbije jaren naar het bedrijf 3M zijn gevloeid. Het steunpakket aan INEOS oogt nog indrukwekkender en loopt op tot 16 miljoen euro; daarnaast heeft de Vlaamse Investeringsmaatschappij zich voor bijna een half miljard euro garant gesteld voor een INEOS-investering die de plasticproductie aanzienlijk zal opdrijven. Ook andere petrochemische bedrijven kunnen van aanzienlijke subsidies genieten. Meer info.

En wist je dat transportbedrijven een deel van de accijnzen (24,7 eurocent per liter) terugbetaald krijgen van de diesel die hun middelgrote en grote vrachtwagens gebruiken? En dat Vlaanderen van milieuhandhaving helemaal geen prioriteit maakt en dat milieuambtenaren die hun taak naar behoren wilden uitvoeren in sommige gevallen zelfs worden tegengewerkt, zoals gisteren (woensdag) nog overtuigend werd aangetoond in een Pano-reportage?

Zoals in een GvK-webinar al werd aangetoond, neemt INEOS om verschillende redenen een speciale plaats in onder de chemiereuzen die actief zijn in het Antwerps havengebied. Tijdens de River Cleanup -actie van vorig weekend in Antwerpen vroeg Ineos Will Fall met een opvallende actie aandacht voor de plannen waarvoor INEOS recent een vergunning heeft aangevraagd (meer info). Ook voor GvK zijn die plannen onaanvaardbaar. Daarom willen we nogmaals oproepen om uiterlijk op 25 september een bezwaar in te dienen tegen de nieuwe omgevingsaanvraag die het bedrijf heeft ingediend. Over deze aanvraag, de kwalijke aspecten van de INEOS-plannen en hoe je tewerk moet gaan als je een bezwaar wil indienen, vind je informatie op onze website.

Klimaatacties

 

"Beste premier, uw land gaat schandalig om met zijn inwoners", kunnen we lezen in de open brief van Klimaatzaak aan onze premier. Namens 58.000 burgers die mee betrokken waren bij de juridische procedure tegen onze overheden, herinnert Klimaatzaak de premier aan de uitspraak van de Brusselse rechtbank dat het Belgisch klimaatbeleid het recht op leven schendt … ‘in een context waarin u zich ten volle bewust bent van het zekere risico van de gevaarlijke klimaatverandering voor de bevolking’. Klimaatzaak maant de premier aan een voorbeeld te nemen aan Duitsland waar het Duits Grondwettelijk Hof een gelijkaardige uitspraak deed en de regering Merkel binnen de week de Duitse klimaatdoelstellingen aanscherpte. In België is er drie maanden na het vonnis nog altijd niets gebeurd.

Ride the tide. Eveneens in aanloop naar de nationale klimaatbetoging van 6 tot en met 9 oktober organiseert Climate Express de fietstocht Ride the Tide. Die tocht zal de deelnemers langs de grens van het gebied voeren dat in Vlaanderen zal overstromen als we het tij niet meer gekeerd krijgen. Je kan een stukje meerijden of als vrijwilliger meehelpen. Meer info en inschrijven (voor één of meer dagen).

Nieuwe bezwarenronde tegen inplanting van de nieuwe Maritieme Campus in de Hobokense Polder was groot succes. De klassieke truc van bouwpromotoren om in de vakantieperiode een vergunningsaanvraag in te dienen in de hoop dat er zo weinig bezwaren zullen ingediend worden, heeft duidelijk niet gewerkt bij de hernieuwde aanvraag van bouwpromotor Reslea. Dankzij een succesvolle mobilisatie en online-actie waaraan ook GvK meewerkte (meer info) werden er in het totaal 1972 bezwaarschriften ingediend. Dat is beduidend meer dan bij de eerste Reslea-aanvraag in het begin van dit jaar.

Het standpunt van de meeste actievoerders is duidelijk: de Maritieme Campus heeft zeker zijn plaats in Antwerpen, maar dan wel op een andere plaats. De bal ligt nu in het kamp van het Antwerpse stadsbestuur dat eind oktober een beslissing zal nemen. Na de beslissing zal Natuurpunt Hobokense Polder, dat het protest coördineert, bekijken welke volgende stappen er genomen moeten worden.

Loop mee warm voor de nationale klimaatbetoging van 10 oktober. Samen met vele andere activisten roept GvK op om aan de betoging zoveel mogelijk ruchtbaarheid te geven. Dat kan op verschillende manieren:

·        hier kan je de campagnevideo bekijken om je verder te informeren en die met zoveel mogelijk anderen te delen..

·        tijdens de ‘week of actionvan 27 september tot 3 oktober worden burgers en actiegroepen opgeroepen om massaal Back to the Climate stickers en flyers uit te delen in de openbare ruimte. Meer informatie vind je hier.

·        er worden nog dringend vrijwilligers gezocht om te helpen bij de praktische organisatie van de betoging. Wie een handje wil toesteken, kan hier een kijkje nemen; er zijn mogelijkheden te over om de betoging te ondersteunen.

·         wil je promotie maken voor deze betoging, dan kan je hier een mobilisatiepakket bestellen (bestaande uit 5 affiches, 50 flyers en 10 stickers).

·        hier vind je alvast wat informatie rond hoe de Grootouders de betoging gaan ondersteunen.

Verlos ons van de stikstofstolp. Vlaanderen is stikstofkampioen in Europa: 82% van de natuur slikt te veel stikstof; jaarlijks komt er gemiddeld op elke hectare 24 kg stikstof terecht. Deze uitstoot is een grote bedreiging voor onze natuur én onze gezondheid.
Via een tiendelige reeks #laatdenatuurnietstikken wil Natuurpunt wegen op de beslissing van de Vlaamse regering die eind dit jaar – eindelijk! – een definitieve regeling moet vastleggen die de stikstofuitstoot aan banden moet leggen. Deze week komen we te weten hoe onze graslanden drastisch veranderen bij een teveel aan stikstof. Deze graslanden vormen in Vlaanderen bijzondere leefgebieden en hebben fel te lijden onder de overmatige stikstofneerslag: ze verliezen – letterlijk – hun kleur en de plantendiversiteit neemt af. Het teveel aan stikstof verstoort ook de voedingsbalans van de dieren.
Meer info.

Webinars en infomomenten

 

Het eerstvolgende GvK-webinar zal plaatsvinden op maandag 4 oktober van 11.00 tot 12.00 u. en zal verzorgd worden door Lien Van Damme, beleidsmedewerker klimaat en natuurlijke rijkdommen bij 11.11.11. Lien zal ons meer vertellen over de eisen die de Klimaatcoalitie t.a.v. onze regeringen heeft geformuleerd voor de klimaattop in Glasgow, later dit jaar. Hier kan je inschrijven voor het webinar; je krijgt dan ten laatste op 3 oktober de link voor deelname toegestuurd.

Vorige maandag organiseerde GvK een interessant webinar met Peter Wittoeck, Diensthoofd Klimaatverandering bij de Federale Overheidsdienst Gezondheid. Hij volgt de klimaatonderhandelingen al sinds 2003 en leidt de Belgische delegatie bij COP26, de klimaatconferentie van Glasgow in november 2021. Wie het webinar miste, kan het hier nog bekijken.

Interessant klimaatnieuws

 

Recorduitstoot van broeikasgassen in noordelijk halfrond. Een van de meest voelbare gevolgen van de klimaatverandering zijn de bosbranden die met name in de zomerperiode in aantal, intensiteit en omvang toenemen. De intense branden in onder meer het Middellandse Zeegebied, Noord-Amerika en Siberië hebben deze zomer geleid tot nieuwe uitstootrecords van koolstofdioxide. Drogere en warmere omstandigheden, veroorzaakt door de opwarming van de aarde, vergroten de ontvlambaarheid en het brandrisico van vegetatie. De klimaatverandering draagt bij tot het creëren van een ideale omgeving voor natuurbranden. Meer info.

Communicatie van Vlaamse overheid over klimaattransitie loopt helemaal mank. Iedere min of meer geïnformeerde burger weet inmiddels dat de klimaatverandering onze samenleving voor belangrijke uitdagingen stelt. Er zijn enorme investeringen nodig die onze omgeving drastisch zullen veranderen en niemand onberoerd zullen laten. Door niet duidelijk en concreet te communiceren over wat ons te wachten staat, zaaien onze overheden de kiemen van verzet. Slechts als burgers goed geïnformeerd worden, kunnen ze zich bij het beleid betrokken voelen en actief de transitie mee vorm geven, lezen we in dit interessant artikel.

Ook de industrie denkt in dezelfde richting, al is het daarbij wel nodig dat die klare wijn schenkt over haar plannen. Best neemt de overheid een initiatief om alle belanghebbenden bij elkaar te brengen zodat ze samen kunnen bekijken hoe ze de uitdaging van de klimaattransitie het best aangaan.

90% van overheidssteun voor de landbouw schaadt mens en milieu, is de vernietigende conclusie van een rapport van drie VN-instellingen. De steunmaatregelen verstoren de voedselprijzen en schaden volksgezondheid en milieu. En, niet verrassend, komen de subsidies vooral de grote agrarische bedrijven ten goede. Een heroriëntering van deze enorme budgetten zou kunnen helpen om de honger uit de wereld te bannen, duurzame landbouw te bevorderen en de klimaatcrisis te temperen. Meer info.

Te laat bestaat niet als het over het klimaat gaat. In een interessante column gaat Tine Hens in op een verzuchting die ze de laatste tijd vaak hoorde, zeker na de publicatie van het eerste deel van het laatste IPCC-rapport: wat als het te laat is, wat als we het te ver hebben laten komen? De verleiding is inderdaad groot om bij al dat slechte nieuws het hoofd te laten hangen. Alleen… er bestaan geen magische cijfers of deadlines, geen absolute grenswaarden waarbij de wereld zou vergaan als we die overschrijden. Wel staat het vast dat de wereld drastisch zal veranderen. En hoe minder of hoe later we het noodzakelijke doen, hoe ingrijpender die verandering zal zijn. Hoe sneller we doen wat nodig is, hoe kleiner het verlies. We hebben dus alles te winnen bij het zo snel mogelijk naar nul brengen van de uitstoot van broeikasgassen.

Dat betekent natuurlijk niet dat we geen pijn of verontwaardiging mogen voelen bij al die bossen en diersoorten die verdwijnen. Maar rouwen om wat we verliezen of al verloren zijn, betekent niet dat het niet langer de moeite zou lonen om verder verlies te voorkomen. Meer info.

Tenslotte

Hoe is het zover kunnen komen met ons milieu? Gisteren, woensdag 22 september, probeerde Pano een antwoord te bieden op deze vraag, vertrekkend van de ervaring met de 3M-fabriek in Zwijndrecht. Je kan de uitzending hier herbekijken.

 

Tot volgende week !

Grootouders voor het klimaat
Kerkstraat 58, 2640 Mortsel
Privcacyverklaring

Pas je inschrijving aan/uitschrijven    |    Bekijk online